УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ПРАЦЮЄ У РЕЖИМІ ВОЄННОГО СТАНУ, КООРДИНУЄ РОБОТУ ЛІКАРЕНЬ МІСТА ТА НАДАЄ ІНФОРМАЦІЮ НАСЕЛЕННЮ ЩОДО ПОРЯДКУ ТА ПРАВИЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

НА САЙТІ, У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ (FACEBOOK, TELEGRAM), ПУБЛІКУЄТЬСЯ ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НАДАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПІД ЧАС БОЙОВИХ ДІЙ ТА ОБСТРІЛІВ, ЯКА РЕКОМЕНДОВАНА ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням конкурсної

комісії від 06.08.2021 №1

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади  директора комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради «Міська дитяча лікарня № 2»

06.08.2021

1. Правові підстави проведення конкурсу:

Відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094, кваліфікаційних характеристик для керівників закладів охорони здоров’я, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 № 117 «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників» ВИПУСК 78 «Охорона здоров’я» (зі змінами згідно наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31.10.2018 № 1977 «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я»), рішення Миколаївської міської ради від 23.07.2020 № 57/380 «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 23.02.2017 № 16/32 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради», наказу управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради   від 20.07.2021 № 163-Л «Про оголошення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради «Міська дитяча лікарня № 2»».

1. Найменування, адреса: Комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради «Міська дитяча лікарня № 2». Юридична адреса підприємства: 54029, м. Миколаїв, вулиця Рюміна, 5; фактичне місцезнаходження підприємства: 54029, м. Миколаїв, вулиця Рюміна, 5.

2. Основною метою діяльності підприємства є забезпечення медичного обслуговування дитячого населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених чинним законодавством України.

3. Структура.  КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2» складається з наступних структурних підрозділів:

Адміністрація

Бухгалтерська служба

Міський інформаційно-аналітичний відділ

Господарська служба

Відділення № 1 (Інфекційно-боксоване)

Відділення № 2 (Інфекційно-боксоване)

Відділення № 3 (Соматичне)

Відділення № 4 (Соматичне)

Відділення № 5  (Інфекційно-боксоване)

Приймальне відділення - відділення невідкладної допомоги

Відділення анестезіології,  реанімації та інтенсивної терапії

Відділення променевої діагностики

Клініко – діагностична  лабораторія

Кабінет функціональної діагностики

Стоматологічний кабінет

Поліклініка:

Відділення № 1

Відділення № 2

Відділення № 4

Відділення № 5

- Відділення відновного лікування

- Відділення медичної допомоги дітям та молоді м. Миколаєва "Клініка дружня до молоді"

5. Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності підприємства на 2021 рік складають 12610 188 грн.

6. Прийом документів здійснюється: з 08 год. 30 хв. 07.08.2021 до 16 год. 45 хв. 20.08.2021 за адресою: м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 56. (субота та неділя вихідні дні).

7. Телефон для довідок: (0512) 370013 (Музичук Надія Олексіївна), (0512) 373228 (приймальна); електронна адреса: uozposhta@mkrada.gov.ua.

8. Перелік документів, що подаються претендентом для участі у конкурсі:

- 1) Копія паспорта громадянина України.

- 2) Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з Додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1094.

- 3) Резюме у довільній формі.

4) Автобіографія.

5) Копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки, що Підтверджує досвід роботи.

   - 6) Згода на обробку персональних даних згідно з Додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094.

7) Конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі.

8) Довідка Міністерства внутрішніх справ про відсутність судимості (оригінал).

9) Медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України (оригінали).

   10) Попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з Додатком 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1094.

11) Заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із Додатком 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094.

12) Підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (2020 рік) (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).                      

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

9. Вимоги до претендента:

1) Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності знань «Управління та містобудування» або «Публічне управління та адміністрування», або «Право», або «Соціально та поведінкові науки»,  або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».

2) Стаж роботи не менше 3-х років за спеціальністю або одного року на керівних посадах.

10. Вимоги до  конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція повинна містити проєкт плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

- план реформування підприємства протягом одного року;

- заходи з виконання завдань підприємства і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності підприємства.

11. Умови оплати праці керівника – визначаються контрактом, укладеним з переможцем конкурсу.

12. Дата і місце проведення конкурсу: управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради, місто Миколаїв вулиця Велика Морська, 56,  26.08.2021 о 10: 00 год.