В

а

ж

л

и

в

о

 
 
Звіт галузі «Охорона здоров’я»
за 2017 рік та план на 2018 рік

zvit

      Важливим напрямком роботи є реалізація міської галузевої програми розвитку «Охорона здоров'я» м. Миколаєва на 2016-2018 роки, завдяки якій відбулось поліпшення якості медичних послуг та збільшилась увага міської влади до сфери охорони здоров'я.
      Мережа установ, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я складається з 20 закладів, в тому числі: 5 лікарень, з них 1 дитяча; 3 пологових будинки; 3 поліклінічні заклади; 7 центрів первинної медико-санітарної допомоги в складі яких функціонує 39 сімейних амбулаторій; міська стоматологічна поліклініка та центр медичної статистики.
      Відповідно до міської галузевої програми розвитку “Охорона здоров'я» м. Миколаєва на 2016-2018 роки за рахунок коштів міського бюджету забезпечується утримання міського протитуберкульозного диспансеру, як закладу, що надає амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню міста з метою профілактики виникнення та розповсюдження туберкульозу серед мешканців міста.
     Протягом 2017 року відбулися наступні зміни в структурі закладів охорони здоров’я міста:

zvit

     В вересні 2017 року рішенням сесії Миколаївської міської ради надано згоду на прийняття Вітовської центральної районної лікарні до мережі лікувальних закладів охорони здоров’я Миколаївської міської ради. Цей лікувальний заклад обслуговує 62989 мешканців Корабельного району міста Миколаєва.
          Штатна чисельність працівників в закладах охорони здоров’я міста становить 6808,50 одиниць. Фактично працюють 1058 лікарів, 2007 медичних сестер та 2161 молодших медичних працівників і обслуговуючого персоналу. Забезпеченість кадрами складає: лікарями 62%, середніми медичними працівниками 76%. Створюються належні умови для заохочення молодих фахівців для роботи в міських лікувальних закладах, а саме: забезпечено житлом молодих фахівців – виділено 4 квартири для сімейних лікарів ЦПМСД №1 та №6. Для подальшого забезпечення медичних працівників житлом, за рахунок місцевого бюджету, заплановано роботи по реконструкції існуючої будівлі по вул. Шосейна,128, де буде введено в експлуатацію ще 14 квартир в 2018 році. У 2017 році збільшено кількість інтернів (у 2016 році 72 лікаря-інтерна, у 2017 - 93), створюються належні умови праці та перспектива у отриманні житла.
     Незважаючи на складну економічну ситуацію в країні, фінансування сфери охорони здоров’я з місцевого бюджету здійснювалося стабільно. Станом на 01.10.2017 року бюджет галузі охорони здоров’я по загальному фонду бюджету для утримання закладів охорони здоров'я становить – 478106,964 тис. грн. (2016 – 362087,700 тис. грн.) та сформовано наступним чином:
    за рахунок медичної субвенції з державного бюджету – 387708,5 тис. грн., (2016 - 314 981,600 тис. грн.);
    за рахунок доходів загального фонду – 72652,7 тис. грн. (2016 - 47106,1 тис. грн.); за рахунок інших субвенцій – 14062,1 тис. грн. (2016 – відсутні);
    залишки медичної субвенції минулого року – 2146,7 тис. грн. (2016 – 5468,078 тис. грн.).
    Спеціальний фонд – 49946,438 тис. грн. (2016 - 38465,137 тис. грн.).
    Виконання бюджету в 2016 році становить 99,31 % від планових обсягів.
    Затверджено на 9 місяців 2017 року 353560,952 тис. грн. виконано – 346969,129 тис. грн. Виконання бюджету галузі порівняно з плановими показниками за 9 місяців становить 98,1% по загальному фонду бюджету.
    Основну питому вагу в сумі видатків загального фонду бюджету становить заробітна плата з нарахуваннями це майже 80%, що становить 275 377,495 тис. грн. в 2016 році та 371471,500 в 2017 році. При цьому середня заробітна плата по закладах охорони здоров’я міста в 2016 році становила 2871 грн., за 6 місяців 2017 – 3930 грн.
    Законом України «Про оплату праці» встановлено, що розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, який з 2017 р. становить 3200 грн.
    Таким чином, зміни, внесені у грудні до ст. 95 Кодексу законів про працю України та ст. 3 Закону України «Про оплату праці» в частині визначення мінімальної заробітної плати, призводять до порушення міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень у розмірі оплати кваліфікованої і некваліфікованої праці працівників бюджетної сфери.
    Так, виходячи з норм вищезазначених законів, працівники некваліфікованої праці (прибиральники, сторожі, двірники тощо) та кваліфікований персонал (лікарі, медичні сестри, фельдшери, юрисконсульти, економісти, бухгалтери тощо) отримуватимуть з урахуванням доплат і надбавок практично однакову заробітну плату.
    Наприклад, лікарю-інфекціоністу без категорії посадовий оклад за ЄТС визначається за 10-м тарифним розрядом, що з 1 січня 2017 р. становить 2912 грн. Також лікар-інфекціоніст відповідно до умов оплати праці має право на підвищення у зв’язку з шкідливими умовами праці у розмірі 15%, що становить 436,80 грн. Отже, заробітна плата у нього становитиме 3348,8 грн. Посадовий оклад сторожа, що визначається за 1-м тарифним розрядом, становить 1600 грн. З 1 січня 2017 р. йому, відповідно до законодавства, проводиться доплата до мінімальної заробітної плати (3200 грн.) у розмірі 1600 грн.
    Під час формування фонду оплати праці на 2017 рік враховані лише обов’язкові виплати (посадові оклади, надбавки за вислугу років, доплати за шкідливі умови праці, матеріальна допомога на оздоровлення лікарям та середньому медичному персоналу, нічні, святкові, тощо). Разом з тим, при формування фонду оплати праці на 2017 рік не були враховані вимоги пункту 2 постанови КМУ від 28.12.2016 № 1037 «Про оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери». Взагалі не передбачені видатки на проведення диференціації заробітної плати. Крім того виплата нічних та надбавки за використання дезінфікуючих засобів здійснюється поза межами мінімальної заробітної плати, що також впливає на недостатність фонду оплати праці в лікувальних закладах міста.
    Заходи щодо скорочення штатних одиниць в умовах дефіциту коштів не призведуть до очікуваної економії. Укомплектованість кадрами закладів охорони здоров’я міста серед лікарів становить 69,5%, середнього медичного персоналу 76,7%. Постає питання, як зберегти в таких умовах медичні кадри? Найкращі лікарі залишають державні і комунальні заклади, їдуть за кордон або йдуть у приватний сектор.
    Протягом року була проведена робота щодо омолодження кадрового складу лікарів (32,3% лікарів в закладах охорони здоров’я міста пенсійного віку, з них 13,7% глибоко пенсійного віку), залучено до роботи 93 молодих спеціалісти – лікарі-інтерни, з них 65 лікарів-інтернів будуть проходить інтернатуру за бюджетні кошти (фонд оплати праці з нарахуваннями на 2017 рік – 3045,12 тис. грн.), що також вплинуло на збільшення фонду оплати праці.
    Управлінням охорони здоров’я Миколаївської міської ради неодноразово були направлені листи до Верховної Ради України, Міністерства охорони здоров’я та обласного управління охорони здоров’я, з розрахунками щодо збільшення фонду оплати праці в закладах охорони здоров’я міста. На сьогодні дефіцит коштів на заробітну плату з нарахуваннями по лікувальним закладам міста становить – 11138,6 тис. грн.
    Починаючи з 2017 року видатки на енергоносії та комунальні послуги повністю фінансуються за рахунок міського бюджету та становлять у 2017 році 33164,1 тис. грн. (план за 9 місяців 21609,528 тис. грн., виконано за 9 місяців 19180,838 тис. грн.).
    Протягом року проводяться заходи з енергозбереження утеплення фасадів лікувальних закладів (дитяча лікарня №2, міська лікарня №4, сімейна амбулаторія №2 ЦПСМД №4), капітальний ремонт покрівлі (патологоанатомічного відділення міської лікарні №4, ЦПСМД №2, господарчого блоку пологового будинку №3), заміна вікон на металопластикові (ЛШМД, міська лікарня №1,3,4).
    Особлива увага приділяється забезпеченню медикаментами для надання невідкладної допомоги. Пріоритетом при формуванні бюджету на 2017 рік було збільшення видатків на медикаменти. Як наслідок, видатки на медикаменти по лікувальних закладах міста порівняно з минулим роком збільшено на 4639,589 тис. грн. та становлять у 2017 році 25380,8 тис. грн. (план за 9 місяців 18227,321 тис. грн., виконано за 9 місяців 17336,440 тис. грн.).
    По стаціонарам для дорослого населення витрати на один ліжко-день по медикаментах збільшені вдвічі в порівнянні з минулим роком та становлять 24,30 грн., в минулому році вартість ліжко-дня становила 12,00 грн. По дитячій лікарні №2 витрати на один ліжко-день становлять 26,50 грн., в минулому році цей показник склав 9,49 грн. (видатки збільшені у 2,8 рази). По ЛШМД витрати на один ліжко-день становлять 28,10 грн., в 2016 році 23,75 грн. По пологових будинках – 29,50 грн., в порівнянні з минулим роком вартість ліжко-дня збільшена у 2,3 рази (12,80 грн. в 2016 році).
    Завдяки збільшенню вартості ліжко-дня та покращенню забезпечення медикаментами за рахунок бюджетних коштів заборонена взаємодія лікувальних закладів з благодійними фондами. Управлінням охорони здоров’я видало наказ від 17.10.2016 №306-л «Про подальшу взаємодію закладів охорони здоров’я та благодійних фондів». Згідно даного наказу медичним працівникам заборонено здійснювати збір коштів у будь-якому вигляді з метою надання благодійної допомоги закладу охорони здоров’я.
    Також враховано вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. №1301 «Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами» щодо забезпечення слуховими апаратами. В 2016 році забезпечено слухопротезуванням 63 чоловіка на загальну суму 98,0 тис. грн., в 2017 році отримають слухові апарати 64 чоловіки на суму 99,5 тис. грн.
    В міських лікарнях функціонують 25 ліжок, які передбачені для надання стаціонарного лікування ветеранів війни, учасників бойових дій та учасників АТО. Для хворих даної категорії виділено додаткове харчування та витрати на медикаментозне забезпечення на 1 ліжко-день – 65 грн на медикаменти, 55 грн на харчування відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 №34 «Про збільшення норм грошових витрат на харчування та медикаменти в закладах охорони здоров’я для ветеранів війни».
    В 2017 році на зубопротезування пільговим категоріям передбачено 1500,000 тис. грн., в тому числі за підтримки місцевої влади додатково виділені 500,00 тис. грн. для забезпечення пільгових категорій населення, в тому числі учасників АТО зубопротезуванням. Порівняно з 2016 роком видатки на зубопротезування збільшені на 300,00 тис. грн. та становили - 1200,354 тис. грн..
    На безкоштовні рецепти в 2017 році передбачено 7973,386 тис. грн. проти 6554,865 тис. грн. в минулому році, що на 1418,521 тис. грн. більше ніж у минулому році.
    1 квітня 2017 року стартувала Урядова програма «Доступні ліки». Пацієнти отримують ліки від серцево-судинних захворювань, цукрового діабету ІІ типу та бронхіальної астми безкоштовно або з незначною доплатою. Мета програми «Доступні ліки» – забезпечити кожного громадянина України необхідними лікарськими засобами, які покращать якість їхнього життя і запобіжать виникненню ускладнень та передчасної смертності. На виконання даної програми у 2017 році заплановані кошти на загальну суму 9986,0 тис. грн., виконано на 18.10.2017 року 5876,0 тис. грн. 60% від загальної суми виділених коштів. Протягом дії програми виписано 139140 рецептів мешканцям міста.
    На відшкодування вартості препаратів інсуліну, відпущених аптечними закладами хворим на діабет заплановані кошти на загальну суму 4075,5 тис. грн., станом на 18.10.2017 року виписано майже1000 рецептів.
    Станом на 25.09.2017 в закладах охорони здоров’я міста військовослужбовці - учасники антитерористичної операції та члени їх сімей отримали медичну допомогу в кількості 3774 особи, в тому числі амбулаторну допомогу – 3380 осіб (терапевтичну – 3205; хірургічну - 175) та стаціонарну – 364 особи. За консультативною спеціалізованою допомогою звернулося 1816 військовослужбовців, проведено 3658 профілактичних оглядів.
    Міністерство охорони здоров’я України своїм наказом №509 від 02.06.2016 р., зобов’язало структурні підрозділи з питань охорони здоров’я забезпечити розміщення на персональних офіційних web-сайтах інформації щодо потреби, стану забезпечення, наявних залишків лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуються за бюджетні кошти. Наразі ця інформація оприлюднюється лікувально-профілактичними закладами міста на офіційному сайті Управління охорони здоров’я http://uoz-mk.org.ua/. Зважаючи на те що значний відсоток пацієнтів (наприклад, пенсіонери та малозабезпечені) не мають можливості користуватися мережею Інтернет, особливо перебуваючи на стаціонарному лікуванні інформацію щодо переліку медичних виробів і лікарських засобів, які закуплені за бюджетні кошти та підлягають безкоштовній передачі пацієнтам лікувальні заклади міста висвітлюють у загальнодоступних місцях із використанням плакатів, стендів, тощо.
    Видатки на харчування в 2017 році передбачені в сумі 6598,9 тис. грн. (2016 - 6767,964 тис. грн.). Вартість одного ліжко-дня складає 8,58 грн. (2016 – 8,02 грн.). Видатки на харчування зменшені порівняно з минулим роком в зв’язку із оптимізацією ліжкового фонду (зменшено на 300 ліжок).
    На виконання заходів міської галузевої програми розвитку “Охорона здоров'я» м. Миколаєва на 2016-2018 роки проводиться робота по забезпеченню молочними сумішами та продуктами дитячого харчування. Передбачено кошти в сумі 1350,000 тис. грн. для 320 дітей.. Дітям, хворим на фенілкетонурію передбачено кошти в сумі 225,000 тис. грн., які будуть використані до кінця року 100%.
    Слід зазначити що починаючи з серпня 2016 року усі лікувальні заклади міста здійснюють закупівлі відповідно до норм Закону «Про публічні закупівлі» через систему ProZorro. Система ProZorro дозволила тримати всю інформацію про закупівлі у відкритому вигляді. Сьогодні будь-який громадянин України, а не лише учасник тендерів, може слідкувати за чесністю державних закупівель, в тому числі і в медицині.
    Розвитку галузі охорони здоров’я міста сприятиме сучасний підхід до організації та розвитку комп’ютерних технологій, лікувальні заклади міста оновлюють комп’ютерну техніку та програмне забезпечення. Всі лікувальні заклади міста мають доступ до мережі Інтернет, триває підготовчий етап до введення електронного реєстру пацієнта та електронної черги, які будуть запроваджені до кінця 2017 року в міській лікарні №4 та ЦПСМД №4 та №6.
    Всі 39 сімейних амбулаторій, які створені при ЦПМСД забезпечено сучасним медичним обладнанням відповідно до табелю оснащення. Кожне робоче місце сімейного лікаря автоматизовано комп’ютерною технікою. В 2016 році в усі ЦПМСД придбано комп’ютери на загальну суму 1715,000 тис. грн. У 2016 році в м. Миколаєві введений електронний реєстр хворих на туберкульоз та цукровий діабет. Сьогодні впроваджена Єдина електронна система епідеміологічного та клінічного моніторингу поширення ВІЛ-інфекції в м. Миколаєві.
    В 2017 році розпочалося впровадження електронної системи охорони здоров’я eHealth, яка має вивести українську медицину на новий рівень. На меті eHealth – переведення усіх документів та процесів взаємодії у сфері охорони здоров’я з паперового формату в електронний, при цьому створюючи єдині реєстри закладів, лікарів, пацієнтів, ліків тощо.

 
    На оновлення матеріально-технічної бази лікувальних закладів з міського бюджету виділено – 12173,460 тис. грн. (профінансовано – 12173,460 тис. грн.) кошти освоєні на 100%, що дозволило забезпечити лікувальні заклади міста сучасним обладнанням для підвищення якості медичної допомоги хворим, серед якого:

    - апарати штучної вентиляції легень для надання невідкладної медичної допомоги важко хворим в міські стаціонари в міську лікарню №3, №4, ЛШМД вартістю 800,00 тис. грн.;
    - мобільний рентгенівський апарат в міську лікарню №4 та ЛШМД на загальну суму 1234,0 тис. грн.;
    - для раннього виявлення туберкульозу на ранніх стадіях придбано флюорограф вартістю 1200,0 тис. грн. в міську лікарню №4;
    - сіпап-системи для вентиляції легень новонародженим, дефібрилятор-монітор та приліжковий кардіомонітор, гістеро-помпу для поглинання газів та рідини, фетальний монітор в пологові будинки міста на загальну суму 2400,0 тис. грн.;
    - портативний УЗД апарат та 3 ЕКГ апарати в міську лікарню №1 490,0 тис. грн.
    - медичне обладнання на оснащення сімейних амбулаторій, що відкриються в 2017 році – 781,460 тис. грн.
    - немонтоване обладнання для травмапункту ЛШМД – 1445,0 тис. грн.
    За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у 2017 році виділено кошти на придбання бронхофіброскопу для міської лікарні швидкої медичної допомоги в сумі 667,0 тис. грн. та операційної відеолапароскопічноїстійки з набором хірургічних інструментів для малоінвазивних втручань для пологового будинку №3 в сумі 2000,0 тис. грн.
    Центрами первинної медико-санітарної допомоги було отримано 8 одиниць санітарного автотранспорту для відвідування хворих на дому та їх лабораторного обстеження на загальну суму 1600,00 тис. грн.
    Встановлено нові пасажирські ліфти в міські лікарні №1 та 4 на загальну суму 2290,8 тис. грн.. Поступово планується провести заміну ліфтів в усіх стаціонарах міста в 2018 році.
    Комп’ютерна діагностика в світовій медицині розвивається високими темпами. Пріоритетним на 2018 рік є закупівля сучасного комп’ютерного томографу в лікарню швидкої медичної допомоги, де ефективність оперативного втручання напряму залежить від якості обстеження, в тому числі і на комп’ютерному томографі загальною вартістю 30,0 млн. грн..


    Проведено капітальні ремонти на загальну суму 15553,543 тис. грн. (профінансовано – 14876,449 тис. грн.), кошти по капітальному ремонту освоєні на 95,6% а саме:

    - для міської лікарні №1 капітальний ремонт пасажирського та лікарняного ліфтів лікарні (монтаж та встановлення ліфтів) – 207,752 тис. грн.; капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (цивільна оборона) сховище № 52508 по вул.Володарського,4 в м. Миколаєві – 1196,9 тис. грн.; капітальний ремонт дорожнього покриття і тротуарів прибудинкових територій міської лікарні №1 – 2875,696 тис. грн.; проектно-кошторисна документація для проведення капремонту судино-неврологічного міської лікарні №1 – 429,248 тис. грн.;
    - капітальний ремонт «Енергоефективна термосанація будівлі пологового будинку №3 м. Миколаєва, розташованого за адресом: м. Миколаїв вул. Київська,3 – 486,0 тис. грн. (профінансовано - 200,0 тис. грн.);
    - капітальний ремонт системи гарячого водопостачання пологового будинку №2 – 297,492 тис. грн.;
    - капітальний ремонт пасажирського та лікарняного ліфтів лікарні (монтаж та встановлення ліфтів) для міської лікарні №4 – 300,0 тис. грн.; капітальний ремонт/утеплення фасаду будівлі стаціонару міської лікарні №4 – 1969,059 тис. грн.; капітальний ремонт покрівлі патанатомічного відділення міської лікарні №4 (програма "Теплий дім") – 300,0 тис. грн.;
    - капітальний ремонт (термосанація) будівлі лікарняного корпусу міської дитячої лікарні №2 по вул. Рюміна, 5 (міська програма "Теплий дім") – 632,263 тис. грн.
    - виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту сімейної амбулаторії КЗ ММР «ЦПМСД №1» за адресою пр. Богоявленській,6 – 170,0 тис. грн.;
    - капітальний ремонт покрівлі КЗ ММР "ЦПМСД №2" – 300,0 тис. грн.;
    - капітальний ремонт тамбуру головного входу будівлі за адресою вул. Шосейна,128 (виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи) КЗ ММР "ЦПМСД №3" – 258,092 тис. грн.; капітальний ремонт даху будівлі за адресою вул. Шосейна,128 (виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи) КЗ ММР "ЦПМСД №3" – 1573,692 тис. грн.;
    - капітальний ремонт системи опалення та вбиральнь, в тому числі вбиральні для осіб з обмеженими можливостями, в сімейній амбулаторії №1 КЗ ММР "ЦПМСД №7", розташованій за адресою пр. Богоявленський, 340/2 – 200,0 тис. грн.; капітальний ремонт адміністративних приміщень КЗ ММР "ЦПМСД №7" – 300,0 тис. грн.;
    - капітальний ремонт фасаду з зовнішнім утепленням стін будівлі сімейної амбулаторії №2 КЗ ММР "ЦПМСД №4" по пров.Київському,1 – 622,327 тис. грн.; капітальний ремонт покрівлі будівлі сімейної амбулаторії №2 КЗ ММР "ЦПМСД №4" по пров.Київському,1 – 717,049 тис. грн.; виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту фасаду з утепленням будівлі КЗ ММР "ЦПМСД №4" (програма "Теплий дім") – 170,0 тис. грн.;
    - виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту фасаду з утепленням будівлі міської лікарні №3 (програма "Теплий дім") – 500,00 тис. грн.;
    - виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту фасаду з утепленням будівлі ЛШМД (програма "Теплий дім") – 250,0 тис. грн.;
    - капітальний ремонт покрівлі господарчого блоку пологового будинку №3 (програма "Теплий дім") – 300,0 тис. грн.
    Заміна вікон на металопластикові (програма "Теплий дім") для міської лікарні №3 – 1199,0 тис. грн., для міської лікарні №4 – 299,0 тис. грн., для міської лікарні №1 – 449,764 тис. грн., ЛШМД – 600,0 тис. грн.. У 2018 році запланована заміна вікон в усіх стаціонарах міста.
    Крім капітальних ремонтів проводяться роботи з реконструкції існуючих будівель лікувально профілактичних закладів міста. В 2017 році використано коштів на проведення реконструкції – 22886,435 тис. грн. (профінансовано – 22173,583 тис. грн.). Кошти з реконструкції станом на 18.10. 2017 року виконані на 96,6%.
    В 2016 році розпочато реконструкцію існуючої будівлі під розміщення травматологічного пункту міської лікарні швидкої медичної допомоги, яку планується завершити у 2018 році. На реконструкцію даного об’єкту у 2018 році заплановано 6851,463 тис. грн. Кошти профінансовано 100%.
    В придбаному приміщенні за адресою вул. Привільна, 41/1 проводиться реконструкція з метою розміщення сімейної амбулаторії КЗ ММР "ЦПМСД №5". Заплановано у 2017 році на реконструкцію даного об’єкту – 5100,0 тис. грн. Роботи з реконструкції планується завершити у І півріччі 2018 року.
    Проведено роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації та триває реконструкція сімейної амбулаторії №1 КЗ ММР «ЦПМСД №1» за адресою м. Миколаїв, провулок 1 Шосейний,1, яку буде введено в експлуатацію до кінця 2017 року. У 2017 році заплановано коштів по даному об’єкту – 4580,0 тис. грн.
    В 2017 році розроблено проектно-кошторисну документацію з реконструкції сімейної амбулаторії КЗ ММР «ЦПМСД №1» по вул. Знаменська, 35. Вартість робіт склала 500,0 тис. грн.
    Під’їзди в нововведених сімейних амбулаторіях пристосовані для інвалідів згідно ДБН.
    В 2016 році розпочато реконструкцію системи опалення з встановленням електричних котлів потужністю 360 кВт в міському пологовому будинку №2 по вул. Будівельників,8, яку буде завершено до кінця 2017 року. Кошти заплановані на реалізацію даного проекту в сумі – 3131,332 тис. грн.
    Розпочато реконструкцію сімейної амбулаторії №4 по вул.Чкалова,93 центра первинної медико-санітарної допомоги №3. В 2017 році заплановані кошти в сумі 2723,640 тис. грн.. Завершення робіт та відкриття амбулаторії планується в 2018 році.
    Останніми правками до держбюджету депутати схвалили субвенцію на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості. Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради звернулося до обласного управління охорони здоров’я з прохання включити будівництво чотирьох нових сімейних амбулаторій у віддалених районах міста (дві в Великій та Малій Коренихах, в селах Балабанівка та Матвєєвка) за рахунок коштів держсубвенції.
    Медична спільнота активно співпрацює з органами місцевого самоврядування та депутатським корпусом. У 2016 році та за вісім місяців 2017 року галузь охорони здоров’я міста отримала депутатських коштів на загальну суму – 2601,6 тис. грн. (2016 – 949,4 тис. грн., 2017 – 1655,2 тис. грн.).


    У 2018 році перед галуззю постає багато проблемних питань:

    1. Продовжити роботу по безперешкодному доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями в усіх лікувальних закладах міста.
    2. Продовжити роботу по заміні ліфтів в усіх стаціонарах міста.
    3. Відкриття після реконструкції травматологічного пункту міської лікарні швидкої медичної допомоги.
    4. Відкриття після реконструкції сімейної амбулаторії за адресою вул. Привільна, 41/1 центра первинної медико-санітарної допомоги №5 та сімейної амбулаторії №4 по вул.Чкалова,93 центра первинної медико-санітарної допомоги №3. Проведення реконструкції в сімейній амбулаторії КЗ ММР "ЦПМСД №1" за адресою: м. Миколаїв, вул. Знаменська,35.
    5. Об’єднання усіх інформаційних ресурсів в єдине інформаційне поле. Продовжити поступовий перехід на електронний документообіг. Введення електронної черги пацієнтів, реєстрація медичних закладів міста в системі eHealth.
    6. Продовжити роботу по залученню лікарів – молодих спеціалістів до роботи в галузі.
    7. Провести оптимізацію роботи міської лікарні №5 (Вітовської ЦРЛ), щодо відповідності Бюджетного Кодексу, як міського лікувального закладу. Провести заключення договорів по обслуговуванню мешканців сіл Вітовського району з районною радою та об’єднаними територіальними громадами на 2018 рік.
    8. Продовжити роботу з приведення до відповідності вимогам комплексу заходів та засобів щодо забезпечення пожежної безпеки закладів охорони здоров’я міста.
    9. Закупівля сучасного комп’ютерного томографу в лікарню швидкої медичної допомоги, загальною вартістю 30,0 млн. грн.
    10. Продовження оновлення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів міста.
    11. Продовження реформування галузі відповідно до нормативно правової бази.

bann comin

Меню

Гаряча лінія УОЗ Миколаєва

tel

8(0512) 37-32-28
Черговий по управлінню
охорони здоров'я

8(0512) 50-13-20
Консультації населенню
міста з питань медичної
допомоги надає черговий
лікар-консультант зміни
швидкої медичної допомоги

8(0512) 37-11-63
"Телефон довіри" та
"гаряча лінія" Управління
охорони здоров'я
м. Миколаєва щоденно
(понеділок-п'ятниця)
з 8:30 до 17:00

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Нове на сайті

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com