В

а

ж

л

и

в

о

 
 

Управління охорони здоров’я

Миколаївської міської ради

„ПОГОДЖЕНО”

Заступник

міського голови 

 

______________ Є.В.Шевченко

„___”____________2017р.

„ЗАТВЕРДЖЕНО”

Начальник управління

охорони здоров’я

Миколаївської міської ради

____________ І.В.Шамрай

„___”____________2017р.

ПЛАН РОБОТИ

управління охорони здоров’я

 Миколаївської міської ради

на ІІ півріччя  2017 року

м. Миколаїв

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

плану роботи управління охорони здоров’я

Миколаївської міської ради

Фаюк В.В. заступник начальника управління охорони                     здоров’я Миколаївської міської ради  

 

_________

Яковлєва В.В.

заступник начальника управління охорони здоров’я

з економічних питань Миколаївської  міської ради

 

 

_________

Заміхановська В.В. начальник відділу охорони материнства та

дитинства управління охорони здоров’я

Миколаївської міської ради           

                

 

_________

Гордєєва О.А.

головний бухгалтер управління охорони здоров’я

Миколаївської міської ради       

         

  _________ 
Музичук Н.О.

юрисконсульт управління охорони здоров’я            Миколаївської міської ради

_________

 

Графік
 особистого прийому громадян
начальником управління охорони здоров’я,
заступниками начальника управління, начальниками відділів управління
Посада, прізвище, ім’я та по батькові       День прийому Години прийому

Начальник управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради  Шамрай І.В.

четвер з 14:00 до 17:00

Заступник начальника управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради  Фаюк В.В.

п’ятниця з 14:00 до 17:00

Заступник начальника управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради  з фінансово-економічних питань     Яковлєва В.В.

понеділок з 14:00 до 17:00

Начальник відділу по охороні материнства та дитинства управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради Заміхановська В.В.

вівторок з 14:00 до 17:00

        З метою забезпечення надання доступної, якісної, своєчасної, ефективної, кваліфікованої та ресурсно-забезпеченої медико - профілактичної допомоги громадянам міста, управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради визначає такі основні напрямки своєї  організаційної та контрольної діяльності на ІІ півріччя 2017 року:

 • удосконалення форм і методів управління галуззю охорони здоров'я на місцевому рівні;
 • подальше реформування галузі в нових економічних умовах;
 • визначення організаційних заходів, спрямованих на поліпшення  демографічної ситуації в місті;
 • удосконалення медико - профілактичної допомоги матерям і дітям;
 • забезпечення подальшого розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики – сімейної медицини;
 • впровадження в практику сучасних медичних технологій, ефективних методів  організації роботи, профілактики, діагностики, лікування і реабілітації;
 • виконання заходів національних, обласних та міських програм з окремих питань охорони здоров'я населення;
 • здійснення контролю за дотриманням в закладах охорони  здоров’я міста законодавства України,  вимог  стандартів та протоколів надання медико - профілактичної допомоги населенню м. Миколаєва, затверджених Міністерством охорони здоров’я України.
Основні законодавчі та нормативні акти
 • Конституція  України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР ;
 • Закон України “ Основи Законодавства України про охорону здоров'я”від 19.11.92 N 2801-XII зі змінами та доповненнями.
 • Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-ХII ;
 • Закон України “Про захист населення від інфекційних хвороб” від  06.04.2000  №1645-III;
 • Закон України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії ”  від  05.10.2000 № 2017-III;
 • Закон України “Про охорону дитинства” від  26.04.2001 № 2402-III;
 • Закон України “Про протидію захворюванню на туберкульоз” від 05.07.2001 № 2586-III;
 • Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» 06.10.2005 № 2961-ІV;
 • Закон України «Про внесення змін до деяких законів України з питань надання державної допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку”  від 21.02.2006 № 3446- ІV ;
 • Закон України «Про дитяче харчування» від  14.09.2006 N 142-V;
 • Постанови Кабінету Міністрів України, Розпорядження, Укази Президента України, накази МОЗ України та інші нормативні та законодавчі акти з питань надання медико - профілактичної допомоги населенню.

На підставі  вищевикладеного управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради планує провести медичні колегії, оперативні наради та інші заходи з актуальних питань охорони здоров’я населення міста.

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради  планує  на   протязі  ІІ півріччя 2017 року  провести  слідуючи  заходи:

 

п/п

 

Основні заходи Термін виконання Виконавець
1 2 3 4

 

I. Організаційні  заходи

1. Провести прийом і зведення статистичних звітів за  І півріччя 2017 року  та надати їх до інформаційно-аналітичного центру  управління охорони здоров’я облдержадміністрації  на паперових носіях та в електронному вигляді. липень 2017р

Заступник начальника управління охорони здоров’я   Миколаївської міської ради;  міські фахівці;  МІАЦМС         і лікувально- профілактичний відділ управління охорони здоров’я м. Миколаєва.

2. Вивчити  стан  здоров’я  населення по даним  звітних форм закладів охорони здоров’я    м. Миколаєва за І півріччя 2017 року. липень 2017р. Заступник начальника УОЗ Миколаївської міської ради; головні лікарі закладів охорони здоров’я; міські фахівці;          лікувально – профілактичний відділ  і МІАЦМС
3. Підвести   підсумки діяльності лікувально-профілактичних закладів  м. Миколаєва за I півріччя 2017р липень 2017 р. Начальник управління охорони здоров’я  Миколаївської міської ради; заступник начальника управління охорони здоров’я  Миколаївської міської ради; головні лікарі закладів охорони здоров’я;  лікувально-профілактичний відділ і МІАЦМС
4. Контролювати  базові  показники здоров’я  населення                       м. Миколаєва у відповідності з розробленими модулями кінцевих результатів. щоквартально Начальник управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради; заступник начальника управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради; лікувально-профілактичний відділ управління охорони здоров’я  Миколаївської міської ради.
5. Проводити аналіз листів і скарг громадян  міста та  приймати заходи щодо усунення  їх  причин.

ІІ півріччя

2017 року

Заступник начальника управління охорони здоров’я  Миколаївської міської ради;  лікарі-інспектори управління охорони здоров’я  Миколаївської міської ради.
6. Проводити контроль виконання директивних документів з охорони здоров’я,   які перебувають  на  контролі у  міськвиконкомі, управління охорони здоров’я  облдержадміністрації  та управління охорони здоров’я  Миколаївської міської ради.   

ІІ півріччя

2017 року

Начальник управління охорони здоров’я  Миколаївської міської ради; заступник начальника управління охорони здоров’я  Миколаївської міської ради; лікувально-профілактичний відділ та МІАЦМС
7. Забезпечити  виконання  Законів України,  наказів  управління охорони здоров’я  облдержадміністрації  та  управління охорони здоров’я  Миколаївської міської ради, регламентуючих медичне обслуговування жінок і дітей. 

ІІ півріччя

2017 року

Заступник начальника управління охорони здоров’я  Миколаївської міської ради;

начальник відділу з охорони материнства та дитинства управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради,                                    головні лікарі.

8. Забезпечити 100 %  взяття  на  облік  та обстеження  вагітних  з  екстрагенітальною патологією та  жінок з асоціальних сімей.

ІІ півріччя

2017 року

Головні  лікарі  центрів первинної медико – санітарної допомоги, пологових будинків
9. Продовжити  реформування  галузі  згідно сучасних концепцій

ІІ півріччя

2017 року

Заступник начальника управління охорони здоров’я  Миколаївської міської ради; головні лікарі;  міський позаштатний спеціаліст по загальній практиці  сімейній медицині
10.

Проводити аналіз  використання

бюджетних коштів з  заслуховуванням  на  медичних колегіях та оперативних нарадах.

липень, жовтень

 2017 р.

Планово - фінансовий  відділ  управління охорони здоров’я  Миколаївської міської ради;   головні лікарі. 
11. Вести  активну пропаганду  здорового  способу життя  у  засобах  масової  інформації.

ІІ півріччя

2017 року

Заступник начальника управління охорони здоров’я  Миколаївської міської ради; головні лікарі.

 

2. Заходи  щодо  подальшого  удосконалення  лікувально-профілактичної допомоги  населенню  міста.

 

1. Проведення  аналізу  стану  лікувально- профілактичної допомоги населенню за даними  статистичних   звітів за І півріччя та 9 місяців  2017 року (результати аналізу обговорити на підсумкових медичних колегіях ).

липень,

жовтень

2017р.

Начальник управління охорони здоров’я  Миколаївської міської ради; заступник начальника  управління охорони здоров’я  Миколаївської міської ради; головні лікарі; міські фахівці;          лікувально-профілактичний відділ і міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики.
2. Здійснення аналізу рівня та структури загальної захворюваності з тимчасовою втратою працездатності, а також причин  первинного виходу на інвалідність осіб працездатного віку.

липень,

жовтень

2017р.

Головні лікарі; міські  фахівці;          міський експерт з експертизи тимчасової втрати непрацездатності.
3. Проведення аналізу профілактичної роботи по ранньому виявленню передпухлинної і онкологічної патології, туберкульозу.

липень,

жовтень

2017р.

Заступник начальника управління охорони здоров’я  Миколаївської міської ради; головні лікарі; міський  онколог;     міський  фтизіатр;    міський  педіатр.
4. Проведення  аналізу  роботи закладів охорони здоров’я   з          виконання  Національних  та  міських  програм, Постанов КМУ,  Указів Президента України. ІІ півріччя 2017р. Лікувально-профілактичний відділ управління охорони здоров’я  Миколаївської міської ради;            головні  лікарі; міські  фахівці.
5. Здійснення контролю за   ефективністю  роботи   денних стаціонарів закладів охорони здоров’я міста. згідно    плану Головні лікарі; Лікувально-профілактичний відділ управління охорони здоров’я  Миколаївської міської ради;     міські  фахівці.
6. Аналізувати якість і ефективність перинатальної діагностики у вагітних. згідно плану. Позаштатний  міський акушер-гінеколог.
7. Здійснювати постійний контроль за повнотою  охоплення та якістю  диспансеризації осіб, які постраждали внаслідок аварії  на  ЧАЕС.

ІІ півріччя

2017 року

Головні лікарі; позаштатний міський фахівець по  роботі з постраждалими внаслідок аварії  на  ЧАЕС.
8. Вивчати  ефективність  роботи та раціональність використання ліжкового фонду закладів охорони здоров’я міста.

ІІ півріччя

2017 року

Заступник начальника управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради;  головні лікарі;  лікувально-профілактичний відділ управління охорони здоров’я  Миколаївської міської ради.
9. Аналізувати роботу підліткової служби; своєчасно і якісно проводити диспансеризацію підлітків та допризовників.

ІІ півріччя

2017 року

Головні лікарі  Центрів первинної медико-санітарної допомоги, міської дитячої лікарні №2, міської дитячої поліклініки  №3, міської дитячої поліклініки  №4
10. Розробити   і  впровадити  в роботу закладів охорони здоров’я міста  сучасні  медичні технології, ефективні методи  діагностики,  лікування,  реабілітації  та   профілактики хвороб  .

ІІ півріччя

2017 року

Заступник начальника управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради; лікувально-профілактичний відділ управління охорони здоров’я  Миколаївської міської ради;             головні лікарі; позаштатні  міські  фахівці.

 

3. Питання, що  знаходяться  на  контролі  в управлінні

охорони  здоров’я  Миколаївської міської ради.

 

1. Виконання вимог Конституції України  та  основ  Законодавства  України  про  охорону  здоров’я  і  прийнятих  до  них нормативно-правових  актів.

ІІ півріччя

2017 року

Начальник управління охорони здоров’я   Миколаївської міської ради;  заступник начальника управління охорони здоров’я     Миколаївської міської ради; головні лікарі;  лікувально-профілактичний відділ управління охорони здоров’я  Миколаївської міської ради     і міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики.
2. Подальше  реформування медичної галузі. 

ІІ півріччя

2017 року

Управління охорони здоров’я     Миколаївської міської ради.
3. Визначення  організаційних  заходів,     спрямованих на поліпшення демографічної ситуації в Україні.

ІІ півріччя

2017 року

Управління охорони здоров’я     Миколаївської міської ради.
4. Подальше підвищення якості  і ефективності надання медичної допомоги та забезпечення соціальної  справедливості  і  прав  громадян на її отримання. 

ІІ півріччя

2017 року

Управління охорони здоров’я     Миколаївської міської ради.
5. Організація  медичної  допомоги та пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги.

ІІ півріччя

2017 року

Управління охорони здоров’я     Миколаївської міської ради.
6. Виконання  Указу  Президента України від  17.12.2003 №  1455/03  “Про невідкладні заходи  щодо  забезпечення прав громадян на охорону здоров’я і медичну допомогу ”.

ІІ півріччя

2017 року

Управління охорони здоров’я     Миколаївської міської ради.
7. Виконання міської галузевої програми  розвитку “Охорона здоров'я” м. Миколаєва на 2016-2018 роки (рішення міської ради від 05.04.2016 № 4/13). 

ІІ півріччя

2017 року

Управління охорони здоров’я     Миколаївської міської ради;  головні  лікарі. 
8. Виконання Розпорядження Миколаївської ОДА  від  28.08.2003 р. № 481-р “Про забезпечення виконання   Постанови Верховної Ради України від  19.06.2003  № 989-IV “Про рекомендації парламентських слухань про епідемію туберкульозу в Україні та шляхах  її  подолання” у Миколаївській області.

ІІ півріччя

2017 року

Управління охорони здоров’я     Миколаївської міської ради;  головні  лікарі;  позаштатний міський  фтизіатр;     позаштатний міський  рентгенолог.
9. Виконання Закону України  “Про статус  ветеранів  війни,   гарантії  їх  соціального  захисту ” від 22.10.1993  3551-Х11. Постанова КМУ від 27.01.2016 №34 «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям».

ІІ півріччя

2017 року

Управління охорони здоров’я       Миколаївської міської ради; головні  лікарі;    позаштатний міський  спеціаліст  по роботі з ветеранами.
10. Рішення  підсумкових  медичних  колегій управління охорони здоров’я облдержадміністрації  і  управління охорони здоров’я         Миколаївської міської ради за  2016 – 2017 роки.

ІІ півріччя

2017 року

Управління охорони здоров’я        Миколаївської міської ради;  головні  лікарі;  позаштатні міські фахівці.
11. Виконання  плану профілактичних  щеплень населенню міста.

ІІ півріччя

2017 року

Управління охорони здоров’я          Миколаївської міської ради;  головні  лікарі. 
12. Контроль виконання  наказу МОЗ України  від  10.05.2007  № 234 “Про організацію профілактики внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах ” у  м. Миколаєві.

ІІ півріччя

2017 року

Лікувально-профілактичний відділ управління охорони здоров’я       Миколаївської міської ради; головні  лікарі, позаштатний міський інфекціоніст.
13. Контроль виконання наказу  МОЗ України від  05.08.1999 №  198   “Про вдосконалення  профілактики, діагностики  та  лікування  правця ” міськими  ЛПЗ. 

ІІ півріччя

2017 року

Лікувально-профілактичний відділ управління охорони здоров’я       Миколаївської міської ради;  головні  лікарі.
14. Стан  захворюваності  медичних  працівників  закладів охорони здоров’я міста  та  шляхи  щодо  її  зниження.

ІІ півріччя

2017 року

Головні  лікарі; позаштатний міський  експерт з тимчасової втрати працездатності.
15. Стан малюкової смертності, її структура та  шляхи  зниження.

ІІ півріччя

2017 року

Начальник відділу охорони материнства та дитинства управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради, головні лікарі Центрів первинної медико-санітарної допомоги , головні лікарі пологових будинків.
16. Стан материнської смертності.

І півріччя

2017 року

Позаштатний міський акушер – гінеколог, головні лікарі пологових будинків.
17. Виконання наказу МОЗ України від 04.09.2014 № 620 «Про затвердження та впровадження медико – технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при  туберкульозі» ІІ півріччя 2017 р Головні лікарі, позаштатний міський фтизіатр.

 

4.  Робота  з  кадрами.

 

1. Провести  аналіз комплектації  кадрів у лікувально-профілактичних  закладах       м. Миколаєва.

ІІ квартал

2017р

Заступник  начальника управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради, міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики.
2. Залучати резерв кадрів до практичної діяльності на період відсутності керівників усіх структурних підрозділів закладів охорони здоров’я.

ІІ півріччя

2017р

Головні  лікарі.
3. Контролювати своєчасність атестації лікарського та середнього медичного  персоналу  міських  закладів охорони здоров’я міста.  

ІІ півріччя

2017 року

Головні  лікарі; міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики.
4. Забезпечення  подальшої  комплектації   первинної  ланки  охорони  здоров’я   м.  Миколаєва  медичними  кадрами.

ІІ півріччя

2017 року

Начальник управління охорони здоров’я  Миколаївської міської ради;   заступник начальника управління охорони здоров’я  Миколаївської міської ради;   міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики.

                                    

5.  Робота  фінансово - економічного  відділу.

 

1. Збір, аналіз та зведення консолідованої звітності по закладам охорони здоров’я Миколаївської міської ради щоквартально Заступник начальника управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради,  начальник планово-економічного відділу, головний бухгалтер, головний економіст.
2. Зведення інформації про виконання плану по мережі, штатам і контингентам за формою 3-4 щоквартально Головний економіст.
3. Внесення змін до паспортів бюджетних програм та складання звітів про їх виконання, аналіз показників виконання бюджетних програм  щоквартально Головний економіст, начальник планово-економічного відділу-головний бухгалтер. 
4. Здійснення внутрішнього фінансового контролю щодо аналізу використання кошторисних призначень та отриманих коштів ЛПЗ міста щомісячно, щоквартально Заступник начальника управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради,  начальник планово-економічного відділу, головний бухгалтер, головний економіст.
5. Перевірки лікувальних закладів, згідно плану перевірок та по завданню згідно плану перевірок Начальник планово-економічного відділу, головний бухгалтер.
6. Зведення інформації щодо отримання матеріальних цінностей за рахунок коштів державного бюджету

щоквартально,

щомісячно

Начальник планово-економічного відділу, головний бухгалтер.
7. Збір та узагальнення звітності щодо стану медичного обслуговування ветеранів, інвалідів Вітчизняної війни та інших пільгових категорій громадян щомісячно Головний економіст.
8. Підготовка та надання до УДКСУ м. Миколаєва у Миколаївській області розподілів виділених бюджетних асигнувань  та фінансування по закладам охорони здоров’я міста протягом року Заступник начальника управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради,  начальник планово-економічного відділу, головний бухгалтер, головний економіст.
9. Підготовка та надання до УДКСУ м. Миколаєва  у Миколаївській області змін до розподілів показників зведених кошторисів та планів асигнувань по закладам охорони здоров’я  міста щомісячно Заступник начальника управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради,  начальник планово-економічного відділу, головний бухгалтер, головний економіст.
10. Підготовка матеріалів щодо списання та передача основних засобів по закладам охорони здоров’я  міста щомісячно Начальник планово-економічного відділу, головний бухгалтер.
11. Складання  зведеної фінансової звітності по  закладам охорони здоров’я  міста щомісячно, щоквартально Начальник планово-економічного відділу, головний бухгалтер, головний економіст.
12. Надання зведених фінансових  звітів до  УДКСУ м. Миколаєва та Департаменту фінансів Миколаївської міської ради, управління охорони здоров’я  облдержадміністрації. щомісячно, щоквартально Начальник планово-економічного відділу, головний бухгалтер, головний економіст.
13. Проведення та підготовка нарад з питань фінансової діяльності по закладам охорони здоров’я  міста щоквартально Заступник начальника управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради.
14. Розробка плану діяльності на плановий та наступний за плановими два бюджетні періоди ІІ півріччя 2017 Заступник начальника управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради з фінансово-економічних питань, головний бухгалтер, головний економіст.
15. Організація та забезпечення складання проекту кошторису та бюджетного запиту та подання їх до Департаменту фінансів Миколаївської міської ради ІІ півріччя 2017 Заступник начальника управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради з фінансово-економічних питань, головний бухгалтер, головний економіст.
16. Моніторинг та контроль за виконанням Урядової програми «Доступні ліки» по закладам охорони здоров’я  міста ІІ півріччя 2017 Заступник начальника управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради з фінансово-економічних питань, головний бухгалтер, головний економіст.

                                        

6. Робота  з  питань  охорони  праці.

 

1. Організація та контроль своєчасного навчання посадових осіб, відповідальних осіб, робітників закладів охорони здоров’я  з питань охорони праці, електробезпеки, роботи підвищеної небезпеки, в спеціалізованому навчальному закладі. постійно

Головні  лікарі;

інженер управління охорони здоров’я   Миколаївської міської ради з охорони праці.

2. Заслуховувати питання з охорони  праці та звіти керівників закладів охорони здоров’я, в яких неблагополучне становище по охороні праці, протипожежній безпеці, травматизму  на  колегіях та нарадах. постійно Начальник  управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради ;      головні  лікарі; інженер управління охорони здоров’я   Миколаївської міської ради з охорони праці.
3. Надання методично-консультативної допомоги керівництву закладів охорони здоров’я міста з питань охорони праці, протипожежної безпеки, травматизму. п’ятниця  і  вівторок    (щотижня). Інженер управління охорони здоров’я   Миколаївської міської ради з охорони праці.
4. Комплексні  перевірки  стану  охорони   праці,  протипожежної  безпеки,  травматизму в закладах охорони здоров’я міста. постійно, згідно  графіку Інженер управління охорони здоров’я   Миколаївської міської ради з охорони праці.
5. Роботи з  атестації робочих місць зі шкідливими умовами праці та     формування  служби  охорони  праці  у  повному  обсязі.  постійно Головний економіст; головні  лікарі; інженер управління охорони здоров’я   Миколаївської міської ради з охорони праці.
6. Навчання посадових осіб правилам протипожежної безпеки в учбовому центрі  УДПО УМВС України у Миколаївській  області. постійно Головний економіст; головні  лікарі; інженер управління охорони здоров’я   Миколаївської міської ради з охорони праці.
7. Робота в координаційному міському комітеті з питань  безпечної  життєдіяльності населення  м. Миколаєва   щодо  впровадження  у  дію  системи  управління охороною праці, запобіганню    травматизму в бюджетній сфері та інших установах і підприємствах.   щоквартально Інженер управління охорони здоров’я   Миколаївської міської ради з охорони праці
8. Координація діяльності,    спрямованої на забезпечення єдності вимірювань та  здійснення метрологічного  контролю  і  нагляду за додержанням вимог Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” та інших нормативно-правових документів з метрології  в закладах охорони здоров’я міста. щотижнево    (вівторок,   п’ятниця) Інженер управління охорони здоров’я   Миколаївської міської ради з охорони праці.
9. Складання звітності щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки по закладам охорони здоров’я міста,  управлінню охорони здоров’я Миколаївської міської ради. щоквартально

Головні лікарі,

інженер управління охорони здоров’я   Миколаївської міської ради з охорони праці.

   

7. Робота  по  утриманню  будівель  і  споруд.

 

1. Виконання обов’язків по відомчому контролю стану   підрядних і господарських робіт в закладах охорони здоров’я міста Миколаєва. щотижнево    Інженер управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради.
2. Відомчий контроль за ціноутворенням при розрахунках за виконані роботи, а також при  списанні матеріальних ресурсів у разі виконання робіт господарським способом  у закладах охорони здоров’я міста  Миколаєва. щотижнево    Інженер управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради.
3. Узагальнення та опрацювання організаційно-технічних  заходів  і  надання  їх  у виконавчий комітет з метою своєчасної і якісної  підготовки  підвідомчих  закладів охорони здоров’я до роботи  в  осінньо - зимовий  період  2017 – 2018 років. ІІ півріччя 2017р. Інженер управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради.
4. Участь в засіданнях міського штабу з підготовки господарств закладів охорони здоров’я міста до  експлуатації  у  2017– 2018  роках і сталого проходження опалювального періоду. щотижнево,  (середа) з липня по грудень Інженер управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради.
5. Укладання  договорів щодо забезпечення життєдіяльності адміністративної будівлі  управління охорони здоров’я  Миколаївської міської ради.  Оформлення   звітності  та  отримання  рахунків за спожиті  енергоносії. постійно Інженер управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради.
6. Контроль  за   безпечною  та  надійною  експлуатацією адміністративної будівлі управління охорони здоров’я  Миколаївської міської ради   з метою забезпечення придатності  її  до  подальшої експлуатації. постійно Інженер управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради.
7. Складання звітності щодо впровадження енергозберігаючих заходів в закладах охорони здоров’я  міста. щоквартально

Головні лікарі,

інженер управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради.

8. Відомчий контроль за реалізацією Програми створення страхового фонду по закладам охорони здоров’я  міста. Складання звітності. постійно, щоквартально

Головні лікарі,

інженер управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради.

 

 
ПЛАН-ГРАФІК
проведення засідання міської  протиракової експертної комісії (ОПРЕК)
управління охорони здоров'я ММР
на ІІ півріччя 2017 року

 

Тематика Відповідальний
  III квартал:  
1. Стан надання медичної допомоги хворим на злоякісні новоутворення трахеї, бронхів та легень за підсумками роботи у 2016 році та І півріччі 2017 року Міський позаштатний онколог  Юхта Л.І.
  IV квартал:  
2. Стан надання медичної допомоги хворим на злоякісні новоутворення шлунка за підсумками роботи 9 місяців 2017 року Міський позаштатний онколог  Юхта Л.І.
 
ПЛАН- ГРАФІК
проведення засідань міської інфекційної комісії управління охорони
здоров'я  ММР на ІІ півріччя 2017 року

ІІІ квартал:

1. Про стан захворюваності, діагностики та лікування дітей на гострі кишкові інфекційні захворювання.

Виконавець: Шкляров В.В.

IV квартал:

1. Аналіз проведення лікувально-діагностичних, профілактичних та протиепідемічних заходів в осередках групових інфекційних захворювань, що виникали протягом року на території  міста.

Виконавець: Шкляров В.В.

Голова комісії,

заступник начальника управління ММР                                             В.В. Фаюк

 

ПЛАН-ГРАФІК
проведення апаратних нарад управління охорони
здоров'я  ММР на ІІ півріччя 2017 року

 

Тематика

 

Відповідальний

 

  8 серпня  
1. Аналіз роботи дитячої пульмонологічної служби за підсумками 2016 року та в І півріччі 2017 р. Міський позаштатний  дитячий пульмонолог Бєдіна Л.Л.
2. Про стан захворюваності, діагностики та лікування хворих на гострі кишкові захворювання за І півріччя 2017 р.

Міський позаштатний інфекціоніст

Шкляров В.В.

3. Про стан виконання наказу МОЗ України від 03.07.2006 №430 «Про затвердження протоколів за спеціальністю анестезіологія та інтенсивна терапія»

Міський позаштатний анестезіолог Сербенюк Г.І.

4. Стан підготовки закладів охорони здоров’я міста до опалювального сезону 2017 – 2018 р. Заступник начальника УОЗ ММР Фаюк В.В.
  12 вересня  
1. Про стан оздоровлення дітей та дорослих в спеціалізованих санаторіях МОЗ України та в місцевому санаторію «Дубки»

Міський позаштатний дитячий фтизіатр

Нюбін  Б.П., міський  позаштатний фтизіатр  Динник Т.Д.

2. Про стан виконання обласної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів за підсумками роботи 6 місяців 2017 року.

Міський позаштатний інфекціоніст

Шкляров В.В.

3. Організація та стан надання стоматологічної допомоги дитячому населенню м.Миколаєва за 6 місяців 2017 р. Міський позаштатний дитячий стоматолог Смільницький Є.М.
  14 листопада  

1.

Стан проведення цитологічного скринінгу підлягаючого контингенту жіночого населення  міста  за підсумками роботи за 9 місяців 2017 року.

Міський позаштатний гінеколог Чинякова Л.Б.

2. Результати ревізій фінансово-господарської діяльності закладів охорони здоров'я, проведених Державною фінансовою інспекцією.

Заступник начальника з фінансово – економічних питань УОЗ ММР

Яковлєва В.В.

3. Про стан надання фтизіатричної допомоги населенню міста за підсумками роботи 9 місяців 2017 р. Міський позаштатний фтизіатр Динник Т.Д.
4. Про стан виконання наказу МОЗ України від 27.12.2006 898 «Про затвердження порядку здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських засобів, дозволених для медичного застосування». Міський позаштатний терапевт Горбенко Г.К.
  12 грудня  
1. Аналіз надання неонатологічної допомоги дітям за 9 місяців 2017 року Міський позаштатний неонатолог  Бойчук Н.А.
2. Надання медичної допомоги дітям  з орфанними захворюваннями в місті. Організація амбулаторного та стаціонарного обслуговування. Начальник відділу охорони материнства та дитинства УОЗ ММР Заміхановська В.В.
3. Стан виконання наказу МОЗ України від 14.11.2007 № 716 «Про затвердження клінічного протоколу з акушерської допомоги «Попередження передачі ВІЛ від матері до дитини» в закладах охорони здоров’я міста

Міський позаштатний гінеколог Чинякова Л.Б.

 
ПЛАН-ГРАФІК
проведення колегій управління охорони
здоров'я Миколаївської міської ради  на ІІ півріччя 2017 року
Тематика Відповідальний
  19 липня  

1.

Підсумкова колегія за І півріччя 2017 року

Заступник начальника управління охорони здоров'я Фаюк В.В.
  18 жовтня  

1.

Підсумкова колегія за 9 місяців 2017 року

Заступник начальника управління охорони здоров'я  Фаюк В.В.

bann comin

Меню

Гаряча лінія УОЗ Миколаєва

tel

8(0512) 37-32-28
Черговий по управлінню
охорони здоров'я

8(0512) 50-13-20
Консультації населенню
міста з питань медичної
допомоги надає черговий
лікар-консультант зміни
швидкої медичної допомоги

8(0512) 37-11-63
"Телефон довіри" та
"гаряча лінія" Управління
охорони здоров'я
м. Миколаєва щоденно
(понеділок-п'ятниця)
з 8:30 до 17:00

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Нове на сайті

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com