В

а

ж

л

и

в

о

 
 

Функції, виконання конкретних задач управління

та роль управління в структурі виконавчих органів

Миколаївської міської ради.

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради є виконавчим органом Миколаївської міської ради, основним завданням якого є організація надання медичної допомоги населенню міста та здійснення контролю за діяльністю закладів охорони здоров’я міста Миколаєва.

Управлінню підпорядковані 24 лікувально-профілактичні заклади:

  Назва закладу Кількість  посад
1. міська лікарня №1 599,25
2. міська лікарня №3 789,50
3. міська лікарня №4 600,75
4. міська дитяча лікарня №2 558,75
5. лікарня швидкої медичної допомоги 876,00
6. центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 210,00
7. центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 314,75
8. центр первинної медико-санітарної допомоги № 3 256,75
9. центр первинної медико-санітарної допомоги № 4 242,00
10. центр первинної медико-санітарної допомоги № 5 242,50
11. центр первинної медико-санітарної допомоги № 6 329,75
12. центр первинної медико-санітарної допомоги № 7 221,00
13. міська дитяча поліклініка № 3 147,25
14. міська дитяча поліклініка № 4 166,75
15. пологовий будинок № 1 291,75
16. пологовий будинок № 2 288,00
17. пологовий будинок № 3 288,75
18. міська стоматологічна поліклініка 179,50
19. стоматологічна поліклініка № 1 155,00
20. стоматологічна поліклініка № 2 97,00
21 стоматологічна поліклініка № 3 19,00
22. тубдиспансер 95,50
23. вузлова лікарня станції Миколаїв 146,00
24. міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики 43,75

В закладах охорони здоров’я міста працюють 7162 співробітників, серед них: 21 Заслужений лікар України, 7 кандидатів медичних наук, 6 Заслужених працівників охорони здоров’я, 1 Кавалер Ордену Святої Ольги ІІІ ступеню.

Контроль за діяльністю галузі здійснює управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради.

Станом на 01.11.2015 передбачено 14 штатних одиниць. Дана кількість посад рахується в управлінні з 01.11.2013, після проведення скорочення штатних одиниць на 7% згідно розпорядження Миколаївської міської ради від 29.10.2013 № 201-рк.

На даний момент в управлінні є 4 вакантні посади, функції яких розподілені між працівниками управління. Надаються щомісячно об’яви в газету про оголошення конкурсу, надана інформація до центру зайнятості про наявність вакансій та періодично оновлюється дане питання на сайті управління.

У зв’язку з тим, що вимоги до займаних посад в управлінні високі, а заробітна платна осіб місцевого самоврядування досить низька, впорівнянні з заробітною платою в закладах охорони здоров’я тому, довгий час посади залишаються вакантними.

Наприклад:

Посада особи місцевого самоврядування Заробітна плата Посада праціника закладу охорони здоров’я Заробітна плата
начальник управління 4197,0 головний лікар міської лікарні 8177,0
начальник відділу в УОЗ 1749,0 завідуючий відділенням в міській лікарні 5949,0
спеціаліст 1 категорії в УОЗ 1438,0 лікар загальної практики сімейної медицини 3195,0

На управління покладені відповідні функції та завдання які виконуються незалежно від укомплектованості кадрами.

В цілому основними завданнями управління є організація надання медичної допомоги населенню міста, забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони здоров'я, додержання нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров’я, стандартів надання медичної допомоги, вивчення та узагальнення нових форм і методів роботи закладів охорони здоров’я з упровадження наукових розробок в області профілактики захворювань і формування здорового способу життя населення, зниження захворюваності, інвалідності і смертності, а також здійснення контролю за діяльністю закладів охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва.

Окрім перелічених завдань, управління здійснює контроль за наданням лікувально-профілактичної допомоги дітям у дошкільних установах, школах, контроль за дотриманням законодавства в галузі охорони здоров’я, формує річні та перспективні плани діяльності галузі охорони здоров’я, здійснює планування мережі закладів охорони здоров’я, затвердження кошторисів і штатних розписів закладів охорони здоров’я, координує всі джерела фінансування на поточне утримання закладів охорони здоров’я і виконання цільових програм, визначає профіль закладів охорони здоров’я і прикріплення різних контингентів населення за закладами охорони здоров’я; вирішує спільно з виконавчими органами Миколаївської міської ради питання, пов’язані з капітальним будівництвом і капітальним ремонтом медичних об’єктів, внесення на розгляд відповідних органів пропозицій щодо планів, програм будівництва і реконструкції об’єктів, забезпечує відповідно до законодавства пільгові категорії населення лікарськими засобами предметами медичного догляду а також виконує інші функції, пов’язані з реалізацією покладених на Миколаївську міську раду завдань галузі охорони здоров’я.

На сьогоднішній день,управлінням розроблені, затверджені та діють 6 міських цільових програм:

- рішенням Миколаївської міської ради від 28.04.2009 №34/14 затверджено міську програму «Репродуктивне здоров’я населення м.Миколаєва» на період з 2009 по 2015 роки;

- рішенням Миколаївської міської ради від 13.10.2010 №50/9 затверджено міську цільову програму імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2010-2015 роки;

- рішенням Миколаївської міської ради від 24.11.2011 №11/3 затверджено міську програму боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року;

- рішенням Миколаївської міської ради від 22.11.2012 №22/4 затверджено галузеву програму розвитку «Охорона здоров’я» м.Миколаєва на 2013-2017 роки;

- рішенням Миколаївської міської ради від 16.05.2013 №28/5 затверджено міську цільову соціальну програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки;

- рішенням Миколаївської міської ради від 22.11.2012 №22/13 затверджено міську цільову Програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2013-2017 роки.

Дія цільових программ направлена на покращення надання медичної допомоги певним категоріям населення, збільшення середньої тривалості життя, освоєння та впровадження сучасних медичних технологій, підвищення рівня життя мешканців міста.

Управління охорони здоров'я приймає участь в проведенні обласних та міністерських селекторних нарадах, конференціях за організацією МОЗ України. Фахівці управління приймають участь у засіданні координаційної ради з питань ВІЛ - СНІДу, реабілітації дітей інвалідів, у засіданнях комісії з питань захисту прав дітей при міськвиконкомі, є членами робочої групи з питань протидії торгівлі людьми при Миколаївській міській раді.

Робота управління, насамперед, направлена на покращення показників.

Рейтинговими показниками роботи управління є народжуваність, смертность, первинний вихід на інвалідність.

За поточний рік народилося 3690 дітей, народжуваність склала 7,43.

Показник малюкової смертності на протязі останніх років нижче, ніж обласний, та по Україні вцілому і складає 4,8 на 1000 новонароджених. Останніх 5 років не зареєстровано материнської смертності.

Завдяки проведенню управлінням організаційно-методичної роботи вдалося досягти зниження показника малюкової смертності з 13,3 на 1000 новонароджених в 2000 році, при обласному 10,3 при рейтинговому по Україні 10,0 на 1000 новонароджених до 4,8 у 2015 році.

На протязі поточного року показник загальної смертності зменшився на

 0,75%.

Показник смертності дорослого населення зменшився на 2,7%.

Смертність від злоякісних новоутворень зменшилась на 1,2%.

Показник летальності в міських лікарнях зменшився на 2,79%.

Знизилась інфекційна захворюванність на хвороби, що керуються засобами імунопрофілактики.

Первинний вихід на інвалідність в працездатному віці зменшився на 14,7%.

Не зареєстровано жодного випадку захворюванності на туберкульоз серед дітей віком від 0 до 14 років.

Зменшилась захворюваність туберкульозом серед підлітків на 49,6%.

Кількість профоглядів населення збільшилась на 1.9%.

Туберкулінодіагностика підлітків збільшилась на 5.5%.

За 9 місяців 2015 року рівень диспансеризації виріс на 2.2.

Для оздоровлення диспансерної групи, в поточному році збільшилась кількість ліжок денного стаціонару на 100.

Впровадження у діяльність служби охорони здоров’я матері та дитини сучасних перинатальних технологій зумовило позитивну динамику здоров’я новонароджених. В пологових будинках підготовлені палати сумісного перебування матері та дитини.

Працівниками управління виконуються функції з протипожежної безпеки, охорони праці:

- відомчий контроль, проведення комплексних перевірок стану охорони праці, виробничого та невиробничого травматизму, протипожежної безпеки;

- складання щорічних «Планів заходів» з пожежної безпеки на підставі планів ЛПЗ та надання узагальненої звітності з їх виконання до управління НС та ЦЗН і ГУ ДСНС України по Миколаївській області (щомісячно і щоквартально);

- складання річних звітів з питань: виробничого травматизму; стану охорони праці; травматизму та проф.захворювань; пожежної безпеки; стану роботи автотранспорту по ЛПЗ міста та надання їх до відповідних установ.

Управлінням створено та функціонує власний Веб-сайт.

На сайті управління висвітлюється наступна інформація:

-         структура управління;

-         положення про управління;

-         графіки особистого прийому начальника  управління та заступників;

-         про проведені медичні колегії та оперативні наради;

-         про проведені тендерні закупівлі товарів, робіт, послуг управлінням та підпорядкованими закладами;

-         про засідання робочих груп із вирішення проблемних питань в сфері охорони здоров’я;

-         звітність про використання благодійних внесків в закладах охорони здоров’я;

-         перелік та виконання міських програм в галузі охорони здоров’я;

-         про історію медицини м. Миколаєва;

-         про заклади охорони здоров’я, місцезнаходження, контакти, керівництво;

-         про події в закладах охорони здоров’я, їх діяльність;

-         статті працівників галузі для мешканців міста з актуальних проблемних питань медицини;

-         підтримується зворотній зв’язок з мешканцями міста для вирішення проблемних питань в сфері охорони здоров’я.

 

Граничні обсяги видатків на 2015 рік​ за рахунок медичної субвенції з державного бюджету становили 325 906,7 тис. грн.

           За рахунок  граничного обсягу видатків  управління охорони здоров'я здійснює передачу міжбюджетних трансфертів на здійснення делегованих державою повноважень по медичному обслуговуванню вторинною (спеціалізованою) медичною допомогою мешканців Корабельного району м. Миколаєва з бюджету м. Миколаєва до бюджету Жовтневого району у 2015 році. Розмір коштів встановлено згідно договірних умов і складає 25068,0 тис. грн.,  розрахункова чисельність мешканців Корабельного району м. Миколаєва становить  62,903 тис. чол.

           Крім того, передбачається прийом видатків на виконання делегованих державою повноважень у галузі медичного обслуговування медичною допомогою населення Коларівської сільської ради  до Миколаївської міської ради в кількості 1,706 тис. чол. Розмір цих коштів визначений згідно договірних

умов і складає 702,99 тис. грн.

         Станом на 01.01.2015р. врахуванням видатків на передачу та прийняття міжбюджетних трансфертів по галузі становив – 301511,690 тис. грн.

         Протягом року загальний фонд галузі охорони здоров'я збільшився на 27452,387 тис. грн., в тому числі і за рахунок бюджету розвитку міста були передбачені кошти на поточні видатки - 9476,000 тис. грн. та на заробітну плату – 5101,900 тис. грн.

        Структура видатків по загальному фонду бюджету охорони здоров'я

         Видатки з реконструкції та капітальні видатки:

- на капітальні видатки – 20255,772 тис. грн.;

-  реконструкція – 10 559,811 тис. грн.;

       Придбання обладнання для міської лікарні №1 на загальну суму 2512,902 тис. грн., в тому числі:

 • Набір меблів та медичне обладнання для інфарктного відділення;
 • Секторний датчик для УЗД апарату;
 • Аналізатор газів крові Easy Bloos Gas Analyzer-Russian;
 • Аналізатор біохімічний автоматичний ВА 400;
 • Полуавтоматичний імуноферментний мікропластиний аналізатор (2100;2200;2600);
 • Електрокардіограф HeartSereen 80-GL-синхронний 12-канальний (Gabrera) ЕКГ з 3-х канальним 80 мм термопринтером (KHS80GL);
 • Дезкамера КДЄ-5;
 • Проводяться проектні роботи для капітального ремонту захисної споруди № 52508;
 • Завершені роботи з капітального ремонту покрівлі терапевтичного корпусу (500,00 тис. грн.).

          Придбанно обладнання для міської лікарні №3 (фіброволоконний бронхоскоп - 320,000 тис. грн.; безтіньова лампа - 100,000 тис. грн.).

        Закінчуються роботи з капітального ремонту насосної станції каналізації міської лікарні №3, вул. Космонавтів, 97 (610,00 тис. грн.).

         Придбанно обладнання для міської лікарні №4 (кардіодатчик для апарату УЗД (100,000 тис. грн.); апарат для штучної вентиляції легень 2 шт. по 180,000 тис. грн. (360,000 тис. грн.); ріноскоп хірургічний -390,000 тис. грн.)

         Розпочато роботи з капітального ремонту міської лікарні №4, в тому числі: капітальний ремонт покрівлі північного входу лікарні; капітальний ремонт покрівлі будівлі лікарні; капітальний ремонт покрівлі будівлі кисневої станції; капітальний ремонт покрівлі будівлі харчоблоку з котельною.

         Завершено заміну віконних блоків та дверей будівлі  міської лікарні №4. В міській лікарні №4 ведуться роботи з капітального ремонту, для підготовки будівлі для переходу на альтернативні види опалення. Загальна сума коштів з капітального ремонту 540,00 тис. грн.

          Придбанно обладнання для ЛШМД  (апарат для штучної вентиляції легень 2 од. на загальну суму 360,00 тис. грн.).

Проведено капітальний ремонт харчоблоку, даху будівлі автоклавної-кафе, даху будівлі адміністративно-побутового корпусу  ЛШМД (827,242 тис. грн.).

Проведено реконструкцію мережі електропостачання з установкою дизель-генераторної станції для аварійного живлення корпусу ЛШМД (980,00 тис. грн.).

        В 2015р. передбачені кошти для проведення проектних робіт на виконання реконструкції існуючої будівлі (літ. Н-1 автоклавна-кафе) під розміщення травматологічного пункту МЛШМД за адресою: вул. Корабелів, 14-в, м. Миколаїв.

        Придбано обладнання для харчоблоку дитячої лікарні №2 (98,9 тис. грн.). Завершено капітальний ремонт харчоблоку дитячої лікарні №2 (316,760 тис. грн.). ведуться роботи з капітального ремонту, в тому числі, заміна вікон, утеплення фасаду, ремонт покрівлі (1200,00 тис. грн.).

       Проведено капітальний ремонт даху гінекологічного відділення пологового будинку №1 (980,00 тис. грн.).

       Проведено капітальний ремонт даху  пологового будинку №2 (980,00 тис. грн.). Замовлено проект для переходу на альтернативні види опалення в пологовому будинку №2.

         Проведено реконструкцію мереж електропостачання приміщень пологового будинку №3 по вул. Київській, 3 з установкою дизель-генератора. Завершено капітальний ремонт приміщень ІІ поверху акушерського відділення пологового будинку №3 (731,00 тис. грн.). Проводиться капітальний ремонт паркану (900,00 тис. грн.).

         Проведено капітальний ремонт покрівлі тубдиспансеру, придбання металопластикових вікон (впровадження енергозберігаючих заходів та підготовка до осінньо-зимового періоду) (481,00 тис. грн.).

        Проведено капітальний ремонт теплотраси міської дитячої поліклініки №4 по вул. Чкалова, 93 та капітальний ремонт відділення "Клініка, дружня до молоді" МДП №4 по вул. Чкалова,93 (530,00 тис. грн.).

         Завершилась реконструкція приміщень КЗ ММР «ЦПМСД №1» по вул. Васляєва, 37а для розміщення амбулаторії, відкриття якої відбулося у жовтні 2015 року.

        Триває тендерна процедура для проведення реконструкції наявних приміщень реабілітаційного центру дитячої поліклініки №1 по пров. Кобера, 15-а під розміщення сімейної амбулаторії та для влаштування рентген-кабінету. Роботи планується розпочати у січні 2016 року.

        Придбано флюорограф для ЦПМСД №2 (1200,00 тис. грн.) Виготовлена проектна документація з Реконструкції сімейної амбулаторії №4 КЗ ММР «ЦПМСД №2» по вул. 11 Поздовжній, 45 у м. Миколаєві. Роботи з реконструкції тривають.

       Ведуться роботи з реконструкції існуючої будівлі амбулаторно-поліклінічного відділення КЗ ММР «ЦПМСД №4» (міської поліклініки №4) по вул. Герцена, 2, на загальну суму 4580,756 тис. грн, відкриття амбулаторії планується в січні 2016 році.

      Завершено капітальний ремонт покрівлі амбулаторії сімейного типу №3 по вул. Чкалова,78 КЗ ММР «ЦПМСД №5» (846,385 тис. грн.)

Також в  КЗ ММР «ЦПМСД №5» придбанно обладнання: крісло гінекологічне, модуль звязку по газу, пральна машина, холодильник- 2шт., кондиціонер- 4шт., бойлер- 2шт., шафа для лабораторії, пластикове вікно (113,614 тис. грн.).

      Завершено капітальний ремонт приміщень сімейної амбулаторії КЗ ММР «ЦПМСД №6» за адресою вул. Нікольська 4б/1,4б/2, 4б/3,4б/4, відкриття відбулося у жовтні (2449,860 тис. грн.). В грудні 2015 року планується закінчити роботи з реконструкції приміщень  КЗ ММР «ЦПМСД  № 6» під квартири для медичних працівників по вул. Крилова,17, передбачено в 2015 кошти в сумі 1646,400 тис. грн.  

                                                                                

Функції та обовязки працівників управління:

Посада Прізвище, ім’я, по батькові Вимоги, освіта, категорія, ранг Заробітна плата, грн.
керівництво
Начальник управління

Дергунова Лариса Юріївна

вища медична освіта, вища категорія по організації і управлінню охороною здоров’я, вища категорія по стоматології, Заслужений лікар України, 9 ранг. 4197,0

        Начальник управління здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань перед міським головою. Видає у межах своєї компетенції накази, організує та контролює їх виконання. За 11 місяців поточного року видано 683 накази, проведено 26 планових перевірок лікувальних закладів щодо надання медичної допомоги.

Постійно інформує населення про стан виконання завдань покладених на управління у засобах масової інформації. Протягом 2015 року було проведено 4 виступи на телеканалі «МАРТ» в програмі  «Місто здоров’я», 3 виступи у програмі «Діалог», 5 виступів на обласному телебаченні,  опубліковано 3 статті у газеті «Вечірній Миколаїв», 2 статті - в газеті «Рідне Прибужжя».

За 2015 рік під керівництвом начальника проведено 11 оперативних нарад, 16 апаратних нарад, 3 підсумкових медичних колегій. Начальник управління являється членом медичної колегії управління охорони здоров'я облдержадміністрації та приймає участь у засіданнях колегій управління охорони здоров’я облдержадміністрації, селекторних нарадах МОЗ України.

У 2015 році приймала участь у 7 виїзних нарадах, що проводило МОЗ України.

Постійно приймає  участь у роботі сесії міської ради, виконкому та доповідає по проектам рішень з питань охорони здоров'я. У 2015 році було підготовлено 7 рішень міської ради. До виконання надійшло 22 розпорядження облдержадміністрації, 41 рішення міської ради та 47 розпоряджень міського голови.

Входить до складу створеного центру допомоги учасникам АТО в м. Миколаєві. Є членом міського штабу з підготовки міського господарства до осінньо-зимового періоду.

Здійснює відомчий контроль за сталим та безаварійним проходженням опалювального сезону в ЛПЗ міста, безаварійної роботи ЛПЗ під час погіршення погодних умов, координує роботу з цього питання з відповідними службами міста: управління НС та ЦЗН; управління державного нагляду у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту ГУ ДСНС України у Миколаївській області; територіальний Центр екстренної медичної допомоги.

Приймає участь в роботі координаційного комітету з питань безпечної життєдіяльності населення м. Миколаєва щодо впровадження у дію системи управління охороною праці, запобіганню виробничого травматизму, пожеж, ДТП в бюджетній сфері та інших установ і підприємств міста.

Керує медичною службою цивільного захисту міста.

Приймає рішення на здійснення медичного забезпечення при організації та проведенні рятувальних робіт.

        Забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці.

Організовує здійснення на основі галузевих медичних стандартів періодичного контролю за якістю та обсягом медико-санітарної допомоги, що надається закладами охорони здоров'я міста.

   Разом з керівниками лікувально-профілактичних закладів та за їх поданням визначає потребу лікувальних закладів в матеріально-технічному забезпеченні.

          Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються
діяльності  управління  та  вживає  заходів  щодо  своєчасного  розгляду   пропозицій,  заяв та скарг. Розглядає письмові скарги, які надходять від громадян, що звернулись до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної ради України, Міністерства охорони здоров’я України, облдержадміністрації, Прокуратури та слідчих органів, Миколаївської міської ради,  управління  охорони  здоров’я   облдержадміністрації. 

За 9 місяців 2015 року в управління надійшло 365 звернень. На особистому прийомі у начальника управління було зареєстровано 25 звернень. Через урядову «гарячу» лінію надійшло 82 звернення. Кожне звернення було детально розглянуто  та надано вичерпні відповіді заявникам.

Починаючи з 2013 року на виконання рішення міської ради розпочато реформування галузі охорони здоров’я.

          Для максимального наближення медичної допомоги до мешканців міста, кількість сімейних амбулаторій зросла з 14 до 37, закріпленими за територіальним принципом. 

           За ініціативою начальника, з метою заохочення медичних працівників до роботи на первинній ланці,  надано 17 квартир. У 2015 році планується завершення будівництва 3-х квартир за адресою: вул.Крилова, 17. 

Влітку, на базі реабілітаційного центру міської дитячої поліклініки №3, організовано санаторне оздоровлення 100 дітей – переселенців із зони АТО.

       Взаємодіє з усіма відділами, управліннями, департаментами Миколаївської міської ради та облдержадміністрації, громадськими організаціями, правоохоронними органами. 

За досягнення по удосконаленню роботи галузі охорони здоров’я управління тричі відзначалось лауреатом загально-національного проекту «Флагмани сучасної медицини» та нагороджувалось дипломами Головою комітету Верховної ради України з питань охорони здоров’я, доктором медичних наук, заслуженим лікарем Т. Бахтеєвою та Президентом Академії медичних наук України, Героєм України О. Возіяновим.

керівництво
Заступник начальника Фаюк Віктор Володимирович

Вища медична освіта, вища категорія по організації і управлінню охороною здоров’я, вища категорія по хірургії, 10 ранг.

2761,0

       Здійснює керівництво діяльністю управлінням у порядку делегованих йому начальником управління повноважень та у разі відсутності начальника виконує його обов'язки.

      Здійснює контроль за виконанням рішень Миколаївської міської ради, наказів управління охорони здоров’я облдержадміністрації та  управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради.

     Здійснює взаємодію та корегує роботу 62 міських позаштатних.

     В межах своєї компетенції забезпечує взаємодію стаціонарних та поліклінічних служб з метою покращення ефективності та якості роботи лікувально–профілактичних закладів, покращення лікувально – діагностичного процесу. В лікувально-профілактичних закладах міста розгорнуто 1920 ліжок для цілодобового перебування хворих та 425 ліжок для хворих з денним перебуванням. 

    Організовує проведення, щоквартально, підсумкових медичних коллегій, щомісячно оперативних та апаратних нарад. Щотижня проводить наради працівників  управління з поточних питань.

     Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються
діяльності управління та вживає заходів щодо своєчасного розгляду пропозицій заяв, скарг. На особистому прийомі у заступника начальника управління було зареєстровано 37 звернень.

      Приймає участь у планових та позапланових перевірках лікувально - профілактичних закладів міста. В 2015 році було проведено 26 планових перевірок.

      Організовує та один раз на квартал проводе протиракову та протиінфекційну комісію.

       Контролює проведення санітарно-протиепідемічних заходів закладами охорони здоров’я міста.

       Розробляє заходи санітарної охорони території від особливо небезпечних інфекцій та попередження їх розповсюдженості серед населення.

      Організовує навчання медперсоналу з питань організації епідрежиму при інфекційних захворюваннях, діях медперсоналу на випадок надзвичайних ситуацій.

Проводить виступи у засобах масової інформації з питань охорони здоров’я. В поточному році здійснив 2 виступи на обласному телебаченні та  2   на обласному радіо.

Виконує обов’язки начальника штабу медичної служби цивільного захисту міста. Організовує контроль за виконанням підлеглими медичними закладами міста та формуваннями штабу медичної служби цивільного захисту поставлених перед ними завдань. Особисто приймає участь у розробці плану МС ЦЗ та своєчасно його корегує. Створений ліжковий фонд на випадок надзвичайних ситуацій, проведено 14 спеціальних об'єктових навчань і тренувань в ЛПЗ міста.

Організовує навчання посадових осіб, відповідальних осіб, робітників ЛПЗ: з питань охорони праці, електробезпеки.

       Взаємодіє з усіма управліннями, департаментами, відділами Миколаївської міської ради та облдержадміністрації, громадськими організаціями, правоохоронними органами.

лікувально-профілактичний відділ
начальник відділу посада вакантна (конкурс) Вимоги: вища медична освіта, стаж роботи в закладах охорони здоров’я не менше 3-х років, наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії по спеціальності та організації охорони здоров’я, знання державної мови, володіння навиками роботи на ПК, знання основних законодавчих та нормативних актів з питань охорони здоров’я. 1458,0
спеціаліст 1 категорії посада вакантна (конкурс) Вимоги: вища медична освіта, стаж роботи в закладах охорони здоров’я не менше 3-х років, наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії по спеціальності та організації охорони здоров’я, знання державної мови, володіння навиками роботи на ПК, знання основних законодавчих та нормативних актів з питань охорони здоров’я. 1433,0

З квітня  2015 у відділі вакантні  2 посади: начальник відділу та спеціаліст 1 категорії. Функції та завдання, що покладені на відділ розподілені між працівниками управління.

Основною метою роботи лікувально-профілактичного відділу є поліпшення   демографічної ситуації в місті, зниження захворюваності і смертності населення міста.

Для досягнення поставленої мети  обов'язки розподілені між начальником управління, заступником начальника та начальником відділу по охороні материнства та дитинства.

Забезпечується контроль за діяльністю закладів охорони здоров’я міста у дотримані ними законодавства України з питань охорони здоров'я, Указів Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов Кабінету Міністрів України, нормативних актів Міністерства охорони здоров'я України, управління охорони здоров'я облдержадміністрації та виконкому міської ради, рішень сесії міської ради та розпоряджень міського голови з питань організації надання та подальшого удосконалення медико-профілактичної допомоги населенню міста.

       За 2015 рік розроблено та відправлено для виконання в ЛПЗ міста 65 наказів УОЗ ММР щодо надання медичної допомоги мешканцям міста.

      Проводиться збір, аналіз відпрацювання контрольних листів, заходів, розпоряджень, доручень міького голови, облдержадміністрації, УОЗ ОДА, виконкому ММР: 1-го, 5-го, 10-го, 15-го числа звітного періоду, щомісячні контрольні листи (1-го та 10-го числа), щоквартально, за 6 міс. звітного періоду, річні.

     Заступником начальника розроблено плани щодо реформування сфери охорони здоров’я міста. За період реформування кількість сімейних амбулаторій зросла з 14 до 37, що наближає медичну допомогу до населення. В поточному році відкрито 2 сімейні амбулаторії по вул. Васляєва, 37-а (ЦПМСД№1) та Нікольська, 4в (ЦПМСД№6). Заплановано відкриття сімейної амбулаторії на 2016: ЦПМСД№1 - пр. Кобера,15А та ЦПМСД№2 - 11Повздовжня,45.

       Заступником начальника та начальником відділу по охороні материнства та дитинства було заплановано та організовано перепідготовку 147 лікарів загальної практики сімейної медицини та 148 медичних сестер. Проводиться прийом державної звітності ЛПЗ міста щомісячно, щоквартально та за рік. Розробляють плани проведення оперативних нарад, медичних колегій, підготовлюють рішення.

Приймають участь в акредитації лікувальних закладів міста в складі обласної акредитаційної комісії. В поточному році акредитовано 7 ЛПЗ міста.

       Начальником управління та заступником у поточному році проведено 26 планових та 8 позапланових перевірок щодо діяльності лікувальних закладів міста. Постійно проводиться аналіз роботи ЛПЗ міста з розробленням плану заходів щодо її покращення , контролює використання в практичній діяльності протоколів надання медичної допомоги, лікувально-діагностичних стандартів якості надання медичної допомоги та впровадження новітніх технологій.

       Заступник начальника контролює організацію проведення профілактичних заходів, диспансеризації населення: за 9 місяців 2015 рівень диспансеризації виріс на 2,2%, кількість профоглядів населення збільшилось на 1,9%.

     Для оздоровлення диспансерної групи розгорнуто додатково 100 ліжок денного стаціонару.

     Розроблено та затверджено комплексні плани заходів:

 - з санітарної охорони території міста;

 - при виникненні особливо небезпечних інфекцій;

 - по попередженню розповсюдження холери;

 - по профілактиці ВІЛ-СНІДу, активно співпрацює з неурядовими ВІЛ сервісними організаціями (благодійний фонд «Юнітус», «Нове сторіччя» «Віта-лайт», Всеукраїнський благодійний фонд, «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ»;

- по зниженню захворюваності та попередженню виникнення епідемії різних штамів грипу;

 - розробляється «порядок перепрофілювання лікувально-профілактичних закладів», штати госпітальних баз, на випадок виникнення особливо небезпечних інфекцій. Організовує проведення навчань з медичним персоналом лікувальних закладів та відпрацювання ними практичних навичок на випадок виникнення епідемій грипу та особливо небезпечних інфекцій.

     Бере участь у реалізації заходів з мобілізаційної підготовки:

- направляє спеціалістів для роботи у складі всіх військкоматів міста;

- вирішує питання дообстеження та лікування призовників, мобілізованих, учасників АТО.

   Проводить роботу зі зверненнями громадян:

- щоденно проводиться роз'яснювальна робота з населенням щодо медичного обслуговування за телефоном довіри.

     Проведено 23 комісійні перевірки щодо надання медичної допомоги мешканцям міста згідно Закону України «Про звернення громадян».

     Проведено 12 перевірок за зверненнями громадян у складі комісії управління охорони здоров’я облдержадміністрації.

       Відділ взаємодіє з усіма відділами, управліннями, департаментами Миколаївської міської ради та облдержадміністрації, громадськими організаціями, правоохоронними органами.

Провідний спеціаліст (юрисконсульт) Музичук Надія Олексіївна  Вища освіта, 12 ранг 2480,0

           Провідний спеціаліст (юрисконсульт) бере  участь у підготовці наказів та інших документів управління, що регулюють діяльність управління та лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я міста.

Готує проекти договорів з іншими підприємствами, установами, організаціями.

Організовує претензійну і веде позовну роботу, представляє інтереси управління в судах, інших органах. 

 Приймає участь у розробці проектів рішень з питань охорони здоров’я, які виносяться на розгляд виконавчого комітету міської ради та міської ради, розпоряджень міського голови, галузевих програм.

 Відповідає за реєстрацію та своєчасне надання відповідей на публічні запити, що надходять до управління  від громадян та юридичних осіб (16 запитів за 11 місяців поточного року).

Приймає участь у комісійному розгляді скарг та заяв, входить до складу комісій по перевірці ЛПЗ з різних питань.

Щомісячно приймає участь у засіданнях наглядової ради соціального житла та є її членом.

Щоквартально складає зведену по всім ЛПЗ міста статичну звітність №1- торги та подає її до управління економіки та інвестицій ММР. 

          Щомісячно надає інформацію по запитам прокуратури (зведений звіт по договорам, надання нежитлових приміщень в оренду по всім ЛПЗ міста).

У зв’язку з тим, що в управлінні відсутня штатна одиниця інспектора відділу кадрів, обов’язки покладено на провідного спеціаліста (юрисконсульта).

 Ведення кадрової роботи  в управлінні:

- підготовка та проведення конкурсів на заміщення вакантних посад;

- оформлення документації по прийнятті на роботу працівників управління та керівників ЛПЗ;

- ведення особових справ та трудових книжок працівників управління та керівників ЛПЗ;

- контроль за наданням відпусток працівникам управління та керівникам ЛПЗ;

- контроль та підготовка документів на атестацію лікарів;

- підготовка графіків відпусток працівників управління;

- організація роботи, пов’язана із захистом персональних даних;

- підготовка розпоряджень міського голови про присвоєння рангів осіб

місцевого самоврядування;

- внесення змін за необхідності до посадових інструкцій працівників управління;

- складання та надання звітів до центру зайнятості, податкової інспекції, центру статистики;

- підготовка протоколів по лікарняним листам;

-підготовка документів по атестації, щорічній оцінці, декларуванню працівників управління.

       Взаємодіє з усіма відділами, управліннями, департаментами Миколаївської міської ради та облдержадміністрації, громадськими організаціями, правоохоронними органами.

відділ по охороні материнства та дитинства

начальник відділу Заміхановська Вікторія Василівна Вища освіта, вища категорія по організації і управлінню охороною здоров’я, вища категорія по педіатрії, 10 ранг. 2733,0
провідний спеціаліст посада вакантна (конкурс)

Вимоги: вища медична освіта, стаж роботи в закладах охорони здоров’я не менше 3-х років, наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії по спеціальності та організації охорони здоров’я, знання державної мови, володіння навиками роботи на ПК, знання основних законодавчих та нормативних актів з питань охорони здоров’я.

1433,0
спеціаліст 1 категорії посада вакантна (конкурс)

Вимоги: вища медична освіта, стаж роботи в закладах охорони здоров’я не менше 3-х років, наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії по спеціальності та організації охорони здоров’я, знання державної мови, володіння навиками роботи на ПК, знання основних законодавчих та нормативних актів з питань охорони здоров’я.

1433,0

        На даний час у відділі вакантні  2 посади: провідний спеціаліст та спеціаліст 1 категорії. Функції та завдання, що покладені на відділ виконуються начальником відділу.

        Організовує роботу відділу та надає організаційно-методичні рекомендації лікувально-профілактичним закладам охорони здоров’я міста з питань охорони материнства та дитинства.

Перевіряє стан дотримання лікувально-профілактичними закладами  законодавства України в сфері охорони здоров’я, виконання указів та розпоряджень Президента України, законів та постанов Верховної ради України, наказів МОЗ України, наказів та розпоряджень УОЗ ОДА, розпоряджень міського голови з питань організації надання лікувально-профілактичної допомоги дитячому населенню міста.

Забезпечує прийом та узагальнення звітності від лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я міста та проводить аналіз основних показників стану здоров’я дитячого населення міста та діяльності полого-допоміжних лікувально-профілактичних закладів міста.

Щотижнево отримує та аналізує:

 • інформацію про стан забезпечення лікувальними закладами вакцинами;
 • інформацію про надання медичної допомоги дітям переселенців із зони АТО, які знаходяться під опікою;
 • інформацію про захворюваність вагітних, роділь та породіль на грип, ГРВІ, пневмонію.

Щомісячно отримує та аналізує:

 • звіт щодо показників малюкової та перинатальної смертності;
 • звіт про проведення профілактичних щеплень (звітність по програмі Укрвак).

Щоквартально отримує та аналізує:

 • інформацію щодо захворюваності та розповсюдженості хвороб серед дитячого населення;
 • інформацію щодо роботи дитячого та акушерских стаціонарів міста;
 • захворюваність на туберкульоз дітей та підлітків;
 • інформацію щодо інвалідності дитячого населення та аналізує причини, які призвели до інвалідності;
 • отримує інформацію про взаємодію ЛПЗ з іншими підрозділами, щодо попередження випадків малюкової смертності;
 • приймає участь у роботі інфекційної комісії УОЗ ММР;
 • підготовлено та проведено 4 засідання комісії з питань надання медичної допомоги дітям та матерям.

       Щомісячно, на вимогу прокуратури м. Миколаєва надається інформація: про стан законності у сфері охорони життя та здоров’я неповнолітніх;  кількість травм серед дітей що виникли під час навчально-виховного процесу.

За підтримки дитячого фонду ООН/ЮНІСЕФ  в 2015 році організовано проведення 3-х раундів вакцинації проти поліомієліту.

На виконання загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період  до 2016 року організовано забезпечення дітей хворих на фенілкетонурію спеціальним лікувальним харчуванням.

Організовує та приймає участь в роботі з письмовими та усними зверненнями громадян, проводить аналіз звернень, вживає заходи щодо усунення виявлених недоліків. В поточному році, за участю відділу, розглянуто 32 звернення з питань надання медичної допомоги дітям та матерям.

Щотижня веде особистий прийом громадян, згідно графіку.

Приймає участь у проведенні комісійних перевірок діяльності ЛПЗ охорони здоров’я міста з питань надання медичної допомоги дітям та матерям. Всього проведено 14 планових та 4 позапланових перевірок.

Постійно здійснює аналіз стану забезпеченості дитячих та полого допоміжних закладів міста медичним обладнанням, апаратурою та вносить пропозиції щодо їх покращення.

Приймає участь у розробці планів розвитку педіатричної та акушерсько-гінекологічної служби, а також галузевих програм.  На виконання програми розвитку «Охорона здоров’я» організовано безкоштовне дитяче харчування для дітей з малозабезпечених сімей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, чорнобильців.

Приймає участь у проведенні медичних нарад, колегій, нарад за участю спеціалістів управління, обласних та міністерських селекторних нарадах,   конференціях за організацією МОЗ України.

        Щоденно проводиться роз'яснювальна робота з населенням щодо медичного обслуговування за телефоном довіри.

       В свої роботі взаємодіє з управління охорони здоров’я ОДА:

- надання щомісячної інформації по проведенню профілактичних щеплень дитячому населення м. Миколаєва;

- надання інформації щоквартально щодо санаторного оздоровлення дитячого населення, які оздоровлюються в місцевих та республіканських санаторіях;

- участь у днях спеціаліста «Педіатрія» та «Акушерство та гінекологія». В поточному році було проведено 22 конференції;

- участь в засіданні координаційної ради УОЗ ОДА з розгляду випадків захворюваності та смертності дитячого населення. В поточному році проведено 11 засідань;

- участь у медичних колегіях УОЗ ОДА. В поточному році приймали участь у 4 колегіях, апаратних нарадах -  3, селекторних нарадах -  7.

         Служба у справах дітей Миколаївської міської ради:

- участь у засіданні комісії з питань захисту прав дітей (начальник відділу є членом даної комісії). В поточному році відбулося 21 засідання.

Управління освіти Миколаївської міської ради:

- підготовлені два сумісні накази щодо проведення профілактичних оглядів школярів та дітей дошкільного віку та наказ про впровадження інклюзивної освіти в м. Миколаєві;

- приймали участь у круглому столі з питань впровадження інклюзивної освіти в м. Миколаєві;

- приймали участь у проведеному виїзному семінарі (м. Львів) з питань організації впровадження інклюзивної освіти в м. Миколаєві.

Департамент праці та соціального захисту населення:

- участь у роботі координаційної ради з питань реабілітації  дітей-інвалідів. В поточному році відбулось 2 засідання.

Управління у справах сім’ї, дітей та молоді:

- участь у засіданні робочої групи з питань протидії торгівлі людьми (начальник відділу є членом даної робочої групи). В поточному році проведено 2 засідання.

Заступник начальника з фінансово-економічних питань

Яковлєва Вікторія Вікторівна вища освіта, 10 ранг 2761,0

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планово-економічного розвитку галузі

Гордєєва Оксана Анатоліївна вища освіта, 10 ранг 2733,0
Головний спеціаліст відділу Садовська Вікторія Ігорівна Вища освіта, 12 ранг 2696,0
Спеціаліст 1 категорії Трифанова Світлана Леонідівна Вища освіта, 11 ранг 2606,0

         Робота відділу спрямована на забезпечення  роботи економічного планування й  аналізу, що направлено на  організацію раціональної фінансової діяльності, виявлення і використання  фінансових резервів  з метою  досягнення найбільшої ефективносї  діяльності  управління, раціонального використання бюджетних коштів.

          Відділ здійснює аналіз фінансово-господарської діяльності усіх підвідомчих управлінню закладів охорони здоров'я  за даними бухгалтерського та статистичних звітів і безпосередньо шляхом перевірки на місцях, відповідно плану перевірок на поточний рік. За період 2014-2015 років проведено 79 виїзних ревізій.

           Розробка щомісячно та щоквартально заходів та пропозицій з раціонального та ефективного використання виділених коштів на утримання  закладів, контроль за забезпеченням їх виконання.

         Прийняття участі в розробці проектів рішень Миколаївської міської ради та Миколаївського міськвиконкому. Протягом 2015 року 8 рішень Миколаївської міської ради, 6 рішень міськвиконкому.

          Підготовка проектів перспективних  річних, квартальних  і місячних планів та здійснення обґрунтованих розрахунків  до них згідно наданих пропозицій підвідомчих закладів охорони здоров'я, з  встановленими  завданнями плану соціально-економічного розвитку та галузевої програми розвитку “Охорона здоров'я” м. Миколаєва на 2013-2017 роки, в тому числі і за програмно-цільовим методом.

            Прийняття участі в розробці галузевих програм, аналіз їх виконання, підготовка звітності щодо стану їх фінансування (п'ять галузевих програм та Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва).

           Прийняття участі у своєчасному розгляді по вирішенню питань, заяв, скарг громадян, вживає заходів по усуненню причин, що їх викликають, протягом року  - 12 звернень.

           Забезпечення своєчасного  доведення затверджених граничних показників до розпорядників нижчого рівня, одержувачів коштів  з метою  складання ними  помісячних планів асигнувань та  кошторисів доходів і видатків (щороку).

          Забезпечення щоденного безперебійного фінансування підвідомчих закладів згідно наданих пропозиції відповідно до кошторисних призначень.

         Щомісяця, щокварталу, щороку забезпечення  ведення  бухгалтерського обліку та фінансової звітності  видатків  передбачених на  здійснення діяльності  працівників апарату управління. Забезпечення  своєчасної  здачі  бухгалтерської, фінансової, податкової звітності.

          Здійснення накопичення, узагальнення, збереження та передачі інформації про діяльність установ та закладів  охорони здоров'я  зовнішнім та внутрішнім користувачам згідно чинного законодавства. Протягом року більше 20 зверенень.

           Постійний контроль за цільовим використанням коштів згідно із затвердженими  кошторисами управління та закладів охорони здоров'я. Здійснення  контролю за використанням фонду оплати праці.

           Організація обміну досвідом економічної, бухгалтерської роботи, проведення  та  участь  у  семінарах-нарадах  по підвищенню кваліфікації працівників фінансово-економічних підрозділів управління. Працівники відділу приймали участь у більш як 12 нарадах-семінарах як у місті Миколаєві, так і за його межами.

          Збір, аналіз та узагальнення інформації щодо потреби та раціонального використання в лікувальних закладах міста медичних препаратів, виробів медичного призначення та медичного обладнання отриманих з централізованого постачання. Проводиться щомісячно.

          Взаємодія з департаментом фінансів Миколаївської міської ради  в частині:

- отримання   лімітних довідок  про  затверджені  граничні показники (щороку);

- виконання  кошторисів  та надання  інформації, щодо  забезпечення  видатками  по захищених статтях бюджету (щомісяця);

- внесення  змін  до кошторисів доходів та видатків (щомісячно);

- щомісяця надання   даних, необхідних  для формування  міського бюджету (бюджетні запити, Програма соціально-економічного розвитку  та інші), в тому числі і за програмно-цільовим методом);

 - щоквартальне та щомісячне надання інформації  по мережі, штатах і контингенту;

- щомісячне надання інформації  про спожиті  енергоносії;

- іншої інформації, яка  необхідна  департаменту  для формування міського  бюджету,  здійснення аналізу  про його виконання, узагальнення звітності (аналіз видатків за програмно-цільовим методом) за запитом.

З державним казначейством:

- надання зведеної інформації  та внесення змін по мережі установ та закладів управління (щокварталу, щороку);

- надання зведених щомісячних, квартальних та річного  звітів по управлінню та закладам охорони здоров'я (консолідований);

- надання  розпису  річних та помісячних  планів асигнувань,  затверджених  кошторисів  доходів і видатків  загального та спеціального фондів  та внесення змін до них (щомісячно, щороку).

З управлінням охорони здоров'я ОДА:

-  надання  фінансової та статистичної звітності (щомісячно);

-  надання інформації  щодо  споживання енергоносіїв (щомісячно);

- іншої  інформації та розрахунків   необхідних  для  здійснення   аналізу   економічних показників.

З лікувальними закладами:

– отримання даних, необхідних для економічного планування, прогнозування  і  аналізу (щомісячно);

- балансу і   оперативних  зведених  звітів про  надходження коштів, касові та фактичні  видатки (щомісячно);

- розрахунків  потреби  в  заробітній  платі та  нарахуваннях (щороку);

-  інших даних обліку: майна, фінансових та юридичних  зобов'язань, надходжень  від надання платних послуг,  благодійної допомоги, коштів  від  оренди , товарно-матеріальних цінностей та інше (щомісячно);

- звітів про фактичне  споживання енергоносіїв (щомісячно);

- звітів  про  стан розрахунків  з  дебіторами і кредиторами (щомісячно);

-  штатну чисельність установ та закладів (щомісячно).

           

обслуговуючий персонал
секретар Кекелєва Тетяна Григорівна середня освіта 2067,0

      Виконує  доручення начальника управління та подає на розгляд начальника кореспонденцію.

    Приймає та відправляє кореспонденцію факсом, телефонограми та організовує телефонні переговори начальника управління.

     Реєструє вхідні документи з Миколаївської міської ради, управління охорони здоров’я облдержадміністрації,  лікувальних закладів, правоохоронних органів, інших організацій та передає виконавцям для відпрацювання та використання в роботі. У 2015 році зареєстровано 1550 вхідних документів.

    Реєструє вихідні документи до установ виконавчої влади та організацій, підприємств з основних питань діяльності. У 2015 році зареєстровано 1310 вихідних документів.

    Відповідає за дотриманням контрольних термінів виконання документів, що надійшли до управління (розпорядження ОДА, розпорядження ГИК, рішення ОДА, доручення ОДА, протоколи ОДА, рішення ГИК) щоквартально  (1,5,10,15,20,25,30) , щомісячно (1,5,10,15,20,25,30).

     Здійснює реєстрацію наказів по лікувальній справі (у 2015р. – 372 наказа), кадрові (207 наказів), відрядження, курси та короткострокові відпустки (207 наказів).

       Забезпечує ведення документації в управлінні та створення архіву, формує справи за рік для передачі в архів, розробляє  спільно з міським архівом номенклатуру на наступні роки.

      Відповідає  за роботу з документами ДСК (формує документи в справи).

      Організує прийом відвідувачів начальником управління.

       Взаємодіє з усіма відділами, управліннями, департаментами Миколаївської міської ради та облдержадміністрації, громадськими організаціями, правоохоронними органами.

 

                   

                                                                                                                 Додаток № 4

Пропозиції щодо шляхів оптимізації роботи управління

охорони здоров'я та лікувальних закладів міста

Управлінням продовжується робота з енергозбереження. Протягом останніх років, починаючи з 2007 року, лікувальні заклади міста впроваджують енергозберігаючі заходи відповідно до затверджених планів на рік. Так, в лікувальних закладах містах проводиться утеплення фасадів, заміна звичайних вікон на металопластикові, ремонти покрівель. В чотирьох лікувальних закладах розроблені енергоефективні проекти, які беруть участь в інвестиційних програмах регіонального розвитку. Проект пологового будинку №3 зацікавив шведську інвестиційну компанію, яка надіслала своїх представників для розгляду проекту на місті. Подальша робота з інвесторами планується в 2016 році.

Всі цілодобові стаціонари міста оздоблені джерелами безперебійного живлення електроенергії, що надає змогу забезпечити безперебійну роботу лікувальних закладів на випадок відключення енергії. Так, в 2015 році дизель-генератори були встановлені в ЛШМД за кошти міського бюджету та в пологовому будинку №3 за рахунок інвестиційного проекту.

Управління охорони здоров'я постійно працює в напрямку впровадження альтернативних видів опалення. На протязі 2014-2015 років на електроопалення було переведено дві сімейні амбулаторії. В розробці знаходяться два проекти щодо переводу системи опалення міської лікарні №4 та пологового будинку №2 з централізованого на електроопалення.

Реформування галузі охорони здоров’я для країни є сьогодні одним з головних пріоритетів. Тому необхідно формувати нову систему управління галуззю, яка б ґрунтувалася на принципах ринкової економіки з використанням методів сучасного менеджменту.

Одним з перших кроків є введення єдиної уніфікованої методики розрахунку вартості медичних послуг в лікувальних закладах міста.

Дане питання викликано необхідністю реалізації положень Бюджетного кодексу України щодо розробки механізму здійснення заходів в частині переходу у використанні бюджетних коштів від утримання державних та комунальних закладів охорони здоров'я до оплати відповідних медичних послуг, закріплення норм законодавства, що стосуються питань організації господарської діяльності в закладах охорони здоров'я, можливістю одержання медичними закладами додаткових джерел фінансування і підвищення рівня медичного забезпечення населення.  

З метою економії бюджетних коштів управлінням розглядається можливість створення централізованих закладів або підрозділів, для обслуговування міських лікувальних закладів міста. Так, створення централізованого закладу з прання білизни надає змогу економити  близько 1,0 млн. грн. на рік.

Ще одним кроком до оптимізації мережі лікувальних закладів та економії бюджетних коштів є переведення високовартісних цілодобових ліжок в ліжка денного перебування. На сьогодні актуальним є переведення 140 цілодобових ліжок. Поступове переведення високовартісних цілодобових ліжок в ліжка денного перебування протягом 2016 року надає змогу зекономити видатки на харчування та заробітну плату. Вивільнені площі можливо використовувати для передачі в оренду приватним підприємцям для розширення переліку платних послуг що надаються в лікувальному закладі. Також вивільнені площі можна переобладнати в палати підвищеної комфортності що забезпечить додаткові можливості для отримання прибутків лікувальними закладами.

З метою формування на єдиних методологічних засадах державного обліку закладів охорони здоров'я та їх структурних підрозділів, що здійснюють медичну практику, медичних працівників, що в них працюють, для формування єдиного медичного простору в місті та створення сприятливих умов для інтеграції у світовий інформаційний простір в проекті управління охорони здоров'я на 2016 рік створення "Єдиного реєстру пацієнта". Запровадження даного заходу надає змогу:

- медичному персоналу отримувати вичерпну інформацію щодо стану здоров'я, соціального статусу, динаміку лікування пацієнта;

- зберігання результатів обстежень в цифровому вигляді (рентген обстеження, МРТ, КТ та інше);

- пацієнти та лікарі отримують можливість миттєво передавати інформацію до інших лікувальних закладів з метою лікування або консультування; 

- зменшення кількості документообігу в паперовому варіанті, відсутність потреби в паперових медичних картках та, як наслідок зменшення штатної чисельності медичних реєстраторів.

Врахувавши позитивний досвід роботи та потреби населення в платних медичних послугах з метою зменшення навантаження на бюджет, та більшої доступності різноманітних медичних послуг для населення управлінням охорони здоров'я розробляється проект створення нових комунальних підприємств - самодостатніх госпрозрахункових медичних закладів, функціонування та розвиток яких здійснюється на основі  зароблених коштів. Насамперед це клініко-діагностичні центри (УЗД, МРТ, клініко-діагностичні лабораторії, рентген).

bann comin

Меню

Гаряча лінія УОЗ Миколаєва

tel

8(0512) 37-32-28
Черговий по управлінню
охорони здоров'я

8(0512) 50-13-20
Консультації населенню
міста з питань медичної
допомоги надає черговий
лікар-консультант зміни
швидкої медичної допомоги

8(0512) 37-11-63
"Телефон довіри" та
"гаряча лінія" Управління
охорони здоров'я
м. Миколаєва щоденно
(понеділок-п'ятниця)
з 8:30 до 17:00

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Нове на сайті

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com