В

а

ж

л

и

в

о

 
 

Останнім часом у літературі, присвяченій здоров’ю жінки, все частіше обговорюються питання лікування і профілактики захворювань молочної залози.

Молочна залоза  ніколи не перебуває  в стані морфо-функціональної стабільності із-за високої чутливості до гормональних чинників, дуже чутливо реагує на їх дисбаланс, наявність генітальної та екстрагенітальної патології (соматичної, ендокринної), зміну психоемоційного статусу . Саме з цими станами найчастіше стикаються практичні лікарі.

У сучасних умовах демографічної кризи важливою складовою збереження репродуктивного здоров’я населення є планування сім’ї та попередження небажаної вагітності. Протягом тривалого часу головним методом планування вагітності були штучні аборти, кількість яких і сьогодні є дуже високою. Ускладнення, які можуть розвинутися після штучного переривання вагітності (запальні захворювання органів малого тазу, безпліддя, невиношування вагітності, кровотечі, резус-конфлікт при наступних вагітностях, материнська смертність), негативно впливають на стан репродуктивного здоров’я населення.

12 вересня 2014 року у рамках проекту «Плануй сім‘ю відповідально» МОВ ВБО «Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ» для студентської молоді Миколаївського ліцею «Педагог» був проведений цікавий та пізнавальний захід на тему: «Маршрут безпеки».

 Мета – покращення доступу населення репродуктивного віку та молоді м. Миколаєва до послуг з репродуктивного здоров‘я та планування сім‘ї.

Літо промайнуло… З початком вересня школярі та студенти повернулися  в класи та  навчальні аудиторії. Починається напружена робота по здобуттю знань. Але одночасно  варто не забувати про піклування та приділення достатньої уваги  збереженню свого здоров‘я.

У Статуті Всесвітньої ор­ганізації охорони здоров’я зазначено, що «здоров’я — це стан повного фізичного, духовного та соціального благополуччя, а не тільки відсут­ність хвороб та фізичних вад».

Урология является очень большим разделом современной медицины, в котором рассматривается диагностика и лечение патологий мочеполовой системы. 

    

PZ112 травня  та 14 травня 2014 року  спеціалісти відділення медичної допомоги підліткам та молоді «Клініка, дружня до молоді» міської дитячої поліклініки №4 на основі укладеної угоди про співпрацю з МОВ  ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» прийняли участь у заході  «Маршрут безпеки» для студентської молоді міста  у рамках проекту «Плануй сім‘ю відповідально» (керівник проекту Онищенко К.В.)

Статистика показывает, что ранний секс не безвреден! У большинства девушек, которые начинают раннюю половую жизнь,  возникают  разные проблемы, как физического, так и эмоционального характера.

В возрасте 15—17 лет постепенно стабилизируется секреция половых гормонов, завершаются рост и формирование половых органов — яичников, матки.  Устанавливается менструальный цикл. Меняется внешний облик девушки.

Здоровье — бесценное богатство каждого человека в отдельности, и всего общества в целом. Мы всегда желаем здоровья, потому что это — главное условие полноценной и счастливой жизни. В нашем общественном сознании бытует одно очень простое мнение: «Будет здоровье – остальное всё приложится» - так звучит это многовековое незамысловатое наблюдение. И действительно, наличие или отсутствие у человека этого ценнейшего состояния коренным образом определяет его повседневную жизнь, социальное и общественное окружение.

Суицид – крик о помощи, реакция человека на проблему, кажущуюся непреодолимой.

Часто  это касается подростков и молодых людей 15-35 лет. По статистике ежегодно каждый двенадцатый подросток в возрасте 15-19 лет пытается совершить самоубийство.

        На сегодняшний день в Украине по статистическим данным 40 % мальчиков и 17 % девочек в возрасте 15 лет уже имели сексуальные отношения. 3 из 100 девушек в возрастной группе 15-19 лет родили ребенка, 84 девушки до 14 лет и 2045 девушек в возрасте 15-17 лет имели опыт прерывания беременности. У каждого сотого жителя - ВИЧ-инфекция.  Ежедневно заражается ВИЧ  58 человек. Только 40 % молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет знают пути передачи  ВИЧ и меры профилактики.

Молодь міста Миколаєва! Звертаємось до вас!

Ви маєте величезний резерв енергії, ентузіазму і допитливості. Чи варто цей резерв  застосовувати проти самого себе, використовувати в експериментах з наркотиками, тютюном та алкоголем? Ви можете з цим не погодитися,  та не продовжувати читати цю статтю, тому, що вважаєте: вже запізно щось робити, або ця проблема вас не торкається. Зовсім ні! Ця стаття допоможе вирішити багато проблем, що виникають у  ваших  друзів та у Вас  самого. По-перше, треба отримати цю інформацію. Адже чим більшим обсягом інформації ви володітимете, тим більша вірогідність прийняти єдине правильне рішення.

Підлітковий період сам по собі найбільш уразливий: характер і психіка в цей період вкрай нестійкі, здатність протистояти негативному зовнішньому впливу виражена слабо.

Саме нестійкість психіки в цьому віці стає причиною розвитку алкогольної та наркотичної залежності. Особливості підліткового віку, створюють сприятливий грунт для розвитку згубних звичок:

Здоров’я населення є показником цивілізованості суспільства та відображає рівень соціально-економічного розвитку держави. Соціальна значущість здоров’я  дітей  підліткового віку  визначається тим, що вони представляють  репродуктивний, інтелектуальний, економічний, соціальний, політичний та культурний потенціал суспільства. Медична допомога підліткам повинна вирішувати широкий спектр медико-соціальних проблем з профілактичною спрямованістю.  Таким вимогам відповідають «Клініки, дружні до молоді» (КДМ) в Україні. В них  допомога надається  спільно педіатрами, психологами, гінекологами, урологами,  дерматовенерологами, соціальними працівниками, юристами.

Роль «Клінік, дружніх до молоді» в збереженні здоров‘я підростаючого покоління.

                У спектрі людського щастя здоров'ю належить найвагоміше місце. Загальновизнано, що здоров'я й розвиток дітей визначаються безліччю факторів. Багато в чому залежить воно від спадковості, від середовища, в якому зростає та розвивається дитина, від морального й матеріального стану родини, мі­кроклімату в навчальному закладі та від контакту з однолітками. 

Вегето-сосудистая дистония, по разным оценкам, встречается у 20- 45% подростков. Такой большой разброс связан с тем, что ВСД — не болезнь, а синдром, совокупность симптомов. Это нарушение нормальной реакции организма на стресс, нагрузки, смену привычных условий. И нередко сам человек и окружающие могут считать такую реакцию нормой. Проявления вегето-сосудистой дистонии могут быть самые разные: сердечные (боль, учащенное сердцебиение, ощущение сбоев ритма сердца), дыхательные (чувство нехватки воздуха), колебания артериального давления, расстройства работы желудочно-кишечного тракта, повышенная утомляемость, раздражительность и т. д.

Загальновизнано, що здоров'я й розвиток дітей визначаються безліччю факторів. Багато в чому залежить воно від спадковості, від середовища, в якому зростає та розвивається дитина, від морального й матеріального стану родини, мі­кроклімату в навчальному закладі та від контакту з однолітками.

Підлітковий вік – це період життя, коли людина уже не дитина, але ще не доросла. Фізичне зростання та розвиток супроводжується статевим дозріванням, яке найчастіше веде до інтимних відносин. Юність – це час дослідження та вираження  своєї сексуальності. Несприятливі наслідки незахищених статевих стосунків включають дуже ранню та небажану вагітність, захворювання, що передаються статевим життям, включаючи ВІЛ. Факт підліткової вагітності, особливо у ранньому підлітковому періоді, несе високий ризик ускладнень, що можуть виникнути як у ході вагітності, так і при пологах. Недостатній багаж знань і навиків, уразливість у плані примусових статевих стосунків становить підлітків у групу високого ризику  небажаної вагітності й інфекційних захворювань.

Современное поколение молодежи растет в то время, когда социально опасной проблемой для страны стала ВИЧ-инфекция и инфекции, передающиеся половым путем.

Подростковый возраст, а особенно период достижения половой зрелости,

характеризуется быстрыми изменениями в развитии. Хоть семья продолжает иметь большое значение для подростка, но они все равно постепенно проявляют все больше самостоятельности, утверждаясь как личность.

31 мая – Всемирный День без табака

      Курение подростков, в первую очередь, сказывается на нервной и сердечной-сосудистой системах. В 12-15 лет они уже жалуются на одышку при физической нагрузке. Курение отрицательно влияет на успеваемость школьника. Число неуспевающих возрастает в тех классах, где больше курящих. Курение школьников замедляет их физическое и психическое развитие. Состояние здоровья, подорванное курением, не позволяет выбрать род занятий по душе, добиться успеха (например, юношам стать летчиками, космонавтами, спортсменами, девушкам – балеринами, певицами и др.).

      Курение и школьник несовместимы. Школьные годы – это годы роста как физического, так и умственного. Организму нужно много сил, чтобы справиться со всеми нагрузками. Как известно, навыки, привычки, усвоенные в школьном возрасте, самые прочные. Это относится не только к полезным, но и к вредным привычкам. Чем раньше дети, подростки, юноши, девушки познакомятся с курением и начнут курить, тем быстрее привыкнут к нему, и в дальнейшем отказаться от курения будет очень трудно.

 

bann comin

Гаряча лінія УОЗ Миколаєва

tel

8(0512) 37-32-28
Черговий по управлінню
охорони здоров'я

8(0512) 50-13-20
Консультації населенню
міста з питань медичної
допомоги надає черговий
лікар-консультант зміни
швидкої медичної допомоги

8(0512) 37-11-63
"Телефон довіри" та
"гаряча лінія" Управління
охорони здоров'я
м. Миколаєва щоденно
(понеділок-п'ятниця)
з 8:30 до 17:00

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Нове на сайті

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com