В

а

ж

л

и

в

о

 
 

Загальновизнано, що здоров'я й розвиток дітей визначаються безліччю факторів. Багато в чому залежить воно від спадковості, від середовища, в якому зростає та розвивається дитина, від морального й матеріального стану родини, мі­кроклімату в навчальному закладі та від контакту з однолітками.

Соціальна значущість здоров'я дітей, особливо підліткового віку, зумовлена тим, що вони представляють найближчий репродуктивний, інтелектуальний, економічний, соціальний, політичний та культурний потенціал суспільства.

Підлітки складають значну потенційно активну групу населення. Стан здоров'я, роз­виток та всебічне виховання дітей підліткового віку - справа першочергового значен­ня. Її роль зростає у зв'язку з тим, що в останні роки стан здоров'я дитячого населення має негатив­ну тенденцію.

Однією з достатньо серйозних проблем є ранній початок та без­ладність статевих відносин, непланована вагітність. Збільшилася кількість інфекцій, які передаються статевим шляхом. На підлітків припадає значна кількість нових випадків ВІЛ. Серйозною залишається також проблема туберкульозу.

Сьогоднішні підлітки - це діти, які народилися у складний час початку 90-х років і живуть у добу стрімкого поширення ВІЛ/СНІДу. Більшість ВІЛ- інфікованих - це молодь до 30 років, і з кожним роком реєструється все більше ви­падків ВІЛ-інфікування серед підлітків. Якщо раніше ця хвороба поширювалася серед окремих категорій людей (ін єкційні наркозалежні, працівниці секс бізнесу), то з недавніх пір превалює статевий шлях передачі і стосується кожного.

Глибоке розуміння становища підлітків у сучасному світі дозволяє ставитися до них з великим розумінням, беручи до уваги медико-біологічні і психосоціальні фактори цього перехідного періоду, що мають важливі наслідки для здоров'я і захворюваності протягом усього подальшого  життя.

Підлітковий вік, а особливо період досягнення статевої зрілості, характеризується швидкими змінами в розвитку. Хоча сім'я продовжує мати велике значення для під­літків (хочеться сподіватися), вони поступово виявляють все більшу самостійність, стверджуючи себе як осо­бистості. Під час переходу від дитинства до дорослого віку підлітки експериментують, беручи на себе дорослі функції, взаємовідносини та обов'язки. Таке експериментуван­ня, зазвичай, пов'язане з підвищеним ризиком.

Саме у ці роки формуються навички поведінки і звичок, пов'язаних зі здоров'ям. Долучаючись до життя дорос­лих, підлітки мають потребу у попередній інформації з таких життєво важливих питань, як психофізіологія організму людини, проблеми збереження і зміцнення здоров'я, а також поведінкова адаптація. Спеціаліс­ти, які знають особливості підліткового віку, мають спрямовувати свої зусилля і знання на попередження захворювань. Йдеться, насамперед, про інфекції, що передаються статевим шляхом, включаючи ВІЛ, висо­кий ризик вагітності у юнацькі роки, зловживання ал­коголем і лікарськими препаратами, нещасні випадки, травми та отруєння.

Більшість проблем можуть бути вирішені, а ризики зменшені шляхом проведення комплексної політики різних секторів, в першу чергу шляхом тісної взаємодії служб охорони здоров'я, освіти, соціальних служб.

За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров я  "підліток - це людина, яка вже не дитина, але ще не доросла". Саме тому підлітки потребують допомоги, яка за формою відрізняється від допомо­ги, що надається дітям та дорослим.
Тому необхідним є орієнтування як на лікування  захворювань, так і на інші аспекти здоров'я, пов'язані з:

аддиктивною поведінкою - вживання алкоголю, наркотиків, тютюнопаління;

статевою поведінкою - ранні сексуальні відносини, непланована вагітність, ран­нє материнство, інфекції, що передаються статевим шляхом, ВІЛ, поганим харчуванням; депресіями, схильністю до суїцидальних вчинків;

нещасними випадками, травматизмом.

Варто враховувати, що молодь та підлітки взагалі нерідко соромляться заходити в поліклініки, де можуть не дотримуватися конфіденційності, про їхній візит можуть довідатися батьки, однолітки, вчителі. Вони можуть соромитися ставити запитання щодо репродуктивного здоров'я, підліткової вагітності, ВІЛ/СНІДу, інфекцій, що пе­редаються статевим шляхом.    Слід зауважити, що фахівці, які працюють у по­ліклініках, не завжди можуть бути підготовлені до відвертої бесіди з підлітками, та згідно нормативних документів, на прийом одного пацієнта відводиться  12 хвилин, то про яку бесіду з підлітком може йти мова.

А медична допомога підліткам повинна вирішувати ши­рокий спектр медико-соціальних проблем, особливо тих, що пов'язані з ризиковою поведінкою, і надаватися спільно педіатром, психологом, гінекологом, соціальним працівником.

Все це й спричинило необхідність створення медико-соціальних закладів для підлітків та молоді - "Клінік, дружніх до молоді".

«Клініка, дружня до молоді» МДП №4  надає комплексну медичну, соціальну та психологічну допомогу підліткам та молоді з проблем збереження здоров я на основі «дружнього підходу», який рекомендовано Всесвітньою організацією охорони здоров я і Дитячим фондом ООН – ЮНІСЕФ. Основа діяльності КДМ – надання допомоги підліткам та молоді  14 – 24 років через розуміння їх проблем, спільний пошук шляхів зміни поведінки, спрямованих на збереження здоров я.  Це пов'язано з психологічними особливостями цієї групи; з відсутністю у них навичок самостійного звертання за допомогою; з матеріальною і психологічною залежністю від батьків ( інколи вони не хочуть повідо­мляти батькам про існуючу проблему); з відчуттям недовіри до дорослих, з відсутніс­тю відповідального ставлення до свого здоров'я.

Клієнтами клініки, окрім під­літків і молоді, можуть бути їх батьки, опікуни, а також спеціалісти закладів, які працюють з молоддю. В разі звернення батьків/родичів щодо питань здоров'я під­літка їм надається консуль­тативна допомога спеціаліс­тами КДМ.  Тобто,  підлітки та молодь мають  реальну можливість  самостійно одержати медичну й психологічну допомогу, інформацію про збереження здоров я, а отже, легше пройти період дорослішання.

У діяльності  КДМ переважає профілактична спрямованість; реалізуються  принципи дружнього підходу, а саме - добровільності, добро­зичливості, доступності, довіри, конфіденційності, анонімності (на прохання відвідувача), безкоштовності та неосудливого ставлення до відвідувача.

У  «Клініці, дружній до молоді» МДП №4 ведуть прийом: лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку Захарова С.О, лікар-педіатр Кузьміна Л.А., лікар-дерматовенеролог Сідько І.Ю., а також практичний психолог Шурбіна А.М.. Всі вони пройшли спеціальну підготовку на семінарах-тренінгах з питань надання медичної, соціальної та психологічної допомоги підліткам та молоді, організованих Дитячим Фондом ООН-ЮНІСЕФ та МОЗ України,  тематичне удосконалення по наданню медичної допомоги підліткам, психолог володіє методикою арт-терапії, піскової терапії.

Підготовлений спеціаліст по Добровільному консультуванню і тестуванню на ВІЛ.

Працює клініка щоденно з 9.00 до 18.00, крім суботи та неділі.

На прийом одного відвідувача відведено 30 хв., а за потребою і більше, у психолога – 1 година. Допомога в клініці надається за  інформованою згодою клієнта. Можливий  попередній запис на прийом до спеціаліста, працює телефон «Довіри».

Молодь приймає участь у плануванні роботи та оцінці якості діяльності КДМ.  Волонтери   працюють за методом «рівний – рівному».

Підлітки досить чутливі до нових ідей, вони прагнуть бути самостійними, дорослими. Підлітковий вік - бла­годатний вік для формування здорового способу життя, тому завдання дорослих - сприяти формуванню у підлітків відповідального ставлення до власного здоров'я.

 

Наталя Василівна Братченко завідуюча
відділення «Клініка, дружня до молоді» міської дитячої поліклініки  №4. 
24-80-21

bann comin

Меню

Гаряча лінія УОЗ Миколаєва

tel

8(0512) 37-32-28
Черговий по управлінню
охорони здоров'я

8(0512) 50-13-20
Консультації населенню
міста з питань медичної
допомоги надає черговий
лікар-консультант зміни
швидкої медичної допомоги

8(0512) 37-11-63
"Телефон довіри" та
"гаряча лінія" Управління
охорони здоров'я
м. Миколаєва щоденно
(понеділок-п'ятниця)
з 8:30 до 17:00

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Нове на сайті

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com