В

а

ж

л

и

в

о

 
 

01 rak mol zalТысячи женщин ежегодно заболевают такими недугами молочных желез, как мастопатия, рак молочной железы. Общеизвестно, что причиной возникновения данных заболеваний является, в первую очередь, изменение гормонального фона. У женщин, имеющих проблемы со щитовидкой или половыми органами, возрастает риск развития заболеваний молочных желез. Специалисты отмечают, что возникновение заболеваний молочной железы также провоцируется генетической наследственностью, возрастом (более 40 лет), наличием в «послужном списке» женщины абортов, поздних беременностей, родов. Стрессы, которым подвержены женщины практически каждый день, нарушения обмена веществ и гормонального фона, а, следовательно, ожирение также играют не последнюю роль в развитии заболеваний молочных желез. Любое заболевание молочной железы может служить непосредственным источником развития рака этого органа.

02 rak mol zalРак молочной железы – одна из наиболее актуальных проблем современного здравоохранения, что связано, в первую очередь, с высоким уровнем заболеваемости и смертности от данной патологии и сохраняющейся тенденцией роста этих показателей в мире, Украине.
Даже незначительные успехи в лечении рака молочной железы ведут к спасению большого количества жизней ежегодно, что определяет высокую социально-экономическую значимость проблемы.
К сожалению, в настоящее время успехи в лечении этого заболевания достаточно скромные. Рак молочной железы, занимая І место в структуре заболеваемости женского населения, остается основной причиной смертности у женщин, и, что особенно печально, у женщин трудоспособного возраста. Каждая женщина, заболевшая РМЖ, в среднем теряет 17-18 лет жизни, и это составляет 53% от всех потерь женского населения Украины.

Реформа первинної медичної допомоги: переваги та перспективи.
Відмінність сімейного лікаря від дільничного.

 Відмінність є і значна. Метою сімейної медицини є наближення первинної допомоги до населення, поліпшення доступності медичних послуг. Адже здоров'я людини - це здоров'я не тільки фізичне, але і психічне, і соціальне здоров'я. Сімейний лікар як раз і має при лікуванні тіла людини, брати до уваги і психічне і соціальне благополуччя.
Сімейний лікар не простий диспетчер, а набагато кваліфікаційно вищий, ніж інші спеціалісти. Сімейний лікар в майбутньому має стати головним консультантом всіх членів сім'ї з медичних питань. Сімейний лікар відповідає за стан здоров'я населення своєї дільниці. А для того, щоб нести відповідальність, треба зробити все, щоб населення було здоровим. Для цього потрібно в першу чергу інформувати людей, в другу чергу діагностувати захворювання на ранньому етапі.

В чому полягає інформація? Людям потрібно пояснювати, чому потрібні профілактичні огляди. Сімейний лікар дивиться на людину в цілому і відповідно надає профілактичні рекомендації. Дивиться він, наприклад, сидить перед ним повна людина, і зразу ж відмічає фактор ризику по нашій національній проблемі - по серцево-судинним захворюванням. Зараз у нас 64% населення страждають серцево-судинними захворюваннями, з них 42% помирають, не досягнувши похилого віку. Робота сімейного лікаря включає в собе, зокрема, опіку над хворою людиною, щоб не допустити ні інвалідизації людини, ні ранньої смерті.

Завданням сімейного лікаря є сканування стану здоров'я людини. Це періодичне вимірювання артеріального тиску, вимірювання внутріочного тиску, флюорографічне обстеження, онкологічний огляд, вимірювання цукру крові, при необхідності - електрокардіограма. Якщо уже з'явилися конкретні клінічні симптоми, то йде лікування, лікування початкового етапу захворювання. Не хворіти люди не можуть, та питання в тому, що якщо захворювання в початковій формі - та ж гіпертонія, і серцево-судинні захворювання, і онкопатологія, - то з нею набагато легше боротися. Хворим людям сімейний лікар проводить лікування в амбулаторних умовах, у тому числі - в денному стаціонарі або стаціонарі вдома. При наявності відповідних показань сімейний лікар здійснює у встановленому порядку направлення пацієнтів на консультацію до лікарів-спеціалістів або до відділення цілодобового стаціонару міської лікарні.

Та основною метою сімейного лікаря є довести до населення своєї дільниці те, що від медичного обслуговування залежить тільки приблизно 20% здоров'я, а 80% від здорового способу життя. Це душевний і психічний спокій, це активний спосіб життя, заняття спортом, фізичними вправами, достатня кількість часу перебування на свіжому повітрі, збалансоване харчування, повноцінний сон. Заряд енергії і позитивні емоції надовго збережуть молодість і фізичну активність тіла.

У вже відкритих сімейних амбулаторіях працюють кваліфіковані сімейні лікарі. Це дає можливість якісно надавати первинну медичну допомогу всім віковим категоріям населення, в першу чергу дітям. В сімейних амбулаторіях функціонують кабінети профілактичного щеплення для дітей та дорослих, фізіотерапевтичні кабінети, проводиться забір матеріалу для загальних клінічних аналізів, забір біохімічного матеріалу для лабораторного обстеження, експрес-діагностика рівня глюкози і холестерину в крові (по показанням), вимір артеріального тиску, температури тіла, ваги, зросту. Також амбулаторії укомплектовані портативними пульс-оксиметрами, портативним доплерами для визначення пульсу плода.

Зараз ми будуємо нову форму відношень - сімейна медицина. І ми прекрасно розуміємо, що жодна держава не досягла високого рівня медичної допомоги, не започаткувавши у себе практику сімейної медицини. Тому що тільки сімейний лікар проводить постійний скрінінг стану здоров'я ввірених йому людей, на якомусь рівні він сам може допомогти в лікуванні та оздоровленні, а на якомусь відправляє на вторинну допомогу. І тільки тоді ресурси, які затрачає держава на медичну допомогу, використовуються ефективно.

 

Сімейний лікар
сімейної амбулаторії №4 ЦПМСД №4              Пєтко Н.І.

Гипертоническая болезнь и государственное регулирование цен на гипотензивные препараты.

 

Бесполезно говорить:
Мы делаем, что можем.
Нужно делать то, что необходимо
У. Черчилль

Каждый третий человек в Украине страдает гипертонической болезнью. Знают о своей болезни 50%, а лечатся всего 25%. Нелеченая гипертоническая болезнь может привести к инфаркту, инсульту и к смерти. 66,3 % смертей украинцев в результате заболеваний системы кровообращения.
Артериальное давление (в дальнейшем АД) – это давление тока крови на стенки крупных артерий. Не зависимо от пола и возраста оно должно быть не более 140/90. Если АД больше 140/90 и регистрируется неоднократно в покое – это гипертоническая болезнь.

hr hepatit

Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки!

В ваш дом пришло счастье, у Вас появился новый долгожданный член семьи, такой дорогой и родной.
С вхождением в дом ребенка, помимо превосходного чувства радости, прекрасного настроения, сразу же появляются заботы, проблемы и множество вопросов. Все в доме направлено на то, чтобы малыш имел крепкое здоровье, правильно и гармонично развивался.
Здоровый образ жизни, полноценное питание, нормальный сон, прогулки на свежем воздухе, закаливание, массаж, гимнастика – это мощные факторы укрепления здоровья и повышения сопротивляемости детского организма различным болезням. И все же этих замечательных, естественных факторов защиты иногда бывает недостаточно.

В кишечнике человека обитает около 15 видов одноклеточных животных – кишечные простейшие. Кишечные простейшие широко распространены у самых различных групп населения всех материков и физико-географических зон.

Жизненный цикл простейших кишечника включает две стадии. В организме хозяина обитают вегетативные их формы, которые через некоторое время покрываются защитной оболочкой (инцистируются) и выходят во внешнюю среду. Попадая в кишечник хозяина, цисты вновь превращаются в вегетативные формы, которые питаются и размножаются.

Донорство крови – это добровольная сдача крови одним человеком (донором) для переливания ее другому человеку (реципиенту).
Каждый день жизни тысяч больных находятся под угрозой из-за недостатка донорской крови.

Что делать, чтобы предотвратить развитие заболевания?

С 1995 года в Украине объявлена эпидемия туберкулеза. В настоящее время туберкулез является самой распространенной в стране инфекционной болезнью. Украина  занимает седьмое место по уровню заболеваемости туберкулезом в Европе (после России, Грузии, Молдовы, Кыргызстана, Румынии и Казахстана).

Наша страна на втором месте в Европе по темпам роста мультирезистентного туберкулеза (после России), и на четвертом месте в мире по его распространенности у впервые выявленных больных. В Украине ежегодно заболевают туберкулезом свыше 30 тысяч человек,  а около 7 тысяч – умирают. Николаевская область – в четверке  лидеров украинских областей с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом. За последние годы, благодаря выполнению Общегосударственной Программы противодействия заболеванию туберкулезом, снижается заболеваемость туберкулезом,   но до победы  над этой болезнью еще далеко.

Семейная медицина - это всесторонняя медицинская помощь, в которой особое внимание уделяется именно семье, за здоровье которой отвечает врач.

Семейный врач ориентирован на выполнение лечебных и профилактических функций, оценку личности пациента, его психического здоровья. Круг проблем, которые решает семейный врач значительно шире, чем у участкового терапевта и врача-специалиста в поликлинике. Семейный врач занимается здоровьем всех членов семьи в течение их жизни, независимо от характера заболевания, состояния органов и систем организма.

За останнє десятиріччя серед жінок багатьох країн спостерігається збільшення інфекцій піхви, які стійко посідають перше місце в структурі акушерсько-гінекологічних захворювань. Бактеріальні інфекції піхви є найбільш поширеними захворюваннями, які зустрічаються в гінекологічній практиці. Їх частота в різних популяціях коливається в межах від 30% до 80%.

Туберкулез является чрезвычайно опасным заболеванием, которое раньше считалось неизлечимым и ежегодно уносило жизни миллионов людей. В настоящее время в связи с введением иммунизации, профилактического рентгенологического обследования   и наличием ряда эффективных противотуберкулезных химиопрепаратов медицина  способна контролировать это заболевание.

Впливаючи на тіло, можна лікувати душу, а вирішивши психологічну проблему, позбутися фізичних хвороб.

При спілкуванні 70% інформації передається невербально за допомогою жестів, міміки, рухів тіла. Вдивляючись в очі співбесідника, ми намагаємося зрозуміти, бреше він або говорить правду, дійсно радіє знайомству чи посміхається з пристойності.

Але чи можливо «розшифрувати» іншу людину, сліпо ігноруючи сигнали власного тіла, зрозуміти, про що думає співбесідник, не маючи ні найменшого уявлення про свій внутрішній світ.

У кожній людині нерозривно пов’язані душа й тіло, психіка та соматика. Спілкування проходить одразу на двох рівнях – тілесному (невербальна комунікація) та словесному.

Грип – респіраторне захворювання, яке передається від людини до людини переважно повітряно-крапельним шляхом. Зараження відбувається при розмові, кашлі, чханні. Поширення вірусу грипу може відбуватися і контактно-побутовим шляхом, якщо людина доторкнеться до слизових виділень на іншій людині або предметі, а потім до власного рота, носа або очей, не вимивши руки.

Як зауважують експерти, рівень захворюваності на ГРВІ в поточному епідеміологічному сезоні не перевищуватиме середній показник, а рівень захворюваності на грип буде нижчим, ніж у попередні роки. Лікарі кажуть, що цьогоріч в Україні будуть застосовуватися вакцини від трьох штамів грипу.

Грипп – острое инфекционное высококонтагиозное заболевание, склонное к эпидемическому распространению.
Основной путь передачи -  воздушно-капельным путем.
Проявляется выраженной интоксикацией и катаральными явлениями со стороны дыхательных путей.
Заболевание вызывается РНК-вирусом, который устойчив к низким температурам, но быстро погибает при нагревании и действии дезинфицирующих растворов.

Грип — це високозаразне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті.
Грип має симптоми, схожі з іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ), але є набагато небезпечнішим. Тому перші ж симптоми ГРВІ вимагають особливої уваги.
Найчастішим ускладненням грипу є пневмонія, яка іноді може лише за 4-5 днів призвести до смерті хворого. Серцева недостатність також нерідко розвивається внаслідок ускладнень грипу.
Грип дуже легко передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом — коли хвора людина кашляє, чхає чи просто розмовляє. У зоні зараження перебувають усі в радіусі 2 метрів навколо хворого.
Хвора людина, навіть із легкою формою грипу, становить небезпеку для оточуючих протягом усього періоду прояву симптомів — це, в середньому, 7 днів.

Уважаемые жители города!

      Я, врач терапевт с более чем тридцатилетним стажем, прошу обратить внимание на мою статью. Всё чаще в своей работе я сталкиваюсь с негативными последствиями самолечения. Иногда вред здоровью наносится непоправимый.
      Давайте, разберём несколько примеров.
      Вот, наиболее употребляемые и широко рекламируемые препараты при «простуде», которые по информации производителя, сделают вас здоровыми и трудоспособными. Будьте осторожны, эти препараты не устраняют причину заболевания, а только уменьшают его симптомы.  В большей части этих препаратов содержатся компоненты, которые могут отрицательно повлиять на мозговое кровообращение и противопоказаны лицам пожилого возраста, людям, болеющими гипертонической болезнью и атеросклерозом.

Будь-яка травма являє собою велику небезпеку для ока. Пошкодження органу зору - причина односторонньої сліпоти в 50% і двосторонньої в 20%. Очі, завдяки розташуванню, порівняно легко доступні для різних пошкоджень.
Розрізняють механічні, термічні, хімічні, променеві ушкодження очей.
Нерідко в очі потрапляють дрібні чужорідні тіла у вигляді пилу, піску, металу, окалини та ін. Вони проникають в рогівку або під повіки, викликаючи різкий біль, світлобоязнь, почервоніння ока.
Особливо небезпечні поранення очей чужорідними тілами, що летять з великою швидкістю. При цьому можливе їх проникнення всередину ока з ушкодженням його тканин і розвитком його запалення. Пошкодження ока, викликане тупим предметом (камінь, пластмасова кулька, тріска тощо) може загрожувати серйозними наслідками. Найбільш частими є внутрішньоочні крововиливи.

Носова кровотеча (эпістаксис)- кровотеча з порожнини носа, що звичайно можна побачити при витіканні крові через ніздрі. Пік її доводиться на дітей молодше 10 років і людей у віці від 50 років, вона частіше розвивається у чоловіків, ніж у жінок.
Узимку кровотеча відбувається частіше, оскільки в цей час частіше розвиваються інфекції верхніх дихальних шляхів.
Носові кровотечі по частоті виникнення посідають перше місце серед спонтанних кровотеч і є найпоширенішим показанням для екстреної госпіталізації в ЛОР стаціонари. Число пацієнтів з носовими кровотечами становить 14,7-20,5% серед хворих, що потребують  екстреної ЛОР - допомоги.
Кровотеча з носа є симптомом місцевої поразки носа або загального захворювання, тому причини носових кровотеч ділять на місцеві й загальні; такому розподілу звичайно відповідають і принципи лікування.

bann comin

Меню

Гаряча лінія УОЗ Миколаєва

tel

8(0512) 37-32-28
Черговий по УОЗ

8(0512) 50-13-02
Консультації населенню міста з питань медичної допомоги надає старший черговий лікар зміни швидкої медичної допомоги

8(0512) 37-11-63
Телефон довіри УОЗ м. Миколаєва
щоденно (понеділок-п'ятниця) з 8:30-17:00

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Нове на сайті

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com