В

а

ж

л

и

в

о

 
 

Актуальность проблемы

Успехи в борьбе с инфекционными болезнями, достигнутые в середине XX ст., породили иллюзию скорой их ликвидации. Однако в последующие десятилетия было опровергнуто это заблуждение, и показа­но, что инфекционные болезни по-прежнему наносят огромный экономиче­ский ущерб обществу, не только не уступая свои позиции, а, наоборот, перейдя в на­ступление. Во всех странах мира, неза­висимо от уровня экономического разви­тия, отмечен рост заболеваемости инфек­ционными болезнями, регистрируют эпидемии. Конец XX — начало XXI ст. ха­рактеризуются появлением ряда новых для человека возбудителей вирусных инфек­ционных болезней, в частности вирусов птичьего гриппа A (H5N1) (1997), A (H9N2) (1999), A(H7N7) (2003), A (H7N3) (2004), A (H7N9), A (H10N8) (2013), вируса панде­мического гриппа А(Н1N1) pdm09 (2009), коронавирусов — возбудителей тяжелого острого респираторного синдрома (severe acute respiratory syndrome — SARS) (2002) и ближневосточного респираторного синд­рома (Middle East respiratory syndrome — MERS)(2012) и др..

Указом Президента Украины № 42/2005 от 17 января 2005 года введено ежегодное проведение 20 октября Всеукраинского дня борьбы с заболеванием раком молочной железы.

Гормональний (статевої) криз

Гормональний криз спостерігають у 2/3 новонароджених. Ці зміни обумовлені переходом естрогенів відвагітної до плоду в останні місяці вагітності.

001За оцінкою Об’єднаної програми ООН з ВІЛ / СНІД (ЮНЕЙДС) та Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ)  -  пандемія ВІЛ - інфекції є однією з найбільш згубних в історії людства.                                                                                                           

Ацетонемический синдром (АС) – комплекс симптомов, обусловленный повышенным содержанием в крови кетоновых тел: ацетона, ацетоуксусной и β-оксимасляной кислот – продуктов неполного окисления жирных кислот, которое происходит при некоторых сдвигах обмена веществ.

 Что такое колика?

Кишечная колика – это не что иное, как скопление газов в кишечнике, вследствие чего создается давление на стенки органов и человек испытывает боль. Колики у новорожденных – обыденное явление. Согласно медицинской статистике, примерно у 70% новорожденных отмечаются колики, а у всех остальных это нарушение бывает хотя бы изредка.

При кишечных коликах у малыша болит животик, отчего ребенок сильно беспокоится, ворочает ножками, плачет и плохо спит. Иной раз боли могут быть настолько выраженными, что ребенка очень трудно уложить в кроватку.

            Законом України від 28.12.14 №76 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» передбачено, що з 01.липня 2015 року окремим категоріям громадян пільги надаватимуться за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу. Зміни, зокрема, стосуються таких видів пільг, як безоплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, виробів медичного призначення, зубопротезування, тощо.

Болезнь Альцгеймера – нейродегенеративное заболевание

21 сентября

Ежегодно 21 сентября во всём мире отмечается Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера (World Alzheimer's Day). Он был учрежден в 1994 году по инициативе организаций, занимающихся исследованиями этого заболевания и поиском способов замедлить его развитие. 

01У місті Миколаєві та області, як і в цілому по Україні, гостро стоїть проблема збереження життя і здоров‘я молодого покоління.

Підлітковий вік – це критичний період біологічної і психологічної перебудови. Під час переходу від дитинства до дорослого віку підлітки експериментують, беручи на себе дорослі функції, взаємовідносини та обов‘язки. Таке експериментування, зазвичай, пов‘язане з підвищеним  ризиком та прийняттям такого ризику. Поведінка підлітків та молоді обумовлена їх ставленням  до навколишніх подій і характеризується стремлінням якнайшвидше вступити в доросле життя, перші спроби  з алкоголем, наркотиками, палінням, раннім початком статевих відносин, а потім -  проблема небажаної вагітності у 13-15 років, величезний ризик ВІЛ-інфікування.

Грибы являются продуктом, трудно перевариваемым в кишечнике. Не рекомендуется есть грибы беременным и кормящим женщинам, они противопоказаны детям, причём независимо от способа и времени приготовления, а также пожилым людям.

            Грудне вигодовування – це природне багатство! Ніхто не розуміє істинної цінності природних багатств… поки вони не вичерпані. Це багатство, як і багато інших, знаходиться під загрозою за причин модернізації, урбанізації нашого життя.

     Грудне молоко є найкращою природною їжею для дитини. Його не може замінити жодна найдорожча суміш. Грудне молоко засвоюється ор­ганізмом дитини краще, ніж будь який інший продукт, його склад зміню­ється відповідно до потреб малюка. Грудне молоко - це унікальний про­дукт, який має ідеальні харчові властивості, сприяє формуванню імуніте­ту у дитини, забезпечує гарний інтелектуальний та психоемоційний роз­виток дитини.

7af7d8a260b3a20e9ed4af3a1df5bdc9

За ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я більше ніж в 170 країнах світу з 1 по 7 серпня проводяться заходи в межах Всесвітнього Тижня підтримки грудного вигодовування. Приводом для його запровадження стало прийняття у серпні 1990 року Інночетійської декларації ВООЗ і ЮНІСЕФ, спрямованої на охорону, заохочення та підтримку грудного вигодовування. В Україні тиждень грудного вигодовування проводиться з 2001 року.
ВООЗ та ЮНІСЕФ спільно розробили Глобальну стратегію по вигодовуванню дітей грудного віку, яка має забезпечити покращення харчування немовлят, їх зростання і розвиток, а також зміцнення здоров’я. Все це має сприяти підвищенню рівня виживання дітей грудного та раннього віку. Всесвітня акція «Тижня підтримки грудного вигодовування» була задумана як один із стратегічних методів популяризації та підтримки природного вигодовування дітей, для пожвавлення і відновлення, в умовах втраченої традиції - годувати діток грудьми.

Грудне вигодовування – це природний шлях до здоров’я та гармонійного розвитку дитини. Новонароджений малюк першим інстинктивним рухом тягнеться до материнських грудей, як до джерела життя.

Природа потурбувалась про те, щоб, з’явившись на світ, дитина отримала саме ту їжу, яка краще за все підходить її ще не зрілому організму.

Жіноче молоко є оптимальним харчуванням для новонародженого і немовляти за якісним і кількісним складом основних нутрієнтів і мікрокомпонентів, склад яких динамічно пристосовується до індивідуальних потреб дітей, що змінюється в процесі росту дитини.

Значення жіночого молока визначається так само широким комплексом біологічно активних речовин, що забезпечують повноцінність всіх процесів росту та диференціювання органів і систем (гормони, фактори росту, ферменти тощо).

       Супружескую пару считают бесплодной, если беременность у женщины не наступает в течение года регулярной половой жизни (половые контакты не реже 1 раза в неделю) без использования средств и методов контрацепции. Виды бесплодия

-  первичное бесплодие – отсутствие беременностей до настоящего момента

-  вторичное бесплодие – при наличии беременностей ранее

- абсолютное бесплодие – возможность беременности естественным путем  исключена (при отсутствии матки, яичников),

- относительное бесплодие – когда существует мужской фактор бесплодия.

  Причинами первичного бесплодия считаются инфекции, передаваемые половым путем, аномалии развития матки и маточных труб, а также врожденные и приобретенные нарушения нейроэндокринной регуляции функции репродуктивной системы. К вторичному бесплодию, связанному в основном с трубным и перитонеальным факторами, чаще всего приводят аборты, спаечный процесс, различные гинекологические заболевания.

Причинами женского бесплодия могут быть:

- патология или отсутствие матки и  яичников,

- непроходимость или отсутствие маточных труб,

- гормональные нарушения,

- иммунное бесплодие (связано с присутствием у женщины иммунных реакций  против сперматозоидов (наличие так называемых антиспермальных антител), либо иммунных реакций против эмбриона.

- хромосомные нарушения в яйцеклетках — приводят к появлению нежизне -способных эмбрионов, которые погибают в течение первой недели развития до имплантации. В этом случае женщина не успевает заметить прервавшуюся беременность.

Причиной мужского бесплодия является патология спермы, наличие антиспер мальных антител в сперме.

Бесплодие неясного генеза - когда при всестороннем обследовании обоих партнеров не выявлено никаких причин для бесплодия. Оба партнера по заключе нию здоровы, но беременность не наступает. Эта ситуация довольно распро- странена (около 15 % всех бесплодных пар) и связана с невозможностью определить все патологии репродуктивной системы средствами современной медицины.

Сочетанное бесплодие -  в супружеской паре и мужчина, и женщина имеют проблемы с репродуктивным здоровьем.

Иммунное бесплодие, вызванное наличием у супругов одинаковых аллелей генов главного комплекса гистосовместимости (это ситуация часто обозначается медицинским жаргонизмом «совпадение супругов по HLA-типированию»). При этом виде иммунного бесплодия эмбрион, обладая теми же антигенами, что и клетки матери, не может запустить начальные механизмы толерантности женского организма к имплантирующемуся эмбриону. Как следствие иммунитет матери подавляет имплантацию эмбриона.

Лечение бесплодия

Область медицины, исследующая бесплодие, называется репродуктология, объединяющая в себе соответствующие разделы гинекологии и андрологии. Различают:

- лечение бесплодия

 -преодоление бесплодия.

При лечении бесплодия пациент становится фертильным, то есть может иметь детей. К процедурам лечения бесплодия можно отнести, например, хирургическое восстановление проходимости фаллопиевых труб у женщины, или хирургическое восстановление семявыносящих путей у мужчины

При преодолении бесплодия используют такие медицинские подходы, при которых у супружеской пары появляются дети, но пациенты в дальнейшем остаются бесплодными. Преодоление бесплодия может достигаться путём временного эффекта (например, временное использование гормональных препаратов), либо путём вспомогательных репродуктивных технологий (наиболее эффективной среди которых является искусственное оплодотворение.

 

Виды вспомогательных репродуктивных технологий

·Классическое экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) и перенос эмбриона (ПЭ) - инкубация яйцеклетки и сперматозоида в среде с целью дости -жения оплодотворения и перенос эмбриона в течение 48-72 часов (фаза медлен- ного деления) в полость матки. Этот метод используется с 1978 года и представ- ляет собой вершину развития вспомогательных репродуктивных технологий. Основной целью данного метода является получение здорового потомства у бесплодной супружеской пары. В среднем, вероятность наступления беременности на одну попытку ЭКО составляет 30-35%.

·Искусственная инсеминация спермой мужа (ИИСМ) или спермой донора (ИИСД) - непосредственно в полость матки женщины вводят предварительно обработанную сперму мужчины.

·ИКСИ – инъекция сперматозоида в цитоплазму клетки

·Донорство яйцеклетки и эмбриона

·Суррогатное материнство (вынашивание эмбриона женщиной для последующей передачи ребенка генетическим родителям)

· Криоконсервация ооцитов и эмбрионов - при выполнении программы ЭКО в большинстве случаев получают большое число эмбрионов, не все из которых подвергаются переносу в полость матки. Оставшиеся "неперенесенными" эмбрионы не уничтожаются, на случай если в текущей попытке ЭКО не наступает беременность, или через некоторое время после родов эта семейная пара захочет еще одного ребенка.

·Предимплантационная диагностика наследственных болезней - разработана для выявления эмбрионов с различными генными и хромосомными аномалиями и выполняется в рамках лечения бесплодия методом ЭКО/ИКСИ у супружеских пар, у которых высок риск рождения ребенка с хромосомной патологией.

· Хэтчинг - рассечение блестящей оболочки эмбриона перед имплантацией в матку

· Редукция эмбрионов при многоплодной беременности - это операция по уменьшению количества живых эмбрионов под контролем эхографии при наличии в полости матки 3х и более живых эмбрионов

Донация ооцитов - яйцеклетки здоровой женщины-донора, оплодотворяют спермой мужа бесплодной пациентки или спермой донора и полученные эмбрионы переносят в матку бесплодной женщине.

Врач акушер-гинеколог ЖК №2 Синицына Г.В.

Во время беременности питание для малыша поставляет сам организм, без каких-то особенных усилий с маминой стороны, но с момента родов грудь станет главным органом, соединяющим маму и малыша. Нужно ли готовить ее к предстоящим кормлениям заранее?


С точки зрения консультанта по естественному вскармливанию, некоторая подготовка требуется, но она гораздо меньше той, что могут иной раз насоветовать пока еще неопытной маме. На самом деле, до родов совсем НЕ нужно:


•    «закалять соски». Рекомендации растирать соски махровым полотенцем, носить в бюстгальтере тряпочки, «рассасывать грудь» или использовать любые другие подобные методы, – не имеют никакого смысла. К моменту родов самой природой грудь уже подготовлена к кормлению ребенка. В процессе беременности и после родов кожа сосков выделяет специальную защитную смазку, которая должна защищать ее от травмирования ртом ребенка – но если вы приметесь растирать соски полотенцем, то смазка, разумеется, сотрется, и грудь останется беззащитной, так можно и раздражение кожи заработать. А манипуляции с соском в конце беременности могут спровоцировать выброс гормона окситоцина, который приводит матку «в тонус» и даже способен привести к преждевременным схваткам.


•    стараться смягчить соски специальными кремами – это другая крайность. Никакой крем или масло не заменит собой ту природную смазку, которую грудь вырабатывает сама; производители просто-напросто пытаются сделать деньги, убеждая несведущих женщин, что искусственное лучше естественного. Не беспокойтесь, что малыш повредит грудь, если она «не будет готова»: на самом деле, добывая молоко, ребенок воздействует не на сам сосок, а на околососковый кружок – ареолу, массируя ее деснами и сцеживая языком. Для трещин и ссадин есть только две причины: неправильное прикладывание (когда ротик малыша сползает, и начинается травмирующее действие на сосок) и частое мытье груди, лишающее ее смазки. Старайтесь не мыть грудь мылом, чтобы не пересушивать нежную кожу сосков, достаточно просто обмывать их чистой водой.
А вот о чем действительно стоит позаботиться:


•    Пока у вас есть время – почитайте литературу о детях вообще и грудном вскармливании в частности. Надо сказать, что литературы о детях сейчас появилось огромное количество, но не всем советам можно следовать. К сожалению, нередко оказывается, что в таких книгах просто-напросто перепечатывается информация годов так 50-60-х, когда считалось, что искусственное вскармливание – это не просто нормально, но еще и отличительный признак «продвинутой» мамы… Или, к примеру, фамилия, которая до сих пор у всех на слуху – доктор Спок; мало кто знает, что сын Спока, воспитанный по его знаменитой системе, не разговаривал со своим отцом до конца его жизни…


•    Обратите внимание на соски: плоская или втянутая их форма может несколько осложнить захват груди малышом. Отличить их легко: при воздействии, например, холода обычный сосок станет выпуклым и вытянется вперед, плоский – не изменит своей формы, а втянутый, соответственно, втянется внутрь ареолы. При такой форме сосков ребенку трудно удерживать грудь во рту, поэтому будьте готовы в первые дни после рождения проявить терпение и настойчивость. Предлагая грудь, в первые дни нужно будет хорошо поддерживать головку малыша. Иногда требуются специальные упражнения для вытягивания сосков (пальцами, шприцем или молокоотсосом) непосредственно перед кормлением. Лучше всего, если вам сразу помогут консультант по грудному вскармливанию или опытная акушерка. И помните, что это проблема временная: обычно не проходит и месяца, как малыш вытягивает сосок. Маме с плоскими или втянутыми сосками очень важно заранее позаботиться, чтобы ребенок не получал ни пустышки, ни бутылочки – иначе кроха быстро поймет, что есть более удобные для сосания предметы, и начнет отказываться от груди. Преодолима и такая ситуация, но труда маме понадобится еще больше.


•     Наконец, незадолго до родов подберите себе удобный и симпатичный «кормительный» бюстгальтер с отстегивающимися чашечками, на широких бретелях и из натуральных материалов. Вполне достаточно купить один: в первые месяц-два после родов в моменты прихода молока грудь может сильно увеличиваться, так что бюстгальтер даже может оказаться мал. В таком случае, придется сделать покупку размером побольше, а прежний отложить, пока лактация не установится. При небольшой груди можно и вовсе обойтись без бюстгальтера, если вы чувствуете себя комфортно. Подумайте об удобной одежде для кормления в роддоме и дома: либо с разрезами впереди, либо на пуговицах или на молнии – очень часто после родов мамы с удивлением обнаруживают, что их обычная ночная и домашняя одежда совсем не приспособлена к тому, чтобы можно было в любой момент легко и элегантно дать ребенку грудь.


Если вас уже сейчас беспокоит сохранение упругости кожи груди, то полезно знать, что форма груди меняется не в процессе кормления, а именно во время беременности: грудь увеличивается – в ней развивается железистая ткань, которая после родов будет вырабатывать молоко, некоторая часть жировой ткани также заменяется на железистую. Обратный процесс тоже должен происходить постепенно – с уменьшением потребности ребенка в молоке железистая ткань опять заменяется жировой, поэтому, вопреки общественным представлениям, после длительного вскармливания грудь может лучше сохранить форму, чем при отсутствии кормления.Большое значение имеет эластичность кожи, которая позволяет груди возвращать форму после того, как она растягивалась. Больше всего это зависит от наследственности. Положительно влияет на эластичность кожи груди контрастный душ и ношение поддерживающего бюстгальтера, некоторым помогает использование специального крема, сохраняющим упругость бюста. Однако с кремом будьте осторожны: после родов есть вероятность, что подобная косметика может сбить малыша с толку своим запахом, а то и вызвать раздражение при соприкосновении кожа к коже.

Акушер-гинеколог  Чуприна ТА
КЗ «ЦПМСД №7»

Як повідомили в головному управлінні ДСНС Миколаївської області, 58-річного чоловіка було госпіталізовано 21 липня у токсико-терапевтичне відділення лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва.  Потерпілий повідомив, що був на рибалці і помітив, що в одну з штанин штанів заповз павук, він струсив його, не помітивши, що ще один залишився.

              На півдні України (Одеська, Миколаївська, Херсонська" області), в Криму, Молдові, на  Кавказі у посушливих місцях степу, пустирях, завалах сміття, каміння, глиняних стінах загоні для худоби, у сухій траві досить розповсюджені павуки виду каракурт, укуси яких для людини та худоби являються отруйними.

Совсем скоро «пища Богов» амброзия зацветет, готовы ли вы к сезону ее цветения? Даже если у вас нет аллергии на это растение, будьте бдительны. Надеемся, что наши советы помогут вам.

     Новое в понимании болезни.

     Наследственная аномалия генов BRCA1 и BRCA2 – неблагоприятный фактор для их носителей. Эти гены регулируют нормальный рост клеток молочной железы и предупреждают опухолевый рост. У носителей аномального гена развитие рака молочной железы возможно в более раннем возрасте. Но, если ген выявлен у одного члена семьи, это не значит, что он будет у всех близких родственников. Риск перенять ген от матери или отца составляет 50%, а для следующего поколения – 25%.

На завершення реалізації проекту "Плануй сім'ю відповідально"  30  червня  2015 року  відбувся  "Круглий стіл", як підсумковий захід, організований МОВ ВБО "Всеукраїнська Мережа ЛЖВ», що  об'єднав медичних та педагогічних працівників,  працівників соціальних служб, державних установ, представників недержавних громадських організацій, що працюють з молоддю та ЗМІ.

bann comin

Меню

Гаряча лінія УОЗ Миколаєва

tel

8(0512) 37-32-28
Черговий по управлінню
охорони здоров'я

8(0512) 50-13-20
Консультації населенню
міста з питань медичної
допомоги надає черговий
лікар-консультант зміни
швидкої медичної допомоги

8(0512) 37-11-63
"Телефон довіри" та
"гаряча лінія" Управління
охорони здоров'я
м. Миколаєва щоденно
(понеділок-п'ятниця)
з 8:30 до 17:00

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Нове на сайті

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com