В

а

ж

л

и

в

о

 
 

Грибы являются продуктом, трудно перевариваемым в кишечнике. Не рекомендуется есть грибы беременным и кормящим женщинам, они противопоказаны детям, причём независимо от способа и времени приготовления, а также пожилым людям.

            Грудне вигодовування – це природне багатство! Ніхто не розуміє істинної цінності природних багатств… поки вони не вичерпані. Це багатство, як і багато інших, знаходиться під загрозою за причин модернізації, урбанізації нашого життя.

     Грудне молоко є найкращою природною їжею для дитини. Його не може замінити жодна найдорожча суміш. Грудне молоко засвоюється ор­ганізмом дитини краще, ніж будь який інший продукт, його склад зміню­ється відповідно до потреб малюка. Грудне молоко - це унікальний про­дукт, який має ідеальні харчові властивості, сприяє формуванню імуніте­ту у дитини, забезпечує гарний інтелектуальний та психоемоційний роз­виток дитини.

7af7d8a260b3a20e9ed4af3a1df5bdc9

За ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я більше ніж в 170 країнах світу з 1 по 7 серпня проводяться заходи в межах Всесвітнього Тижня підтримки грудного вигодовування. Приводом для його запровадження стало прийняття у серпні 1990 року Інночетійської декларації ВООЗ і ЮНІСЕФ, спрямованої на охорону, заохочення та підтримку грудного вигодовування. В Україні тиждень грудного вигодовування проводиться з 2001 року.
ВООЗ та ЮНІСЕФ спільно розробили Глобальну стратегію по вигодовуванню дітей грудного віку, яка має забезпечити покращення харчування немовлят, їх зростання і розвиток, а також зміцнення здоров’я. Все це має сприяти підвищенню рівня виживання дітей грудного та раннього віку. Всесвітня акція «Тижня підтримки грудного вигодовування» була задумана як один із стратегічних методів популяризації та підтримки природного вигодовування дітей, для пожвавлення і відновлення, в умовах втраченої традиції - годувати діток грудьми.

Грудне вигодовування – це природний шлях до здоров’я та гармонійного розвитку дитини. Новонароджений малюк першим інстинктивним рухом тягнеться до материнських грудей, як до джерела життя.

Природа потурбувалась про те, щоб, з’явившись на світ, дитина отримала саме ту їжу, яка краще за все підходить її ще не зрілому організму.

Жіноче молоко є оптимальним харчуванням для новонародженого і немовляти за якісним і кількісним складом основних нутрієнтів і мікрокомпонентів, склад яких динамічно пристосовується до індивідуальних потреб дітей, що змінюється в процесі росту дитини.

Значення жіночого молока визначається так само широким комплексом біологічно активних речовин, що забезпечують повноцінність всіх процесів росту та диференціювання органів і систем (гормони, фактори росту, ферменти тощо).

       Супружескую пару считают бесплодной, если беременность у женщины не наступает в течение года регулярной половой жизни (половые контакты не реже 1 раза в неделю) без использования средств и методов контрацепции. Виды бесплодия

-  первичное бесплодие – отсутствие беременностей до настоящего момента

-  вторичное бесплодие – при наличии беременностей ранее

- абсолютное бесплодие – возможность беременности естественным путем  исключена (при отсутствии матки, яичников),

- относительное бесплодие – когда существует мужской фактор бесплодия.

  Причинами первичного бесплодия считаются инфекции, передаваемые половым путем, аномалии развития матки и маточных труб, а также врожденные и приобретенные нарушения нейроэндокринной регуляции функции репродуктивной системы. К вторичному бесплодию, связанному в основном с трубным и перитонеальным факторами, чаще всего приводят аборты, спаечный процесс, различные гинекологические заболевания.

Причинами женского бесплодия могут быть:

- патология или отсутствие матки и  яичников,

- непроходимость или отсутствие маточных труб,

- гормональные нарушения,

- иммунное бесплодие (связано с присутствием у женщины иммунных реакций  против сперматозоидов (наличие так называемых антиспермальных антител), либо иммунных реакций против эмбриона.

- хромосомные нарушения в яйцеклетках — приводят к появлению нежизне -способных эмбрионов, которые погибают в течение первой недели развития до имплантации. В этом случае женщина не успевает заметить прервавшуюся беременность.

Причиной мужского бесплодия является патология спермы, наличие антиспер мальных антител в сперме.

Бесплодие неясного генеза - когда при всестороннем обследовании обоих партнеров не выявлено никаких причин для бесплодия. Оба партнера по заключе нию здоровы, но беременность не наступает. Эта ситуация довольно распро- странена (около 15 % всех бесплодных пар) и связана с невозможностью определить все патологии репродуктивной системы средствами современной медицины.

Сочетанное бесплодие -  в супружеской паре и мужчина, и женщина имеют проблемы с репродуктивным здоровьем.

Иммунное бесплодие, вызванное наличием у супругов одинаковых аллелей генов главного комплекса гистосовместимости (это ситуация часто обозначается медицинским жаргонизмом «совпадение супругов по HLA-типированию»). При этом виде иммунного бесплодия эмбрион, обладая теми же антигенами, что и клетки матери, не может запустить начальные механизмы толерантности женского организма к имплантирующемуся эмбриону. Как следствие иммунитет матери подавляет имплантацию эмбриона.

Лечение бесплодия

Область медицины, исследующая бесплодие, называется репродуктология, объединяющая в себе соответствующие разделы гинекологии и андрологии. Различают:

- лечение бесплодия

 -преодоление бесплодия.

При лечении бесплодия пациент становится фертильным, то есть может иметь детей. К процедурам лечения бесплодия можно отнести, например, хирургическое восстановление проходимости фаллопиевых труб у женщины, или хирургическое восстановление семявыносящих путей у мужчины

При преодолении бесплодия используют такие медицинские подходы, при которых у супружеской пары появляются дети, но пациенты в дальнейшем остаются бесплодными. Преодоление бесплодия может достигаться путём временного эффекта (например, временное использование гормональных препаратов), либо путём вспомогательных репродуктивных технологий (наиболее эффективной среди которых является искусственное оплодотворение.

 

Виды вспомогательных репродуктивных технологий

·Классическое экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) и перенос эмбриона (ПЭ) - инкубация яйцеклетки и сперматозоида в среде с целью дости -жения оплодотворения и перенос эмбриона в течение 48-72 часов (фаза медлен- ного деления) в полость матки. Этот метод используется с 1978 года и представ- ляет собой вершину развития вспомогательных репродуктивных технологий. Основной целью данного метода является получение здорового потомства у бесплодной супружеской пары. В среднем, вероятность наступления беременности на одну попытку ЭКО составляет 30-35%.

·Искусственная инсеминация спермой мужа (ИИСМ) или спермой донора (ИИСД) - непосредственно в полость матки женщины вводят предварительно обработанную сперму мужчины.

·ИКСИ – инъекция сперматозоида в цитоплазму клетки

·Донорство яйцеклетки и эмбриона

·Суррогатное материнство (вынашивание эмбриона женщиной для последующей передачи ребенка генетическим родителям)

· Криоконсервация ооцитов и эмбрионов - при выполнении программы ЭКО в большинстве случаев получают большое число эмбрионов, не все из которых подвергаются переносу в полость матки. Оставшиеся "неперенесенными" эмбрионы не уничтожаются, на случай если в текущей попытке ЭКО не наступает беременность, или через некоторое время после родов эта семейная пара захочет еще одного ребенка.

·Предимплантационная диагностика наследственных болезней - разработана для выявления эмбрионов с различными генными и хромосомными аномалиями и выполняется в рамках лечения бесплодия методом ЭКО/ИКСИ у супружеских пар, у которых высок риск рождения ребенка с хромосомной патологией.

· Хэтчинг - рассечение блестящей оболочки эмбриона перед имплантацией в матку

· Редукция эмбрионов при многоплодной беременности - это операция по уменьшению количества живых эмбрионов под контролем эхографии при наличии в полости матки 3х и более живых эмбрионов

Донация ооцитов - яйцеклетки здоровой женщины-донора, оплодотворяют спермой мужа бесплодной пациентки или спермой донора и полученные эмбрионы переносят в матку бесплодной женщине.

Врач акушер-гинеколог ЖК №2 Синицына Г.В.

Во время беременности питание для малыша поставляет сам организм, без каких-то особенных усилий с маминой стороны, но с момента родов грудь станет главным органом, соединяющим маму и малыша. Нужно ли готовить ее к предстоящим кормлениям заранее?


С точки зрения консультанта по естественному вскармливанию, некоторая подготовка требуется, но она гораздо меньше той, что могут иной раз насоветовать пока еще неопытной маме. На самом деле, до родов совсем НЕ нужно:


•    «закалять соски». Рекомендации растирать соски махровым полотенцем, носить в бюстгальтере тряпочки, «рассасывать грудь» или использовать любые другие подобные методы, – не имеют никакого смысла. К моменту родов самой природой грудь уже подготовлена к кормлению ребенка. В процессе беременности и после родов кожа сосков выделяет специальную защитную смазку, которая должна защищать ее от травмирования ртом ребенка – но если вы приметесь растирать соски полотенцем, то смазка, разумеется, сотрется, и грудь останется беззащитной, так можно и раздражение кожи заработать. А манипуляции с соском в конце беременности могут спровоцировать выброс гормона окситоцина, который приводит матку «в тонус» и даже способен привести к преждевременным схваткам.


•    стараться смягчить соски специальными кремами – это другая крайность. Никакой крем или масло не заменит собой ту природную смазку, которую грудь вырабатывает сама; производители просто-напросто пытаются сделать деньги, убеждая несведущих женщин, что искусственное лучше естественного. Не беспокойтесь, что малыш повредит грудь, если она «не будет готова»: на самом деле, добывая молоко, ребенок воздействует не на сам сосок, а на околососковый кружок – ареолу, массируя ее деснами и сцеживая языком. Для трещин и ссадин есть только две причины: неправильное прикладывание (когда ротик малыша сползает, и начинается травмирующее действие на сосок) и частое мытье груди, лишающее ее смазки. Старайтесь не мыть грудь мылом, чтобы не пересушивать нежную кожу сосков, достаточно просто обмывать их чистой водой.
А вот о чем действительно стоит позаботиться:


•    Пока у вас есть время – почитайте литературу о детях вообще и грудном вскармливании в частности. Надо сказать, что литературы о детях сейчас появилось огромное количество, но не всем советам можно следовать. К сожалению, нередко оказывается, что в таких книгах просто-напросто перепечатывается информация годов так 50-60-х, когда считалось, что искусственное вскармливание – это не просто нормально, но еще и отличительный признак «продвинутой» мамы… Или, к примеру, фамилия, которая до сих пор у всех на слуху – доктор Спок; мало кто знает, что сын Спока, воспитанный по его знаменитой системе, не разговаривал со своим отцом до конца его жизни…


•    Обратите внимание на соски: плоская или втянутая их форма может несколько осложнить захват груди малышом. Отличить их легко: при воздействии, например, холода обычный сосок станет выпуклым и вытянется вперед, плоский – не изменит своей формы, а втянутый, соответственно, втянется внутрь ареолы. При такой форме сосков ребенку трудно удерживать грудь во рту, поэтому будьте готовы в первые дни после рождения проявить терпение и настойчивость. Предлагая грудь, в первые дни нужно будет хорошо поддерживать головку малыша. Иногда требуются специальные упражнения для вытягивания сосков (пальцами, шприцем или молокоотсосом) непосредственно перед кормлением. Лучше всего, если вам сразу помогут консультант по грудному вскармливанию или опытная акушерка. И помните, что это проблема временная: обычно не проходит и месяца, как малыш вытягивает сосок. Маме с плоскими или втянутыми сосками очень важно заранее позаботиться, чтобы ребенок не получал ни пустышки, ни бутылочки – иначе кроха быстро поймет, что есть более удобные для сосания предметы, и начнет отказываться от груди. Преодолима и такая ситуация, но труда маме понадобится еще больше.


•     Наконец, незадолго до родов подберите себе удобный и симпатичный «кормительный» бюстгальтер с отстегивающимися чашечками, на широких бретелях и из натуральных материалов. Вполне достаточно купить один: в первые месяц-два после родов в моменты прихода молока грудь может сильно увеличиваться, так что бюстгальтер даже может оказаться мал. В таком случае, придется сделать покупку размером побольше, а прежний отложить, пока лактация не установится. При небольшой груди можно и вовсе обойтись без бюстгальтера, если вы чувствуете себя комфортно. Подумайте об удобной одежде для кормления в роддоме и дома: либо с разрезами впереди, либо на пуговицах или на молнии – очень часто после родов мамы с удивлением обнаруживают, что их обычная ночная и домашняя одежда совсем не приспособлена к тому, чтобы можно было в любой момент легко и элегантно дать ребенку грудь.


Если вас уже сейчас беспокоит сохранение упругости кожи груди, то полезно знать, что форма груди меняется не в процессе кормления, а именно во время беременности: грудь увеличивается – в ней развивается железистая ткань, которая после родов будет вырабатывать молоко, некоторая часть жировой ткани также заменяется на железистую. Обратный процесс тоже должен происходить постепенно – с уменьшением потребности ребенка в молоке железистая ткань опять заменяется жировой, поэтому, вопреки общественным представлениям, после длительного вскармливания грудь может лучше сохранить форму, чем при отсутствии кормления.Большое значение имеет эластичность кожи, которая позволяет груди возвращать форму после того, как она растягивалась. Больше всего это зависит от наследственности. Положительно влияет на эластичность кожи груди контрастный душ и ношение поддерживающего бюстгальтера, некоторым помогает использование специального крема, сохраняющим упругость бюста. Однако с кремом будьте осторожны: после родов есть вероятность, что подобная косметика может сбить малыша с толку своим запахом, а то и вызвать раздражение при соприкосновении кожа к коже.

Акушер-гинеколог  Чуприна ТА
КЗ «ЦПМСД №7»

Як повідомили в головному управлінні ДСНС Миколаївської області, 58-річного чоловіка було госпіталізовано 21 липня у токсико-терапевтичне відділення лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва.  Потерпілий повідомив, що був на рибалці і помітив, що в одну з штанин штанів заповз павук, він струсив його, не помітивши, що ще один залишився.

              На півдні України (Одеська, Миколаївська, Херсонська" області), в Криму, Молдові, на  Кавказі у посушливих місцях степу, пустирях, завалах сміття, каміння, глиняних стінах загоні для худоби, у сухій траві досить розповсюджені павуки виду каракурт, укуси яких для людини та худоби являються отруйними.

Совсем скоро «пища Богов» амброзия зацветет, готовы ли вы к сезону ее цветения? Даже если у вас нет аллергии на это растение, будьте бдительны. Надеемся, что наши советы помогут вам.

     Новое в понимании болезни.

     Наследственная аномалия генов BRCA1 и BRCA2 – неблагоприятный фактор для их носителей. Эти гены регулируют нормальный рост клеток молочной железы и предупреждают опухолевый рост. У носителей аномального гена развитие рака молочной железы возможно в более раннем возрасте. Но, если ген выявлен у одного члена семьи, это не значит, что он будет у всех близких родственников. Риск перенять ген от матери или отца составляет 50%, а для следующего поколения – 25%.

На завершення реалізації проекту "Плануй сім'ю відповідально"  30  червня  2015 року  відбувся  "Круглий стіл", як підсумковий захід, організований МОВ ВБО "Всеукраїнська Мережа ЛЖВ», що  об'єднав медичних та педагогічних працівників,  працівників соціальних служб, державних установ, представників недержавних громадських організацій, що працюють з молоддю та ЗМІ.

Дизентерия - инфекционное заболевание, характеризующееся поражением желудочно-кишечного тракта, преимущественно толстой кишки.

Заболевание вызывают бактерии рода Шигелла. При разрушении микробов выделяется токсин, который играет большую роль в развитии болезни и обусловливает ее проявления.

Артериальная гипертония – это болезнь, которая характеризуется стойким повышением уровня артериального давления. Изменения, происходящие в организме во время беременности, предрасполагают к развитию гипертонии и потому у беременных женщин риск развития артериальной гипертонии выше, чем среди общего населения. Артериальная гипертония является фактором риска различных осложнений беременности и занимает второе место в списке причин материнской смертности. В то же время диагностика и лечение артериальной гипертонии у беременных женщин требует особого подхода.

В Украине и во многих других странах мира боль в спине представляет актуальную проблему. Затраты на лечение боли в спине в 3 раза превышают затраты на лечение онкологических пациентов. Около 30% населения в возрасте 20-69 лет страдают периодическими болями в спине, и 84% пациентов переживают болевой эпизод хотя бы раз в жизни.

В условиях ухудшения демографической ситуации в стране, снижении жизненного уровня большей части населения, ухудшение его репродуктивного здоровья, особого внимания заслуживают вопросы планирования семьи. Решение этих вопросов способствует снижению материнской и детской смертности, профилактике заболеваний, передающихся половым путем, сохранению здоровья населения.

По определению ВОЗ, термин «Планирование семьи» предусматривает те виды деятельности, которые имеют целью помочь отдельным лицам и супружеским парам достичь определенных результатов, а именно:

- избежать не желаемой беременности;

- произвести на свет желаемых детей;

З 14 по 20 травня 2015 року, з метою привернення уваги населення до питань збереження репродуктивного здоров’я, активізації пропаганди здорового способу життя та посилення позитивного впливу на вирішення проблем репродуктивного здоров’я жінок, в Україні відзначається Всеукраїнський тиждень планування сім’ї та збереження репродуктивного здоров’я.

20150505 122340За офіційними даними ВООЗ, протягом 2002-2011 рр. у світі зареєстровано 2 220 815 випадків захворювань на холеру. Тільки за останні п’ять років захворюваність на холеру збільшилась у 2 рази.

Кількість країн, в яких реєструвалася холера, у 2002-2011 рр. коливалася від 45 до 58. Більшу частину країн, в яких реєструвалася холера, у 2002-2009 рр. складали країни Африки. У 2010 р. та 2011 р. дещо зросла кількість країн Америки та Азії, які звітували про холеру. Кількість країн Азії, в яких реєструвалася холера, протягом 2002-2011 р. коливалося від 3 до 15; країн Америки, в яких реєструвалася холера, у 2002-2004 рр. складала 4-5; у 2005-2009 рр. знизилася до 2-3 (включаючи щорічні завезені випадки у США та Канаді); а у 2010 р. та 2011 р. зросла до 6 та 9 країн відповідно (за рахунок спалаху у Гаїті та Домініканській республіці та подальшого розповсюдження холери у регіоні).

Миколаївською обласною державною адміністрацією видано розпорядження № 98-р від 08.04.2015 «Про заходи щодо допомоги, реабілітації та адаптації демобілізованих військових – учасників АТО у Миколаївській області».

У департаменті інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Миколаївської облдержадміністрації працює обласний цілодобовий центр, який інформує військовослужбовців та членів їх сімей щодо їх прав та гарантій реалізації за телефонами: 37-42-29 (з 8.00 до 17.00 у робочі дні), 37-40-51 (з 17.00 до 8.00 та у вихідні дні).

По данным ВОЗ, ежегодно в мире от травмы погибает до 3,5 млн человек. В экономически развитых странах травмы занимают третье место в списке причин смерти. У мужчин младше 45 лет и у женщин младше 35 лет травматические повреждения – главная причина смерти, причем 70% случаев – тяжёлые сочетанные травмы. Пострадавшие с политравмой составляют 15-20% общего числа пациентов с механическими повреждениями. Распространенность политравмы подвержена значительным колебаниям и зависит от специфических условий той или иной местности (демографические показатели, особенности производства, преобладание сельского или городского населения и т.д.). Однако в целом мире отмечают тенденцию к увеличению количества пострадавших с множественными повреждениями. Частота политравмы за последнее десятилетие увеличилась на 15%. Летальность при ней составляет 16-60%, а в тяжелых случаях – 80-90%.

Туберкульоз – це інфекційне захворювання, збудником якого є бактерія Коха або мікобактерія туберкульозу. Заразитися цим захворюванням можна при розмові, кашлі, чиханні хворої людини; під час використання спільного посуду із хворою на туберкульоз людиною; під час вживання у їжу не кип'яченого та не стерилізованого молока, молочних та м'ясних продуктів від хворих на туберкульоз тварин.

bann comin

Меню

Гаряча лінія УОЗ Миколаєва

tel

8(0512) 37-32-28
Черговий по УОЗ

8(0512) 50-13-02
Консультації населенню міста з питань медичної допомоги надає старший черговий лікар зміни швидкої медичної допомоги

8(0512) 37-11-63
Телефон довіри УОЗ м. Миколаєва
щоденно (понеділок-п'ятниця) з 8:30-17:00

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Нове на сайті

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com