В

а

ж

л

и

в

о

 
 

В сьому світі увага до проблеми цукрового діабету зумовлена стрімким зростанням кількості випадків цієї хвороби, а також ускладненнями, що впливають на якість життя пацієнтів.

З метою привернення уваги громадськості до проблем людей хворих на цукровий діабет та підвищення якості і ефективності лікувально-профілактичного обслуговування таких хворих, міська громадська організація «Діабет і життя» запрошує усіх бажаючих прийняти участь у проведенні Дня діабету, що відбудеться 14 листопада 2015 року у приміщенні Миколаївського  міського Дому Вчителя за адресою: пр.Леніна, 166. Початок роботи з 9-00.

 Під час проведення Дня діабету буде надана інформація про лікування, цілі ефективного контролю діабету, правила проведення самоконтролю та харчування при діабеті, сучасні лікувальні препарати, медичне обладнання тощо.

 Миколаївська міська громадська

організація «Діабет і життя»

Рак молочной железы — это заболевание, которое характеризуется развитием злокачественной опухоли в одной или обеих молочных железах.

В настоящее время точные причины развития рака груди окончательно не изучены. Предполагается, что риск развития злокачественной опухоли молочной железы значительно повышается под влиянием некоторых факторов. К ним относят:

Рак наружных половых органов (рак вульвы) относится к редким злокачественным опухолям женских половых органов. Как правило, данное заболевание развивается у женщин после 60 лет. Несмотря на то, что диагностировать развитие рака наружных органов довольно просто визуально, очень многие пациентки обращаются за медицинской помощью, когда заболевание переходит в позднюю стадию. 

Поліомієліт - це інфекційне захворювання, яке викликається вірусом. Існує вірус поліомієліту 1, 2 і 3 типу. Передається фекально-оральним шляхом (через заражену воду, харчові продукти, іграшки, предмети побуту) і можливий повітряно-краплинний шлях зараження (як при грипі). Вірус є стійким в зовнішньому середовищі.

Каждый год в мире диагностируется более полумиллиона случаев заболевания раком молочной железы. Наиболее высока заболеваемость этой формой рака в развитых странах Европы и США. В Украине рак молочной железы просто занимает І место в структуре онкологической заболеваемости и смертности женщин, каждый день в Украине умирает  1 женщина от рака молочной железы. К сожалению, большой процент выявляется в запущенной стадии.

20 октября - Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы

Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы учрежден в 2005 году Указом Президента Леонида Кучмы "с целью активизации деятельности по предотвращению возникновения и распространения заболеваний раком молочной железы, привлечения внимания общества к этой проблеме".
Около десяти лет назад рак груди вышел на первое место среди всех онкологических заболеваний у женщин и с тех пор удерживает печальное лидерство. По данным Американского общества рака, ежегодно в мире у 1,3 млн. женщин диагностируется это грозное заболевание

Рак моло́чной железы́ — это злокачественная опухоль железистой ткани молочной железы.

Рак молочной железы на ранних стадиях (1-й и 2-й) протекает бессимптомно и не причиняет боли. Могут иметь место очень болезненные месячные, боли в молочных железах при мастопатии. Обычно рак молочной железы обнаруживают до явного появления непосредственных симптомов опухоли — либо на маммографии, либо женщина чувствует появление уплотнения в груди. Любое новообразование необходимо обследовать для выявления раковых клеток.

01Про алкогольну, наркотичну залежність часто пишуть практично всі засоби масової інформації. А ось про комп’ютерну згадують набагато рідше. Але вона існує. Особливо серед підлітків, які проводять майже весь свій вільний час у віртуальному світі, нехтуючи навчанням, друзями, здоров’ям. Можна стверджувати, що наприкінці XX - го  на початку XXI ст. виникла і поширилася нова форма залежності — комп’ютерна.

Звідусіль чуємо:  дітей та підлітків поглинула комп‘ютерна залежність!

ПРИНЦИПИ ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРИХ З АНЕМІЯМИ

Анемія — це патологічний стан, що характеризується зменшен­ням кількості еритроцитів і (або) вмісту гемоглобіну в одиниці об'є­му крові.

Клінічні прояви анемій залежать від п'яти основних факторів:

• ступеня зниження кісневотранспортної функції крові;

• ступеня зміни загального об'єму крові;

• часу, за який розвиваються ці два фактори;

• проявів основного захворювання, що призводить до розвит­ку анемії;

• здатності серцево-судинної і дихальної систем компенсува­ти анемію.

Вирішальним фактором у розвитку симптомів анемії є зміна активності тканинних ферментів, а не величини гемоглобіну.

Різноманітні клініко-гематологічні прояви анемій можна розді­лити на дві основні групи:

• симптоми, виникнення яких пов'язано з гіпоксією (так званні неспецифічні симптоми);

• симптоми, характерні тільки для певного виду анемії.

 

Актуальность проблемы

Успехи в борьбе с инфекционными болезнями, достигнутые в середине XX ст., породили иллюзию скорой их ликвидации. Однако в последующие десятилетия было опровергнуто это заблуждение, и показа­но, что инфекционные болезни по-прежнему наносят огромный экономиче­ский ущерб обществу, не только не уступая свои позиции, а, наоборот, перейдя в на­ступление. Во всех странах мира, неза­висимо от уровня экономического разви­тия, отмечен рост заболеваемости инфек­ционными болезнями, регистрируют эпидемии. Конец XX — начало XXI ст. ха­рактеризуются появлением ряда новых для человека возбудителей вирусных инфек­ционных болезней, в частности вирусов птичьего гриппа A (H5N1) (1997), A (H9N2) (1999), A(H7N7) (2003), A (H7N3) (2004), A (H7N9), A (H10N8) (2013), вируса панде­мического гриппа А(Н1N1) pdm09 (2009), коронавирусов — возбудителей тяжелого острого респираторного синдрома (severe acute respiratory syndrome — SARS) (2002) и ближневосточного респираторного синд­рома (Middle East respiratory syndrome — MERS)(2012) и др..

Указом Президента Украины № 42/2005 от 17 января 2005 года введено ежегодное проведение 20 октября Всеукраинского дня борьбы с заболеванием раком молочной железы.

Гормональний (статевої) криз

Гормональний криз спостерігають у 2/3 новонароджених. Ці зміни обумовлені переходом естрогенів відвагітної до плоду в останні місяці вагітності.

001За оцінкою Об’єднаної програми ООН з ВІЛ / СНІД (ЮНЕЙДС) та Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ)  -  пандемія ВІЛ - інфекції є однією з найбільш згубних в історії людства.                                                                                                           

Ацетонемический синдром (АС) – комплекс симптомов, обусловленный повышенным содержанием в крови кетоновых тел: ацетона, ацетоуксусной и β-оксимасляной кислот – продуктов неполного окисления жирных кислот, которое происходит при некоторых сдвигах обмена веществ.

 Что такое колика?

Кишечная колика – это не что иное, как скопление газов в кишечнике, вследствие чего создается давление на стенки органов и человек испытывает боль. Колики у новорожденных – обыденное явление. Согласно медицинской статистике, примерно у 70% новорожденных отмечаются колики, а у всех остальных это нарушение бывает хотя бы изредка.

При кишечных коликах у малыша болит животик, отчего ребенок сильно беспокоится, ворочает ножками, плачет и плохо спит. Иной раз боли могут быть настолько выраженными, что ребенка очень трудно уложить в кроватку.

            Законом України від 28.12.14 №76 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» передбачено, що з 01.липня 2015 року окремим категоріям громадян пільги надаватимуться за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу. Зміни, зокрема, стосуються таких видів пільг, як безоплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, виробів медичного призначення, зубопротезування, тощо.

Болезнь Альцгеймера – нейродегенеративное заболевание

21 сентября

Ежегодно 21 сентября во всём мире отмечается Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера (World Alzheimer's Day). Он был учрежден в 1994 году по инициативе организаций, занимающихся исследованиями этого заболевания и поиском способов замедлить его развитие. 

01У місті Миколаєві та області, як і в цілому по Україні, гостро стоїть проблема збереження життя і здоров‘я молодого покоління.

Підлітковий вік – це критичний період біологічної і психологічної перебудови. Під час переходу від дитинства до дорослого віку підлітки експериментують, беручи на себе дорослі функції, взаємовідносини та обов‘язки. Таке експериментування, зазвичай, пов‘язане з підвищеним  ризиком та прийняттям такого ризику. Поведінка підлітків та молоді обумовлена їх ставленням  до навколишніх подій і характеризується стремлінням якнайшвидше вступити в доросле життя, перші спроби  з алкоголем, наркотиками, палінням, раннім початком статевих відносин, а потім -  проблема небажаної вагітності у 13-15 років, величезний ризик ВІЛ-інфікування.

Грибы являются продуктом, трудно перевариваемым в кишечнике. Не рекомендуется есть грибы беременным и кормящим женщинам, они противопоказаны детям, причём независимо от способа и времени приготовления, а также пожилым людям.

bann comin

Меню

Гаряча лінія УОЗ Миколаєва

tel

8(0512) 37-32-28
Черговий по УОЗ

8(0512) 50-13-02
Консультації населенню міста з питань медичної допомоги надає старший черговий лікар зміни швидкої медичної допомоги

8(0512) 37-11-63
Телефон довіри УОЗ м. Миколаєва
щоденно (понеділок-п'ятниця) з 8:30-17:00

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Нове на сайті

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com