В

а

ж

л

и

в

о

 
 

      Причины сердечно – сосудистой системы заболеваний, как правило, всем хорошо известны. Лишний вес, малоподвижный образ жизни, вредные привычки, неправильное питание, стрессы – вот основные причины.
Заболевания сердечно – сосудистой системы могут быть врожденными, их можно получить в качестве осложнения после перенесенной тяжелой болезни Однако не менее важна профилактика сердечно – сосудистой системы . О ней мы с вами и поговорим сегодня.

Пройдите профилактическое обследование!

      Наличие сердечно – сосудистой системы заболевания определить самостоятельно совсем не трудно. Прислушайтесь к своему организму. Если вы наблюдаете отдышку, периодически ощущаете боль в сердце, если появилась слабость, вялость, апатия. Если часто случаются приступы плохого настроения и раздражительности. Если иногда сердце бьется неровно - не ждите осложнений и запишитесь на прием к врачу.

      Не забывайте, что регулярное профилактическое обследование состояния сердечной мышцы и сосудов необходимо! Оно должно стать такой же нормой, как посещение стоматолога. Особенно это касается тех, кто находится в группе риска.

Мы живем в обществе, неотъемлемой реальностью которой стала эпидемия ВИЧ-инфекции. Для этого заболевания нет границ, расовых, возрастных, половых и иных различий. Болеют богатые и бедные, женщины и мужчины, белые и черные, люди различных вероисповеданий. Мы не можем игнорировать проблему ВИЧ/СПИДа и считать, что  она нас не касается. Каждому нужно знать, что это за болезнь, как она передается, как сделать безопасной жизнь в мире, где есть  ВИЧ.

 

Магнитно – резонансна томографія – сучасний безпечний (без іонізуючих випромінювань) неінвазивний діагностичний метод, що забезпечує візуалізацію глибоко розташованих біологічних тканин, широко використовується у медичній практиці зокрема неврологами та нейрохірургами. МРТ забезпечує точне зображення всіх тканин організму, особливо м'яких тканин, хрящів, міжхребетних дисків, мозку. Структури з низьким змістом води (кістки, легені, кишківник) не піддаються томографії через низьку якість зображення.

Магнитно – резонансна томографія – сучасний безпечний (без іонізуючих випромінювань) неінвазивний діагностичний метод, що забезпечує візуалізацію глибоко розташованих біологічних тканин, широко використовується у медичній практиці зокрема неврологами та нейрохірургами. МРТ забезпечує точне зображення всіх тканин організму, особливо м'яких тканин, хрящів, міжхребетних дисків, мозку. Структури з низьким змістом води (кістки, легені, кишківник) не піддаються томографії через низьку якість зображення.

            В міський лікарні №4 працює томограф Philips Intera 1.5 закритого типу (тунельний), який  являє собою  трубоподібну  камеру  з  магнітним полем. Діаметр камери становить 60 см, довжина – 1,6 – 2, м. У камеру заходить спеціальний стіл, на якому лежить пацієнт, що проходить обстеження. Тривалість обстеження від 20 до 60 хвилин. Однак обстеження на МРТ апараті тунельного типу не підходить для певної категорії пацієнтів..

            Магніти закритого типу мають обмеження по вазі, це обумовлене конструктивними особливостями стола томографа, на який укладається пацієнт для переміщення в камеру магніту. Для МР – томографа Philips Intera 1.5 таким обмеженням є вага до 105 кг. Крім того, велике значення має не тільки вага пацієнта, але і його об’єм, що прямо пов’язано з діаметром магніту (60 см). Іноді пацієнтам невисоким на зріст із вагою менше 105 кг не вдається провести дослідження через об’єми, що перевищують діаметр тунелю (тобто найбільший об’єм у плечовому поясі чи на рівні черевної порожнини не повинна перевищувати 110 cм).

             Згідно локальних протоколів І рівня надання медичної допомоги МРТ – обстеження не входить в обов’язкові дослідження, тому сімейний лікар повинен направити пацієнта до лікаря – спеціаліста ІІ рівня надання спеціалізованої медичної допомоги для вирішення питання доцільності та об’ємів МРТ – обстеження. Дослідження призначають за чіткими показаннями у випадку диференціального діагнозу або не інформативності попередніх досліджень.

 

При направленні на МРТ - обстеження лікар перш за все повинен:

 

 1. Брати до уваги

1.1.Протипоказання:

- металеві предмети в тілі (існує небезпека їх зсуву під впливом магнітного поля, може привести   

  до ушкодження прилеглих судин і структур);

- наявність електронних приладів (інсулінові помпи, кардіостимулятори ШВР і інші штучні

  серцеві клапани, імпланти середнього вуха);

- гемопластична анемія ( при контрастуванні);

- вагітність (особливо до 12 тижнів, тому що недостатня кількість доказів відсутності

  тератогенного ефекту магнітного поля), лише за життєвими показниками;

- внутрічерепні аневризми, клепіровані феромагнітним матеріалом;

- металеві незнімні протези, кліпси, осколки в не сканованих органах;

- татуювання з включенням металевих речовин;

- реанімаційні хворі з необхідністю постійного контролю життєво важливих показників;

- пацієнти із сильними болями, що не дозволяють довго не рухатися;

- клаустрофобія;

- неадекватна поведінка, збудженість, а також діти до 5 років потребують  анестезіологічне

  забезпечення.

1.2.Обмеження:

- вага пацієнта не більше 105 кг та (або) об’єм у плечовому поясі чи на рівні черевної порожнини не більше 110 cм.

 

 1. Лікар повинен оформити направлення певним чином, а саме чітко розбірливим почерком вказати діагноз хворого, ділянку обстеження (з контрастуванням чи без), підпис та особиста печатка лікаря, штамп лікувального закладу.

 

       Заступник  головного лікаря

       з  поліклінічній  роботи                                                                                       Петриченко С.Р.

Любое отношение между членами семьи, кроме заботы и уважения, подпадают под категорию насилия. Не только физическое рукоприкладство можно считать насилием. Душевные раны от равнодушного отношения или чрезмерной суровости, не менее опасны.

Традиційно 1 грудня увесь світ відзначає День боротьби зі СНІДом в ім’я соціальної терпимості та розширення обміну інформацією про пандемію, що швидкими темпами розповсюджується по усіх регіонах земної кулі. Саме такі спільні дії служать справі зміцнення організованих зусиль по боротьбі з ВІЛ/СНІДом.
Проблема поширення ВІЛ-інфекції впродовж майже 30 років усе ще залишається актуальною для світової співдружності. Сьогодні масштаби поширення вірусу імунодефіциту людини набули глобального характеру і постають реальною загрозою соціально-економічному розвитку більшості країн світу. В усьому світі цього дня говорять про СНІД, про те, яку загрозу існуванню людства несе глобальна епідемія. Можна згадувати і оплакувати тих, хто вже помер або смертельно хворий, можна говорити про масштаби трагедії і про те, що ця чума ХХ, а зараз вже і ХХI століття, загрожує існуванню людства.

 

ВИЧ и СПИД в чем же отличия? Для начала расшифруем эти понятия: ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека, а СПИД – это синдром приобретенного иммунодефицита. 

Люди и даже представители средств массовой информации очень часто путают ВИЧ со СПИДом или используют эти понятия как синонимы. СПИД- это поздняя стадия ВИЧ-инфекции которая не всегда развивается у ВИЧ-положительных людей. ВИЧ — это вирус, который вызывает СПИД, но в большинстве случаев правильное лечение и регулярное медицинское наблюдение позволяют предотвратить ослабление иммунной системы и развитие СПИДа.

Инфаркт миокарда - это тяжелое заболевание, характеризующееся гибелью части сократительных клеток миокарда с последующим замещением погибших (некротизированных) клеток грубой соединительной тканью (т.е. формированием постинфарктного рубца).

 

Клиническая картина инфаркта миокарда

 

Самым характерным симптомом инфаркта миокарда является боль. Боли в типичных случаях локализуются в левой части грудной клетки, за грудиной, иногда в верхней части живота или под лопаткой.

Классическим случаем считается сильная загрудинная боль, длительностью более 30 минут, не снимающаяся нитроглицерином.

Иногда вместо болей появляется чувство жжения, умеренного давления, сжатия за грудиной, в грудной клетке.

Часто боли протекают волнообразно, длительно, то несколько ослабевая, даже прекращаясь, то снова усиливаясь.

Часто боли не имеют четких границ и носят разлитой, распространенный характер.

Считается, что боли при инфаркте не должны быть связаны с актом дыхания.

Однако это бывает не всегда и, зачастую приводит к запоздалой диагностике инфаркта миокарда, так как врачи не ассоциируют эти боли с сердечной патологией. Это тем более огорчительно, что подобная симптоматика бывает, как правило, при обширных и глубоких инфарктах миокарда и объясняется возникающим реактивным раздражением плевры.

Помимо болевого синдрома для инфаркта миокарда характерны и другие признаки, такие как снижение АД (в ряде случаев инфаркт миокарда может протекать при повышенном давлении, особенно у гипертоников относительно молодого возраста, но это встречается реже, и в этом случае падение АД происходит отсроченно, через несколько часов и даже дней).

Снижение АД зависит от падения сократительной способности сердца, когда участки миокарда, попавшие в инфарктную зону, теряют свою способность к сокращению и перестают работать. Отсюда понятно, что чем больше зона инфаркта, тем выраженное будет падение сократимости сердца и тем значительнее будет снижение АД.

Такое грозное осложнение инфаркта миокарда, как кардиогенный шок развивается только при очень больших и глубоких инфарктах, когда из сокращения выключается до 40% и более рабочего миокарда. Чем ниже уровень АД у больного с инфарктом миокарда, тем серьезнее прогноз заболевания.

Одновременно с падением АД может развиваться и учащение ритма, тахикардия.

Тахикардия возникает не всегда, и не всегда это неблагоприятный признак, но, все же, опасность аритмий у больного без учащения ритма заметно выше, чем у того, у кого развивается умеренная тахикардия.

Часто у больных развиваются и вегетативные нарушения: мышечная дрожь, тошнота, рвота, нарушениями мочеиспускания, холодный пот, одышка.

Больные испытывают страх смерти, выраженное беспокойство, тревогу, иногда развиваются даже психические нарушения. Эти изменения могут зависеть от размеров пораженного очага (вследствие адекватной размеру некроза гиперкатехоламинемии, т. е. увеличение выброса в кровь гормонов - адреналина и других) или, реже, не носить прямой корреляции с размерами некроза.

 

Необходимо тщательно и добросовестно работать с пациентами, чтобы сформировать у них нормальное, адекватное отношение к своему здоровью (и к своей болезни), настроить их на выздоровление, сформировать у них позитивную позицию, не допускать того, чтобы такие больные больше доверяли недобросовестным "целителям", чем кардиологам, подобные заболевания накладывают крайне высокую ответственность на лечащего врача и неграмотное, безответственное лечение здесь недопустимо.

 

Диагностика

 

Жалобы.

Неприятные ощущения в груди, в области шеи или нижней челюсти (тяжесть, жжение, давление) длительностью 30 мин и более. Атипичные проявления (слабость, одышка, сердечная недостаточность) чаще встречаются в пожилом возрасте и при сахарном диабете. У 20% инфаркт миокарда протекает бессимптомно.

Электрокардиография.

Поначалу единственным признаком могут быть высокие остроконечные зубцы T. Электрокардиограмму следует повторять через 20—30 мин. Для решения вопроса о тромболизисе оценивают сегмент ST. Подъем сегмента ST на 1мм в двух и более смежных отведениях (например, II, III, aVF) подтверждает диагноз. Следует помнить, что при гипертрофии левого желудочка, синдроме Вольфа—Паркинсона—Уайта (WPW) и перикардите бывает «псевдоинфарктная кривая». При блокаде левой ножки пучка Гиса и типичных симптомах инфаркта миокарда тактика — как при инфаркте миокарда. Если подъема ST нет или если ЭКГ интерпретация затруднена, используют задние грудные отведения. Иногда только таким образом удается распознать задний инфаркт миокарда, возникающий вследствие окклюзии огибающей артерии. Если ЭКГ сниматеся во время "электрокардиостимуляции" (ЭКС), стимулятор временно перепрограммируют на меньшую частоту. Это позволяет оценить ЭКГ на фоне собственного ритма.

Ферменты.

Активность MB-фракции "креатинфосфокиназа" (КФК) обычно повышается через 8—10 ч от начала инфаркта миокарда и возвращается к норме через 48 ч. Определение активности проводят каждые 6—8ч. Для исключения инфаркта миокарда необходимо по меньшей мере три отрицательных результата. Лечение начинают, не дожидаясь повышения активности КФК. Наиболее информативным при ИМ является "Тропонин" (Тп). Активность 1-го изофермента "лактатдегидрогеназа" (ЛДГ) становится выше на 3-и, — 5-е сутки ИМ. Активность ЛДГ определяют ежедневно в течение 3 сут, если больной поступает через 24ч после появления симптомов инфаркта миокарда. Если активность ЛДГ достигает пограничных значений или если больной поступает через 3 сут и более после появления симптомов, показана сцинтиграфия миокарда с 99m Tc-пирофосфатом.

 

Эхокардиография" (Эхо-КГ)

Проводят при затяжном болевом синдроме и отсутствии типичных изменений ЭКГ. Нарушения локальной сократимости указывают на ишемию или инфаркт миокарда (перенесенный или острый). Истончение стенки левого желудочка указывает на перенесенный инфаркт миокарда. При хорошей визуализации (когда виден весь эндокард) нормальная сократимость левого желудочка почти исключает инфаркт миокарда.

Экстренная коронарная ангиография

Проводится при наличии факторов риска ИБС и затяжном болевом синдроме, когда изменения ЭКГ не дают полной уверенности в диагнозе (депрессия сегмента ST, инверсия зубца T).

 

Нарушения локальной сократимости левого желудочка (по данным вентрикулографии) и тромботическая окклюзия коронарной артерии подтверждают диагноз инфаркта миокарда.

Для восстановления перфузии можно быстро провести баллонную коронарную ангиопластику.

В конце первых - начале вторых суток начинает повышаться температура тела. Это связано с резорбцией (т.е. всасыванием в кровь) некротических масс. Попадая в кровь, эти некротические массы разносятся по организму, вызывая своеобразное отравление организма, его интоксикацию. Поэтому появление температурной реакции после тяжелого болевого приступа имеет большое диагностическое значение, особенно при дифференциальной диагностике с тяжелым приступом стенокардии.

Температура тела достигает максимальных величин на 2-4-е сутки, обычно не превышает 38-39 °С и при неосложненном течении нормализуется во второй половине первой недели, иногда к концу ее.

В это же время в периферической крови выявляется лейкоцитоз с нейтрофильным сдвигом влево. Лейкоцитоз в большей степени, чем температура, отражает размеры некротического очага, однако абсолютной зависимости между этими показателями не существует.

 

Прогноз

 

Около 15—20% больных инфарктом миокарда погибают на догоспитальном этапе, еще 15% — в больнице. Общая летальность при инфаркте миокарда — 30—35% (в США — 140 человек в день). Большая часть больничной летальности приходится на первые двое суток, поэтому основные лечебные мероприятия проводят именно в этот период. Контролируемые испытания показали, что восстановление перфузии в течение первых 4—6ч инфаркта миокарда способствует ограничению его размеров, улучшению локальной и общей сократимости левого желудочка, снижению частоты больничных осложнений (сердечной недостаточности, ТЭЛА, аритмий) и летальности. Восстановление перфузии в течение первых 1—2ч инфаркта миокарда особенно благоприятно. Позднее восстановление перфузии также сопровождается увеличением выживаемости, что связывают с улучшением заживления миокарда и уменьшением частоты аритмий (но не ограничением размеров инфаркта).

Первая помощь

 • При подозрении на инфаркт миокарда больного сначала усаживают и успокаивают. Рекомендуется положение сидя, желательно на кресле со спинкой, или полулёжа с согнутыми коленями. Тугую мешающую одежду расстёгивают, ослабляют галстук
 • Если больному выписано лекарство от боли в груди, такое как нитроглицерин, и это лекарство под рукой, то больному дают это лекарство
  • Если в течение 3 минут после сидения в покое или после принятия нитроглицерина боль не проходит, без промедления вызывают карету скорой помощи. Оказывающим первую помощь нельзя поддаваться на уговоры больного о том, что всё сейчас пройдёт. Если скорая помощь не сможет прибыть быстро, пациента везут в больницу на попутной машине. При этом в машине желательно находиться двум здоровым людям, чтобы один вёл машину, а другой следил за состоянием больного
  • Если под рукой оказался аспирин, и у больного нет на аспирин известной ему аллергии, то ему дают разжевать 300 мг аспирина. Если больной постоянно принимает аспирин, принятую этим днём дозу дополняют до 300 мг. Важно разжевать таблетки, иначе аспирин не подействует достаточно быстро
  • В случае остановки сердца (потеря сознания, отсутствующее или агональное дыхание) немедленно начинают сердечно-лёгочную реанимацию. Её применение многократно увеличивает шансы больного на выживание. Ещё больше увеличивает выживаемость применение портативных дефибрилляторов: будучи в общественном месте (кафе, аэропорт, и т. д.), оказывающим первую помощь необходимо осведомиться у персонала о наличии у них или поблизости дефибриллятора. Определение отсутствия пульса больше не является необходимым условием для начала реанимации, достаточно потери сознания и отсутствия ритмичного дыхания.

Профилактика

 • Антитромботическая терапия аспирином и/или клопидогрелом снижает риск рецидива инфаркта миокарда. Применение клопидогрела и аспирина снижает риск сердчечно-сосудистых событий, но в то же время повышает риск развития кровотечений.
 • Бета-блокаторы могут применяться для профилактики инфаркта миокарда у людей, перенёсших инфаркт миокарда в прошлом. Из всех бета-блокаторов бисопролол, метопролола сукцинат и карведилол улучшают прогноз у людей со сниженной фракцией выброса левого желудочка ниже 40 %. Бета-блокаторы после перенесённого инфаркта миокарда снижают смертность и заболеваемость.
 • Терапия статинами после инфаркта миокарда снижает смертность.
 • Применение полиненасыщенных длинноцепочечных омега-3 жирных кислот (докозагексаеновой и эйкозапентаеновой) в больших дозах также улучшает прогноз после перенесённого инфаркта миокарда.
 • Применение нефракционированного гепарина внутривенно или низкомолекулярного гепарина подкожно у лиц с первичной нестабильной стенокардией снижает риск инфаркта миокарда.
 • Ингибиторы АПФ также применяют для профилактики инфаркта миокарда у людей со сниженной фракцией выброса левого желудочка ниже 40 %.

Прогноз при инфаркте всегда серьезный и зависит от объема пораженного миокарда, локализации некротического очага (например, при вовлечении в зону повреждения проводящей системы сердца прогноз ухудшается), возраста пациента, сопутствующих заболеваний, своевременности лечения, наличия осложнений и др. Высок процент остаточных явлений и возникновения инвалидности.

После прохождения острого периода пациентам показана реабилитация с постепенным повышением уровня нагрузок. В дальнейшем необходимо врачебное наблюдение, профилактический прием антиангинальных препаратов.

Профилактикой инфаркта служит отказ от вредных привычек, борьба с избыточным весом, рациональный режим питания, труда и отдыха, своевременное лечение при появлении стенокардитических болей.

 

Завідувач сімейної амбулаторії №5

«ЦПМСД №4»                                                                                          Левшин Ю.М.

 

       Здоровье – это еще не все, но все остальное без здоровья – ничто. Мы все знаем эту истину. Лучшие умы человечества бились над загадкой вечной молодости и увеличения продолжительности жизни. По этому показателю судят о благополучии страны. Несмотря на все достижения в медицине сердечно-сосудистые заболевания были и остаются основной причиной инвалидности и преждевременной смерти во всем мире. По оценкам ВОЗ ежегодные потери от этих заболеваний достигают более 17 млн. чел., что составляет 30%. Из них – 7,3 млн. умирают от ишемической болезни сердца и 6,2 млн. в результате церебро-васкулярной патологии, инсультов. Лидирующую позицию данная патология занимает и в Украине, обуславливая почти 2/3 всех случаев смерти. И этот показатель остается одним из самых высоких среди стран Европы. Мы на 2 месте по смертности после ЮАР. А по показателям рождаемость Украина занимает 202 место среди 234 стран мира. Ежегодно в Украине диагностируют около 50 тыс. случаев инфаркта миокарда, из них лишь 42% пациентов своевременно получают эффективную медицинскую помощь. Случаев мозгового инсульта еще больше – 111 тыс. в год, это заболевание заканчивается летально примерно у 50 тыс. граждан и еще у 20 тыс. – является причиной инвалидности. Эксперты утверждают, что смерть от инсульта или инвалидность угрожают каждому пятому жителю Украины. Сейчас отмечается тревожная тенденция к «омоложению» атеросклероза, ИБС, инсультов, росту сахарного диабета.

         По данным исследований США за последнее десятилетие эти цифры выросли в 2 раза среди людей моложе 50 лет. Главными причинами роста «болезней цивилизации» являются: ухудшающаяся экология, рост вредных привычек, злоупотребление алкоголя, гиподинамика, наркомания, изменение питания в сторону повышения калоража за счет трансжиров, рафинированных углеводов, уменьшения полноценного белка и витаминов, увеличение пищевых добавок и фальсификатов, антибиотиков, гормонов роста в продуктах питания, что ведет к ожирению, диабету, гипертонии, онкологии. Изменился спектр волновых воздействий «мобилки», компьютера, «WI - FI», СВЧ-печки, стиральные машинки, холодильники, фены. Увеличилась продолжительность искусственного светового дня, ускорился ритм жизни. Изменяется спектр микроорганизмов – уменьшается число заболеваний вызванных бактериями, при увеличении количества вирусных и внутриклеточных возбудителей – все эти факторы в совокупности воздействия на организм вызывают развитие хронического системного воспаления низкой интенсивности, эндотемеальную дисфункцию, инсулинорезистентность и как следствие – «болезни цивилизации». Воздействуя на факторы риска, мы можем на 50% снизить сердечно-сосудистые заболевания, диабет. Мы состоим из того, что мы едим и о чем мы думаем. Учитесь мыслить позитивно, контролируйте свои эмоции, чаше улыбайтесь, занимайтесь любимым хобби, обнимайтесь чаще с близкими – это повышает иммунитет. Будьте благодарными, творите добро и вашему сердцу будет легче. Ведь еще Платон говорил: «заботясь о счастье других, мы строим свое собственное». Опекайте кого-либо, Швейцарские врачи доказали, что у владельцев собак и кошек состояние сердечно-сосудистой системы лучше, чем у других.  Откажитесь от курения, исследования врачей Великобритании показали, что уже спустя 6 месяцев после отказа от вредной привычки риск сердечно-сосудистой катастрофы снижается на 30%, а в течении первых 3-х лет на 60%  те, кто бросил курить в возрасте от 35 до 45 лет имеют шанс на такую же продолжительность жизни, что и люди без этой вредной привычки. Особенно опасно «пассивное» курение – позаботьтесь о своих детях и близких. Откажитесь от злоупотребления алкоголя, его суррогатами, т.к. это на 105% повышает смертность от сердечно-сосудистых расстройств. Хотя отмечено, что малые дозы сухого вина 150мл в сутки обладают кардиопротективным действием. Откажитесь от употребления наркотиков, психостимуляторов. Уменьшение массы тела и повышение физических нагрузок даже без медикаментов способно снижать холестерин, артериальное давление и уровень сахара в крови. «Движение - это жизнь», быстрая ходьба 3км в день или зарядка 30-40 минут, и вы получаете интенсивную «мышечную радость» - гормоны эндорфины в своем собственном организме, которые в несколько раз сильнее героина, поэтому движение – это и борьба с депрессией. Начинайте утро в постели с 5-и минутного потягивания, растяжек в суставах и мелко «потрусите» кистями и стопами подняв их вверх 1-2 минуты. Получив вибрационный массаж вы снимаете утреннюю скованность и легко  вспорхнете с кровати навстречу новому дню. Питайтесь правильно. Во множестве клинических исследований и наблюдений подтверждена эффективность низкокалорийного рациона богатого овощами, фруктами, рыбой, злаками, орехами и чесноком в профилактике сердечно-сосудистых катастроф. Количество соли ограничивается, сахар и конфеты лучше исключить, заменив их медом и сухофруктами, откажитесь от консервов и полуфабрикатов. При  покупке продуктов – смотрите состав и выбирайте то, что существует в природе, например мясо, а не колбасу, овсяную крупу, а не готовые каши в упаковке и т.д. «Чем проще еда – тем дольше жизнь» - гласит народная мудрость. Фрукты и овощи лучше употреблять по сезону или квашеные, но не маринованные. Контролируйте уровень артериального давления, холестерина, сахара крови и веса – при их нарушении принимайте медикаменты назначенные вашим семейным врачом. И будьте здоровы не только в год сердца – 2016 «Не живите уныло – не жалейте, что было, не гадайте, что будет – берегите, что есть! Живите с удовольствием!».        

 

 

 

Семейный врач

КУ «ЦПМСП №7»                                                                              Красовская Н.Н.

Особиста відповідальність кожного збереже здоров‘я всіх

До Міжнародного дня відмови від куріння

Більшості відомо: куріння небезпечне для життя. Досить прочитати попередження на пачці сигарет, щоб у цьому переконатися, проте, мільйони людей у ​​всьому світі вперто продовжують диміти. Одні палять, тому що їм подобається ризикувати, інші роблять це від нудьги або бажаючи справити враження на оточуючих. Багато курять просто так. 
Якщо ж куріння настільки небезпечно, то чому ж сигарети вільно продаються всюди? 

Щороку  14 листопада у всьому світі відзначають  Всесвітній День боротьби з цукровим діабетом.

    В цей день  традиційно обговорюються найгостріші проблеми охорони здоровя,що стоять сьогодні перед людством, проводяться заходи, які мотивують людей вести здоровий спосіб життя і приділяють більше уваги профілактиці захворювання.

     Цукровий діабет являється однією з важливих медичних та соціальних проблем . За визначенням ВООЗ  діабет являється сьогодні «епідемією» неінфекційних захворювань XXI століття.

    Діяльність лікаря направлена на продовження життя людини, збереження її працездатності, корекцію проявів ускладнень діабету.

   Метою Всесвітнього Дня  боротьби з цукровим діабетом 2016р. є підвищення інформованості населення про діабет, його наслідки, профілактика, сучасна діагностика і лікування.

Щороку  14 листопада у всьому світі відзначають  Всесвітній День боротьби з цукровим діабетом.

    В цей день  традиційно обговорюються найгостріші проблеми охорони здоровя,що стоять сьогодні перед людством, проводяться заходи, які мотивують людей вести здоровий спосіб життя і приділяють більше уваги профілактиці захворювання.

     Цукровий діабет являється однією з важливих медичних та соціальних проблем . За визначенням ВООЗ  діабет являється сьогодні «епідемією» неінфекційних захворювань XXI століття.

    Діяльність лікаря направлена на продовження життя людини, збереження її працездатності, корекцію проявів ускладнень діабету.

   Метою Всесвітнього Дня  боротьби з цукровим діабетом 2016р. є підвищення інформованості населення про діабет, його наслідки, профілактика, сучасна діагностика і лікування.

     Еще за полторы тысячи лет до нашей эры древние египтяне в своем медицинском трактате «Папирус Эберса» описывали сахарный диабет, как самостоятельное заболевание. Великие врачи Древней Греции и Рима неустанно размышляли об этой загадочной болезни. Лекарь Аретаиус придумал ей название «диабет» — по-гречески «протекаю, прохожу сквозь». Ученый Цельс доказывал, что в возникновении сахарного диабета виновато несварение желудка, а великий Гиппократ ставил диагноз, пробуя мочу пациента на вкус. Кстати, древние китайцы тоже знали, что при сахарном диабете моча становится сладкой. Они придумали оригинальный метод диагностики с помощью мух (и ос). Если мухи садятся на блюдце с мочой, значит, моча сладкая, а пациент болен.

 

      По определению ВОЗ – сахарный диабет является проблемой всех возрастов и всех стран. Сахарный диабет называют болезнью века, болезнью цивилизации, болезнью третьего тысячелетия. Заболеваемость сахарным диабетом в Украине сегодня составляет 3% от всего населения. Количество больных в Украине оценивается в 1 мил. 200 тыс. человек. Каждые 10 секунд в мире регистрируется три новых случая сахарного диабета и каждый год в мире выявляют сахарный диабет у 78 тыс. детей.

     Сахарный диабет – это группа обменных заболеваний, характеризующихся повышенным содержанием сахара в крови, которое является результатом дефекта секреции инсулина, действия инсулина, или обоих этих факторов.

       Серцево­-судинні захворювання (ССЗ) продовжують посідати чільне місце в структурі смертності громадянУкраїни (65,2 %). У переважній більшості випадків основою їх патогенезу є атеросклероз і атеротромбоз кровоносних судин, зумовлюючи в 67,5 % розвиток ішемічної хвороби серця (ІХС), а в 21,8 % — цереброваскулярних захворювань.

Атеросклероз – це хронічне захворювання, що характеризується ліпідною інфільтрацією внутрішньої оболонки артерій еластичного і змішаного типу з наступним відкладанням солей кальцію і розвитком в її стінці сполучної тканини, що призводить до звуження просвіту судин і порушення кровообігу в різних органах і тканинах.

 

      Еще за полторы тысячи лет до нашей эры древние египтяне в своем медицинском трактате «Папирус Эберса» описывали сахарный диабет, как самостоятельное заболевание. Великие врачи Древней Греции и Рима неустанно размышляли об этой загадочной болезни. Лекарь Аретаиус придумал ей название «диабет» — по-гречески «протекаю, прохожу сквозь». Ученый Цельс доказывал, что в возникновении сахарного диабета виновато несварение желудка, а великий Гиппократ ставил диагноз, пробуя мочу пациента на вкус. Кстати, древние китайцы тоже знали, что при сахарном диабете моча становится сладкой. Они придумали оригинальный метод диагностики с помощью мух (и ос). Если мухи садятся на блюдце с мочой, значит, моча сладкая, а пациент болен.

Грипп – острое инфекционное высококонтагиозное заболевание, склонное к эпидемическому распространению.

Передается воздушно-капельным путем.

Проявляется выраженной интоксикацией и катаральными явлениями со стороны дыхательных путей.

Заболевание вызывается РНК-вирусом, который устойчив к низким температурам, но быстро погибает при нагревании и действии дезинфицирующих растворов.

На основании антигенной структуры вируса, грипп разделяется на 3 типа: А, В и С.

Гипертоническая болезнь – одно из наиболее распространенных заболеваний в современном мире, и в Украине в том числе. Сложно найти человека, среди близких родственников которого нет того, кто страдает от повышенного артериального давления. Хотя слово «страдает» многие сочтут не совсем уместным. Да, иногда болит голова или покалывает сердце. Ну что же, когда заболит – выпил таблетку, «сбил давление» - и порядок, можно спокойно жить дальше! Со временем такой пациент перестаёт ощущать умеренно повышенное артериальное давление. Часто можно услышать фразы вроде: «Моё рабочее давление – 170/100, я с таким уже сколько лет живу - и всё хорошо».

ХОЗЛ - смертельна загроза

 

Що таке хронічні обструктивні захворювання легень (ХОЗЛ)?

    Здавалося б, давно позбулися чергової застуди, а кашель все зберігається і заважає відчувати себе здоровою людиною. Що це? Астма, бронхіт, щось ще? Оточуючі починають лякати різними діагнозами ... .. А, може, ви палите і кашель з'являється тоді без будь-якої застуди? ..

      В Україні поширеність ХОЗЛ становить 237 на 10 тис. населення. В даний час ця хвороба посідає 5 місце серед причин смертності в світі. Від ХОЗЛ вмирає в 2,2 рази більше людей, ніж від раку легенів. За прогнозами експертів до 2020 року ця хвороба займе 4 місце серед причин смертності в усьому світі.

bann comin

Гаряча лінія УОЗ Миколаєва

tel

8(0512) 37-32-28
Черговий по управлінню
охорони здоров'я

8(0512) 50-13-20
Консультації населенню
міста з питань медичної
допомоги надає черговий
лікар-консультант зміни
швидкої медичної допомоги

8(0512) 37-11-63
"Телефон довіри" та
"гаряча лінія" Управління
охорони здоров'я
м. Миколаєва щоденно
(понеділок-п'ятниця)
з 8:30 до 17:00

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Нове на сайті

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com